Plan pracy

Arkusz kalkulacyjny Excel

Cele szczegółowe

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
51, 52 Zasady pracuy w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2000 - formatowanie arkusza Uczeń będzie umiał:
 • uruchomić arkusz kalkulacyjny EXCEL 2000;
 • okreslić elementy ekranu w arkuszu;
 • wskazać zasadniczą część arkusza;
 • zmienić położenie komórki;
 • wprowadzić informację do komórki i ją skasować;
 • rozróżnić napis od wartości w arkuszu;
 • zakończyć prace z arkuszem nie zachowując żadnych zmian;
 • korzystać z podstawowych pasków narzędzi;
 • Zasady uruchamiania arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • Zasady poruszania sę po arkuszu kalkulacyjnym;
 • Rodzaje informacji w arkuszu;
 • Zasady dostosowywania pasków narzędzi;
Pokaz, instruktaż, ćwiczenia Komputery, dyskietki, arkusz kalkulacyjny EXCEL
53, 54 Formatowanie tekstu Uczeń będzie umiał:
 • zmienić format czcionki, liczby;
 • kopiować, kasować i przenosić obszar komórek;
 • kasować obszar komórek;
 • formatować tekst;
 • formatować dane liczbowe;
 • formatować liczby jako waluty;
 • formatować szerokość wierszy i kolumn;
 • dodawać i usuwać wiersze i kolumny;
 • Zasady formatowania tekstu;
 • Operacje na obszarach;
 • Operacje na wierszach i kolumnach:
  • wstawianie wierszy i kolumn;
  • usuwanie wierszy i kolumn;
  • ukrywanie wierszy i kolumn;
  • zabezpieczanie
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
55, 56 Operacje na arkuszach Uczeń będzie umiał:
 • pracować z kilkoma arkuszami;
 • nazywać arkusze;
 • kopiować arkusze;
 • modyfikować arkusz;
 • zachowywać cały skoroszyt w pliku;
 • kasować arkusz;
 • dodawać arkusz;
 • Operacje na całych arkuszach:
  • wstawianie arkusza;
  • usuwanie arkusza;
  • kopiowanie arkusza;
  • łączenie arkuszy;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
57, 58 Operacje na danych w arkuszu Uczeń będzie umiał:
 • zdefiniować pojęcie danych;
 • sformatować dane;
 • posortować dane;
 • użyć filtru;
 • użyć filtru zaawansowanego;
 • sortować w kilku kolumnach naraz;
 • Zasady formatowania danych:
  • daty;
  • waluty;
 • Zasady sortowania danych;
Instruktaż + ćwiczenia praktyczne jak wyżej
59, 60 Obliczenia i wzory w arkuszu Uczeń będzie umiał:
 • wprowadzić obliczenia i je wyliczyć;
 • stosować adresowanie względne i bezwzględne w argumentach funkcji;
 • wykonać proste obliczenia matematyczne;
 • utworzyć proste wzory matematyczne;
 • wykonać proste formuły;
 • zaplanować obliczenia realizujące prosty algorytm;
 • odwoływać się do zawartości komórek stosując różne wzory oraz metody adresowania względnego;
 • Metody obliczania wzorów matematycznych;
 • Rodzaje wzorów matematycznych;
 • Zasady adresowania wzglednego i bezwzględnego;
Instruktaż + ćwiczenia praktyczne jak wyżej
61, 62 Funkcje w arkuszu kalkulacyjnym Excel Uczeń będzie umiał:
 • posłużyć się autosumą;
 • wykorzystać w obliczeniach proste funkcje matematyczne;
 • wpisać, poprawić, wprowadzić do arkusza żądany zakres danych do funkcji;
 • wykorzystać do wykresów trygonometrycznych funkcje matematyczne;
 • wyjaśnić sposób użycia funcji trygonometrycznych;
 • sklasyfikować funkcje ze względu na ich stosowalność;
 • tworzyć przykładowe modele z funkcjami statystycznymi;
 • Funkcje w arkuszu:
  • matematyczne;
  • trygonometryczne;
  • statystyczne;
  • tekstowe;
  • finansowo-księgowe;
 • Zasady tworzenia modeli matematycznych
jak wyżej jak wyżej
63, 64 Adresowanie i funkcje złożone w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL Uczeń będzie umiał:
 • stosować w prostych przypadkach funkcję Jeżeli;
 • stosować funkcje zagnieżdżone;
 • wykorzystać funkcję Licz.Jeżeli oraz Suma.Jeżeli;
 • wykorzystać funkcje finansowo-księgowe;
 • utworzyć model Listy płac i przeliczjącej się faktury;
 • znać zasady używania w arkuszu funkcji trygonometrycznych;
 • Zasady stosowania funkcji JEŻELI:
  • budowa funkcji;
  • warunki stosowania funkcji;
 • Zasady stosowania funcji SUMA;
 • Zasady stosowania funkcji trygonometrycznych;
 • Ćwiczenia w tworzeniu:
  • kalkulacja kosztów zakładu piekarniczego;
  • lista płac;
  • faktura VAT;
jak wyżej jak wyżej
65, 66 Rozwiązywanie problemów za pomocą arkusza EXCEL Uczeń będzie umiał:
 • zachowywać wyniki obliczeń na dysku;
 • odczytywać arkusz z pliku z dysku;
 • ustawiać makietę arkusza wygaszać linie siatki;
 • wprowadzać do arkusza obiekty pochodzące z innych aplikacji;
 • wykonać modele z adresowaniem bezwzględnym;
 • Zasady zapisywania skoroszytu do pliku na dysk;
 • Zasady odczytywania skoroszytu z dysku;
 • Modyfikacja arkusza;
 • Makieta akusza;
 • Import i eksport danych do innych aplikacji pakietu OFFICE;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
67, 68 Tabele w arkuszu Excel Uczeń będzie umiał:
 • wykonać obramowanie;
 • wykonać prosta tabelkę;
 • sformatować tabelkę;
 • zmodyfikować tabelkę;
 • Zasady wstawiania tabel do arkusza;
 • Formatowanie tabel
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
69, 70 Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Excel Uczeń będzie umiał:
 • wykonać kreatorem wykres;
 • sformatować osie i legendę na wykresie;
 • skopiować, przenieść i skasować wykres;
 • dokonać edycji wykresu;
 • przeformatować wykres;
 • kopiować arkusz razem z wykresem;
 • drukować wykres;
 • wykonywać niestandardowe wykresy;
 • zmieniać serie danych;
 • Zasady wykonania wykresów w arkuszu kalkulacyjnym;
 • Zasady edycji wykresu;
 • Metody modyfikacji wykresu;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne Komputery, dyskietki, arkusz kalkulacyjny EXCEL
71, 72 Zabezpieczanie arkusza Uczeń będzie umiał:
 • wykonać zabezpieczenie arkusza;
 • odbezpieczyć arkusz;
 • Zabezpieczanie arkusza;
 • Blokada komórek;
 • Ukrywanie kolumn;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne Komputery, dyskietki, arkusz kalkulacyjny EXCEL
73, 74 Grafika w arkuszu Excel Uczeń będzie umiał:
 • wstawić rysunki z clipartów do arkusza;
 • posłużyć się WordArtem w arkuszu;
 • wstawiać grafikę z plików;
 • wstawiać grafikę ze skanera;
 • eksportować i importować grafikę i wykresy z innych programów;
 • Rysunki w arkuszu;
 • Formatowanie rysunków;
 • Zasady wstawiania obiektów do arkusza;
 • Import i eksport grafiki do arkusza;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne Komputery, dyskietki, arkusz kalkulacyjny EXCEL
75, 76 Operacje na skoroszytach w Excelu'u Uczeń będzie umiał:
 • kopiować i przenosić arkusze między skoroszytami;
 • odczytywać dane z plików tekstowych;
 • odczytywać dane z plików baz danych;
 • wstawiać wybrane fragmenty arkusza do dokumentu tworzonego przez edytor tekstu;
 • znać zasady posługiwania się innymi arkuszami np. Quattor PRO, LOTUS 1-2-3;
 • Zasady kopiowania i przenoszenia arkuszy pomiedzy skoroszytami;
 • Ćwiczenia w importowaniu danych z plików;
 • Ćwiczenia w importowaniu danych z edytora;
 • Zasady odczytywania arkuszy innych wersji;
 • Podstawowe różnice w innych arkuszach:
  • Quattro PRO
  • LOTUS 1-2-3
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne Komputery, dyskietki, arkusz kalkulacyjny EXCEL
77, 78 Korelacje między edytorem tekstów WORD 2000 a arkuszem EXCEL 2000 Uczeń będzie umiał:
 • importować i eksportować dane z arkusza do edytora i odwrotnie;
 • wyjaśnić pojęcie korelacja;
 • rozumieć cel korelacji;
 • wykonać w edytorze wykres za pomocą arkusza;
 • pracować na otwartym dokumencie z edytora i z arkusza;
 • łączyć dane;
 • opisać zasady pracy w arkuszu za pomoc+/- edytora korzystając z ekranów i rozwinięć menu arkusza;
 • sporządzić instrukcje obsługi edytora za pomocą arkusza i odwrotnie;
 • Korelacja między różnymi aplikacjami pakietu OFFICE;
 • Ćwiczenia jak w rozdziale "Ćwiczenia";
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne Komputery, dyskietki, arkusz kalkulacyjny EXCEL

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik