Plan pracy

Podstawy programowania

Cele szczegółowe

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
95, 96 Systemy liczbowe, algebra Boole'a Uczeń będzie umiał:
 • przedstawić liczby z jednego systemu w drugim;
 • wykonywać na nich operacje arytmetyczne i logiczne;
 • posługiwać sie prawami d'Morgana;
 • wykonywać proste działania na elementach algebry Boole'a
 • Systemy liczbowe:
  • system dwójkowy;
  • system dziesiętny;
 • Zasady przeliczania liczb w obu systemach;
 • Definicja algebry Bool'a;
 • Aksjomaty algebry Bool'a;
 • Twierdzenia algebry Bool'a:
  • I i II twierdzenie d'Morgana;
Miniwykład + instruktaż + ćwiczenia Papier, przybory do pisania
97, 98 Proste układy kombinatoryczne Uczeń będzie umiał:
 • operować funktorami logicznymi;
 • operować symbolami graficznymi;
 • tworzyć tablice prawdy;
 • Podstawowe funktory logiczne;
 • Zasady tworzenia sieci kombinacyjnych;
 • Zasady obliczania tablic prawdy;
jak wyżej jak wyżej
99, 100 Algorytmy Uczeń będzie umiał:
 • budować proste algorytmy;
 • analizować poprawność algorytmów;
 • budować optymalne algorytmy;
 • analizowac błędy w algorytmach;
 • Pojęcie algorytmu;
 • Zasady budowania algorytmu;
 • Metody budowania algorytmów;
 • Zasady analizy algorytmów;
jak wyżej jak wyżej
101, 102 Wprowadzenie do programowania strukturalnego Uczeń będzie umiał:
 • klasyfikować pojecia: procedura, zmienna, stała, słowo kluczowe, program, biblioteka, kompilator;
 • tryb konwersacyjny;
 • Pojęcie programowania strukturalnego;
 • Podstawowe pojęcia:
  • stałe;
  • zmienne;
  • słowa;
  • listy;
  • tablice;
 • Tryb konwersacyjny i pracy z asystentem;
jak wyżej jak wyżej
103, 104 Wstęp do LogoKomeniusza Uczeń będzie umiał:
 • uruchomić Logo Komeniusza;
 • obserwować żółwia;
 • posługiwać sie paskiem narzędzi;
 • pracować w edytorze;
 • wykonywać operacje kopiowania, kasowania itd na procedurach;
 • Zasady obsługi programu LogoKomeniusz;
 • Tryb tekstowy i ekranowy;
 • Podstawowe opcje menu programu;
 • Proste procedury:
  • dotyczące żółwia: pż, sż, opu, pod;
  • np, pw, ścier wsd, powtórz, itd;
jak wyżej jak wyżej
105, 106 Algorytmy proste w LogoKomeniuszu Uczeń będzie umiał:
 • posługiwać się prostymi procedurami;
 • stosować podstawowe procedury iteracyjne;
 • tworzyć proste algorytmy obliczające;
 • tworzyc proste algorytmy rysujace;
 • tworzyć proste algorytmy w trybie graficznym;
 • Zasady wywoływania zdefiniowanych algorytmów;
 • Procedura OTO;
 • Ćwiczenia w pisaniu prostych algorytmów:
  • kwadrat;
  • trójkąt;
  • prostokąt;
  • spirala;
  • domek;
  • choinka;
  • koło;
  • bałwanek;
jak wyżej jak wyżej
107, 108 Instrukcje warunkowe, pętle Uczeń będzie umiał:
 • posługiwać się procedurami rekurencyjnymi;
 • definiować warunki rekurencji;
 • posługiwać sie procedurami z parametrami;
 • stosowac procedure Jeśli
 • Rekurencja;
 • Procedura Jeśli;
 • Rekurencja z parametrami:
  • poczatkowa;
  • końcowa;
jak wyżej jak wyżej
109, 110 Przykładowe programy: spirale, fraktale Uczeń będzie umiał:
 • tworzyć programy z podprogramami;
 • wykorzystywac poznane procedury do tworzenia algorytmów złożonych;
 • stosowac procedury: Hop, Jeśli itd.
 • Programy złożone:
  • procedura hop;
  • procedura do malowania;
 • Zasady tworzenia fraktali;
 • Ćwiczenia w budowaniu algorytmu do tworzenia drzewa Pitagorasa;
 • Malowanie w LogoKomeniuszu;
 • Proste programy liczące
jak wyżej jak wyżej
111, 112 Rozwiazywanie problemów złożonych za pomocą algorytmów, badanie poprawności działania algorytmów Uczeń będzie umiał:
 • rozwiazywać problemy za pomocą napisanego przez siebie programu
Ćwiczenia w pisaniu programów instruktaż + ćwiczenia praktyczne jak wyżej
113, 114 Wstęp do programowania obiektowego Uczeń będzie umiał:
 • definiować obiekty;
 • definiować zdarzenia;
 • definiować metody;
 • definiować cechy;
 • znać zasadę dziedziczenia;
 • Podstawowe pojęcia:
  • obiekty;
  • metody;
  • cechy;
  • zdarzenia;
 • Zasada dziedziczenia;
 • Pogadanka Zeszyty + literatura
  115, 116 Środowisko Visual Basic Uczeń będzie umiał:
  • uruchomić Visual Basic;
  • zdefiniować okno projektu, formy, narzędziowe, cech, palety kolorów;
  • zapisać projekt i formę;
  • obsługiwać paski narzędzi;
  • formatować formę;
  • definiować pola Properites;
  • Zasady uruchamiania Visual Basic;
  • Podstawowe pojęcia:
   • forma;
   • projekt;
   • okno;
   • własności;
  • Podstawowe opcje menu głównego;
  Pogadanka + instruktaż + ćwiczenia komputery, Visual Basic
  117, 118 Operacje na obiektach obiektach Uczeń będzie umiał:
  • wstawić do formy etykiete;
  • wstawić do formy pole tekstowe;
  • wstawić do formy różnego rodzaju przyciski;
  • nadać nazwy obiektom i rózne formatowanie;
  • wykorzystać kolory;
  • zapisać projekt;
  • Zasady przypisywania cech obiektom;
  • Zasady przypisywania zdarzeń obiektom;
  • Zasady przypisywania funkcji obiektom;
  • Deklaracja stałych i zmiennych;
  jak wyżej jak wyżej
  119, 120 Zasady tworzenia menu programu Uczeń będzie umiał:
  • zdefiniować okno projektowania menu;
  • zdefiniować okno śledzenia;
  • zdefiniować okno procedur;
  • zdefiniować menu uruchamiania;
  • wykorzystać elementy sterujace;
  • Zasady tworzenia menu;
  • Definicja okna śledzenia;
  • Definicja okna procedur;
  • Zasady wykorzystywania elementów sterujących;
  jak wyżej jak wyżej
  121, 122 Zasady wprowadzania zmiennych i komunikatów do projektu Uczeń będzie umiał:
  • deklarować ciąg znaków;
  • deklarowac zmienne;
  • ustawiać napisy za pomoca wiersza cech;
  • wykorzystać funkcje MsgBox;
  • Deklaracja ciagu znaków;
  • Deklaracja zmiennych;
  • Definicja wiersza cech;
  • Funkcje MsgBox;
  jak wyżej jak wyżej
  123, 124 Wykorzystanie programowania obiektowego do tworzenia programów obliczeniowych - kalkulator Uczeń będzie umiał:
  • definiować typy liczbowe w Visual Basic-u;
  • wykorzystać tablice;
  • obliczyć wyrażenia matematyczne;
  • Definicja typów liczb w Visual Basic;
  • Tablice;
  • Obliczenia matematyczne;
  jak wyżej jak wyżej
  125, 126 Operacje na grafice Uczeń będzie umiał:
  • rysować;
  • importować obrazki;
  • formatować grafikę;
  • Operacje na grafice
  jak wyżej jak wyżej
  127, 128 Zapis projektu programu jako programu wsadowego Uczeń będzie umiał:
  • ustawiać .exe;
  • pisać proste programy obliczajace;
  • pisać proste programy działajace na figurach;
  • pisać programy graficzne;
  • pisać programy z obsługą błędów;
  • Zasady tworzenia pliku .exe;
  • Ćwiczenia w pisaniu prostych programów;
  • Obsługa błędów;
  jak wyżej jak wyżej
  129, 130 Rozwiazywanie problemów złożonych za pomoca Visual Basic Uczeń będzie umiał:
  • rozwiazywać złożone problemy za pomoca programowania obiektowego
  • Ćwiczenia w rozwiazywaniu problemów za pomoca Visual Basic-a
  ćwiczenia praktyczne jak wyżej

  Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik