AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia

Nowe zasady publikacji tekstów w serwisie Profesor.pl


  Awans zawodowy

Ustawy i akty prawne

Karta nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie MEN dot. zmian w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego (14.11.2007)

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (28.08.2009)

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczegółnych typach szkół (23.12.2008)

Rozporządzenie MEN. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (12.03.2009)


O awansie czytaj też:

System awansu zawodowego nauczyciela
Motywacja i motywowanie w teorii i w kontekście awansu zawodowego nauczycieli
Blaski i cienie awansu zawodowego nauczycieli

Zobacz pozostałe artykuły nt. awansu zawodowego nauczyciela >>

Forum - awans zawodowy:

Nauczyciel, profesor, reforma


Ważne adresy i numery telefonów:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel: (+48 0-22) 628-04-61, 629-72-41

Ośrodek Rozwoju Edukacji

http://www.ore.edu.pl/
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70

ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 825 44 51 (do 53)

Centralna Komisja Egzaminacyjna

http://www.cke.edu.pl/
ul. Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
tel. 22 53 66 600

Związek Nauczycielstwa Polskiego

http://www.znp.edu.pl/
ul. J. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
tel. 22 318-92-17, 318-92-18