Plan pracy

Nakładka Norton Commander

Cele szczegółowe

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
25, 26 Zasady obsługi nakładki NC Uczeń będzie umiał:
 • uruchomić nakładkę Norton Commander;
 • zakończyć prace z programem NC;
 • przenieść aktywność z jednego okna na drugie;
 • przejść na inne stacje dysków;
 • wyświetlić różne postacie tabelek (wersja pełna i wersja skrócona);
 • schować menu główne;
 • wyświetlić i schować pasek informacji;
 • skonfigurować wygląd ekranu do swoich potrzeb;
 • posortowac zbiory;
 • wyświetlić drzewo katalogowe;
 • Zasady uiruchamiania programu Norton Commander;
 • Wygląd ekranu w programie N.C.;
 • Zasady przechodzenia na różne stacje dysków;
 • Konfiguracja wyglądu ekranu programu N.C.:
  • klawisz F9 i jego opcje;
  • tabelki w wersji skróconej i pełnej;
  • informacja o dysku;
  • drzewo katalogowe;
  • sortowanie zbiorów;
Pogadanka połaczona z pokazem

Instruktaż

Ćwiczenia
Komputer oraz program Norton Commander
27, 28, 29, 30 Operacje na katalogach i plikach Uczeń będzie umiał:
 • utworzyć katalog główny;
 • utworzyć dowolny plik tekstowy;
 • zmienić nazwę pliku;
 • zmienic nazwę katalogu;
 • usunąć katalog główny;
 • usunąć plik;
 • utworzyć drzewo katalogowe;
 • utworzyć dowolne pliki tekstowe;
 • skopiować zbiory w dowolne miejsce;
 • skasować zbiory z żądanego miejsca;
 • wyświetlić zawartość plików tekstowych;
 • wyswietlić i odczytać zawartość dyskietki;
 • pisać znakami kodu ASCII;
 • używać metody szybkiego odszukiwania katalogów;
 • używać metody szybkiego odszukiwania plików;
 • przenieść zbiory w żądane miejsce;
 • wyedytować zawartość plików tekstowych;
 • zmienić zawartość plików tekstowych;
 • nadać atrybuty plikom;
 • posortować pliki według rozszerzeń;
 • ukryć i odkryć zbiory;
 • zipować i arjotować;
 • konfigurować  pracę z jednym oknem;
 • pracować z różnymi nakładkami;
 • chętne angażować się w rozwiązywanie zadań za pomocą różnych metod w różnych nakładkach
 • Zasady tworzenia katalogów i plików za pomoca pr. N.C.;
 • Zasady zmiany nazwy zbioru;
 • Zasady wyświetlania (oglądania) zawartości plików tekstowych oraz edycji treści plików tekstowych;
 • Zasady kopiowania, przenoszenia i kasowania zbiorów:
  • metody oznaczania zbiorów do powyższych operacji
Instruktaż i ćwiczenia Komputer, dyskietki, program N.C.
31, 32 Powtórzenie materiału z zakresu programu Norton Commander Uczeń będzie umiał:
 • wykonywać podstawowe operacje systemu operacyjnego za pomoca nakładki;
 • organizować katalogi i pliki za pomoca NC;
 • rozwiązywać proste i złozone przykłady ćwiczeń;
 • wykonać przykładowe ćwiczenia podane w rodziale "Ćwiczenia"
 • Wykonaj podane na karteczkach ćwiczenia z zakresu programu Norton Commander
Przygotowane ćwiczenia - podane w rodziale Ćwiczenia Komputery, dyskietki, oprogramowanie

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik