Plan pracy

Edytor tekstów Word

Cele szczegółowe

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
33, 34 Formatowanie teksu za pomoca edytora tekstów WORD 2000 Uczeń będzie umiał:
 • odszukać i uruchomić edytor tekstu;
 • pisać polską czcionką;
 • napisać krótki tekst za pomocą czcionki polskiej;
 • justować, środkować, np. tekst;
 • rozróżnić paski narzędzi;
 • użyć przycisku NOŻYCZKI;
 • zakończyć pracę z prostym dokumentem;
 • użyć podstawowych pasków narzędzi z pełna dojrzałością;
 • zmienić wyglad zaznaczonego tekstu;
 • Zasady uruchamiania edytora tekstów WORD 2000;
 • Wygląd ekranu w edytorze;
 • Zasady pisania tekstów i polskich znaków diakrytycznych;
 • Zasady formatowania tekstu;
 • Zasady używania pasków narzędzi;
 • Formatowanie tekstu w bloku
Pokaz, instruktaż, ćwiczenia Komputery, dyskietki, edytor tekstów WORD 2000
35, 36 Bloki, symbole i kolumny w dokumncie Uczeń będzie umiał:
 • wykonać indeksowanie górne i dolne;
 • wypunkować i wynumerować tekst;
 • edytować tekst w kolumnach;
 • dostosować paski narzędzi do własnych potrzeb;
 • posługiwać się słownikami;
 • dodać nagłówek i stopkę;
 • dostawić numerowanie stron;
 • wstawić symbole do tekstu;
 • dokonac formatowania w bloku;
 • skopiować i przenieść blok;
 • wstawić dowolny znak jako numerowanie;
 • wykonać dzielenie wyrazów oraz konfigurację edytora;
 • Zasady znaczenia bloku tekstu;
 • Edycja tekstu w kolumnach;
 • Wstawianie nagłowka, stopki, symboli;
 • Metody posługiwania sie słownikami wbudowanymi do edytora;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
37, 38 Operacje na dokumentach, grafika w edytorze Uczeń będzie umiał:
 • otworzyć nowy dokument, szablon;
 • posługiwać się paskami narzędzi;
 • otworzyć już istniejący dokument;
 • zapisać dokument jako plik na dysk;
 • odszukać dokument w dowolnym katalogu/folderze;
 • poprawić dokument i zapisać zmiany;
 • zdefiniować stronę: format i układ strony;
 • wykonać autokształt oraz skorzystać z edytora WordArt;
 • zapisać dokument jako szblon;
 • posłużyć się WORDART-em;
 • wydrukować dokument;
 • przeformatować dokument i zapisać modyfikację do nowego i starego pliku;
 • napisać wzory matematyczne;
 • zabezpieczyć dokument;
 • Operacje na całym dokumencie:
  • zapisywanie dokumentu do pliku;
  • odczytywanie dokumentu z pliku;
  • modyfikacja już istniejacego pliku;
 • Makieta strony;
 • Zasady wstawiania tekstu z WordArta;
 • Zasady drukowania dokumentów;
 • Tworzenie szablonów;
 • Zabezpieczanie dikumentów;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
39, 40 Grafika w edytorze Uczeń będzie umiał:
 • dołączyć do tekstu grafikę i otoczyć ją tekstem;
 • dostawić rysunek z pliku;
 • wykonac obróbkę rysunku;
 • przeformatować rysunek;
 • dostawic do dokumentu własny rysunek;
 • przeformatować grafikę posługiwać się akapitami;
 • Zasady wstawiania rysunków do dokumetu, clipartów, obiektów;
 • Formatowanie rysunków;
 • Wstawianie własnej grafiki do dokumentu;
Instruktaż + ćwiczenia praktyczne jak wyżej
41, 42 Tabele w edytorze WORD 2000 Uczeń będzie umiał:
 • wykonać prostą tabelkę i wypełnić ją treścią;
 • posługiwać się przyciskiem ołówka i gumki;
 • wypełniać tłem komórki tabeli;
 • wprowadzić zmiany w prostej tabeli: scalić kmórki, podzielić komórki, usunąć wiersze i kolumny, dodać wiersze, zmienić szerokość kolumn i wierszy;
 • dokonać autoformatowania tabeli;
 • skopiować, skasować i przenieś tabelę;
 • zmieniać format linii tabeli;
 • wykonać wypełnienie tabel, rysunków;
 • dokonać formatowania tabel za pomocą ołówka, gumki i dodatkowych narzędzi paska tabele i Krawędzie;
 • wykonać autokorektę dokumentu;
 • wykonac wykres;
 • posortować dane w tabeli;
 • Zasady wstawiania tabel;
 • Zasady posługiwania sie paskiem narzędzi do tabel i krawędzi;
 • Operacje na tabelach:
  • scalanie komórek;
  • podział komórek;
  • wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn;
  • kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tabel;
 • Formatowanie tabel:
  • kolor linii;
  • styl linii;
  • kolor wypełnienia;
 • Zasady wstawiania wykresów;
 • Formatowanie wykresów:
  • wstawianie tytułu;
  • typy wykresów;
  • formatowanie legend;
Instruktaż + ćwiczenia praktyczne jak wyżej
43, 44 Korespondencja seryjna w edytorze Uczeń będzie umiał:
 • scharakteryzować pojęcie korespondencji seryjnej;
 • wykonac prostą korespondencję seryjną na nowej bazie danych;
 • wykonać dokument w korespondencji seryjnej;
 • zmodyfikować bazę danych w czasie tworzenia dokumentów;
 • użyć pola tekstowego i grafiki w korespondencji seryjnej;
 • wykonać korespondencje seryjną do już isniejącej bazy;
 • wykonać w korespondencji seryjnej adresowania kopert;
 • Zasady wykonania korespondencji seryjnej:
  • na nowej bazie danych;
  • na już istniejacej bazie danych;
 • Zasady edycji głównego dokumentu;
 • Zasady tworzenia prostej bazy danych;
 • Modyfikacja bazy;
 • Zasady adresowania kopert na zasadzie korespondencji seryjnej;
jak wyżej jak wyżej
45, 46 Słowniki w edytorze Uczeń będzie umiał:
 • umiejętność posługiwania się językami obcymi w edytorze;
 • tezaurus;
 • dzielenie wyrazów;
 • słowniki ortograficzne;
 • słownik synonimów;
 • Zasady posługiwania sie słownikami wbudowanymi do edytora;
 • Zasady pisania w językach obcych;
jak wyżej jak wyżej
47, 48 Edycja dokumentów Uczeń będzie umiał:
 • Wykonać podstawowe dokumenty jak:
  • podanie o pracę;
  • list motywacyjny;
  • curricilum vitae;
  • życiorys;
  • umowę o pracę;
 • Pracować na kilku dokumentach naraz;
 • Łączyć ze sobą dokumenty;
 • Edycja tekstów;
 • Ćwiczenia w wykonywaniu podanych dokumentów;
ćwiczenia praktyczne jak wyżej
49, 50 Efekty dodatkowe w edycji tekstu Uczeń będzie umiał:
 • skorzystać ze skanera;
 • dołączyć do tekstu inny dokument zapisany w pliku dyskowym;
 • rozróżnić grafikę bitową i wektorową;
 • odczytywać teksty (grafikę) zapisane za pomocą innych edytorów;
 • zapisywać teksty i grafikę w standardach innych edytorów;
 • wykonać konspekt;
 • zmieniać styl dokumentu;
 • umiejętność posługiwania się innymi edytorami np.: WORDPAD, WRITE, TAG;
 • umiejętność skonfigurowania edytora do własnych potrzeb;
 • Zasady uruchamiania programu służącego do skanowania rysunków i tekstu;
 • Grafika wektorowa i bitowa;
 • Formaty plików graficznych;
 • Zasady łączenia dokumentów tekstowych z graficznymi plikami;
 • Ogólne zasady posługiwania sie innymi edytorami;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik