Plan pracy

Baza danych Access 2000

Cele szczegółowe

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
79, 80 Wprowadzenie do Bazy danych Access Uczeń będzie umiał:
 • uruchomić program bazy danych;
 • zapisać bazę do nowego (lub już istniejącego) pliku;
 • otworzyć już istniejaca bazę danych;
 • utworzyć nową tabelę;
 • nadać typ dla pól w tabeli;
 • Zasady uruchamiania bazy danych;
 • Zasady otwierania już istniejacej bazy danych;
 • Zasady tworzenia tabeli:
  • typy pól;
  • formatowanie pól;
Pogadanka + instruktaż + ćwiczenia praktyczne Komputery IBM PC + dyskietki elastyczne + baza danych ACCESS
81, 82 Operacje na tabelach Uczeń będzie umiał:
 • dokonać kopiowania, kasowania zmiany nazwy tabeli;
 • formatowania tabeli;
 • sortowania danych;
 • modyfikacji rekorów;
 • Operacje na tabelach:
  • kopiowanie tabel;
  • formatowanie tabel;
 • Zasady sortowania rekordów;
 • Formatowanie rekordów;
 • Modyfikacja rekordów;
 • Usuwanie rekordów;
jak wyżej jak wyżej
83, 84 Kwerendy wybierające Uczeń będzie umiał:
 • wykonać projekt kwerendy wybierającej;
 • nadać kryteria;
 • wykonać kwerendę wiążącą;
 • wykonać kwerendę obliczajacą;
 • Zasady tworzenia kwerend wybierających;
 • Zasady tworzenia kwerend wiążących;
 • Zasady tworzenia kwerend obliczających;
jak wyżej jak wyżej
85, 86 Kwerendy funkcjonalne Uczeń będzie umiał:
 • wykonać kwerendę aktualizujaca;
 • wykonać kwerendę dołączającą;
 • wykonać kwerendę usuwającą;
 • wykonać kwerendę krzyżową;
 • Zasady działania kwerend funkcjonalnych;
 • Typy kwerend funkcjonalnych:
  • aktualizująca;
  • krzyżowa;
  • usuwająca;
  • dołączjąca;
Instruktaż + ćwiczenia praktyczne jak wyżej
87, 88 Relacje w bazie Uczeń będzie umiał:
 • wykonać relacje miedzy tabelami;
 • modyfikowac relacje w bazie;
 • wykonac relacje wielotabelowe;
 • Relacje między tabelami;
 • Zasady wykonywania relacji w bazie;
 • Rola relacji w bazie danych;
jak wyżej jak wyżej
89, 90 Formularze Uczeń będzie umiał:
 • wykonać autoformularz;
 • wykonać formularz z formantami;
 • posługiwać się dostepnymi narzedziami do formatowania formularza;
 • Pojęcie formularza i jego rola;
 • Zasady tworzenia autoformularzy;
 • Zasady tworzenia formularzy z formantami;
jak wyżej jak wyżej
91, 92 Raporty Uczeń będzie umiał:
 • wykonać autoraport;
 • wykonac raport za pomocą kreatora;
 • wykonac raport z formantami;
 • Zasady tworzenia autoraportów;
 • Zasady tworzenia raportów przy pomocy kreatora;
 • Formatowanie raportów;
jak wyżej jak wyżej
93, 94 Korelacje między elementami pakietu OFFICE Uczeń będzie umiał:
 • przenosić dane z arkusza do bazy i odwrotnie;
 • edytować rekordy w edytorze;
 • korzystać z bazy danych przy korespondencji seryjnej;
 • wykonać powiązanie typu OLE;
 • Znaczenie powiązania OLE;
 • Import i eksport danych;
 • Wykorzystanie danych w bazie do korespondencji seryjnej w edytorze
jak wyżej jak wyżej

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik