Plan pracy

System operacyjny Windows '98

Cele szczegółowe

Uczeń będzie

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
17, 18 Zasady pracy na oknach Uczeń będzie umiał:
 • zdefiniować podstawowe pojęcia:
  • ikona;
  • aplikacja;
  • kliknąć;
  • wykliknąć;
  • wskazać;
  • wybrać;
  • pulpit;
  • pasek sterowania;
 • rozróżnić przyciski:
  • pasek tytułu;
  • do ikony;
  • pełny ekran;
  • zamknij;
  • przywrócić poprzednie rozmiary;
  • pole listy;
  • przycisk radiowy;
 • zdefiniować podstawowe pojęcia:
  • ikona grupy;
  • ikona aplikacji;
  • przeciągnąć;
  • otworzyć;
  • menu, opcje;
 • stosować podstawowe normy etyczne w zakresie prawa autorskiego;
 • zmienić ustawienia pulpitu;
 • przeciągnąć, zamknąć okno;
 • zmienić rozmiary okna;
 • ustawić własną tapetę;
 • zmienić parametry wygaszacza;
 • dokonać własnej konfiguracji pulpitu;
 • nadać etykietę dla dysku twardego;
 • Podstawowe pojęcia:
  • ikona;
  • aplikacja;
  • kliknąć;
  • wykliknąć;
  • wskazać;
  • wybrać;
  • otworzyć;
  • pulpit;
  • pasek sterowania;
  • pasek tytułu;
 • Elementy okna:
  • pasek tytułu;
  • do ikony;
  • pełny ekran;
  • zamknij;
  • przywrócić poprzednie rozmiary;
  • pole listy;
  • przycisk radiowy;
 • Operacje na oknach:
  • przenoszenie okna;
  • zmiana rozmiarów okna;
 • Zasady konfiguracji pulpitu:
  • wygaszacz;
  • tapeta;
  • ustawienia myszy;
  • etykieta dysku;
Pogadanka + instruktaż + ćwiczenia praktyczne Komputery IBM PC

system operacyjny Windows 98

dyskietki elastyczne
19, 20 Operacje na folderach za pomocą systemu WINDOWS 98 Uczeń będzie umiał:
 • sformatować dyskietkę;
 • zmienić stację dysku;
 • wyświetlić zawartość różnych stacji dysków;
 • utworzyć folder i podfolder;
 • sformatować dyskietkę z etykietą;
 • sformatować dyskietkę systemowo;
 • utworzyć drzewo folderów;
 • ustawić wszystkie okna folderów obok siebie;
 • zmienić nazwę folderu;
 • skopiować folder;
 • skasować folder;
 • wykonać dyskietkę startową;
 • ukryć folder;
 • odkryć folder;
 • Formatowanie dyskietek za pomoca systemu operacyjnego WINDOWS 98:
  • systemowe;
  • z etykietą;
 • Zasady wykonania dysku startowego;
 • Zasady przechodzenia na różne stacje dysków;
 • Operacje dotyczące folderów:
  • tworzenie folderów;
  • zmiana nazwy;
  • kopiowanie folderów;
  • kasowanie folderów;
  • przenoszenie folderów;
 • Zasady tworzenia skrótów do folderów i zmiany ich ikony;
jak wyżej jak wyżej
21, 22 Działania na plikach Uczeń będzie umiał:
 • utworzyć dowolny plik tekstowy;
 • wyświetlić i zmienić zawartość pliku tekstowego;
 • przenieść, skopiować i skasować plik pomiędzy otwartymi obok siebie oknami na tym samym dysku;
 • utworzyć sktót do pliku;
 • zmienić ikonę pliku;
 • zmienic ikonę skrótu;
 • skopiować i przenieść pliki pomiędzy różnymi dyskami;
 • skopiować i przenieść pliki bez otwierania okien docelowych;
 • nadać atrybuty plikom ukryć i odkryć ukryte pliki;
 • odszukać żądany plik;
 • uruchomić scandisk;
 • uruchomić defragmentator dysku;
 • uruchomić dowolny program;
 • Operacje na plikach w systemie operacyjnym WINDOWS 98:
  • tworzenie plików tekstowych;
  • zmiana nazwy pliku;
  • kopiowanie, przenoszenie i kasowanie pliku;
  • ukrywane i odkrywanie plików;
  • skróty do pliku;
  • atrybuty plików;
 • Zasady uruchamiania narzedzi systemowych:
  • scandisk;
  • defragmentator;
 • Zasady uruchamiania dowolnego programu:
  • Eksplorator Windows;
  • ikona plików wsadowych;
Instruktaż + ćwiczenia praktyczne jak wyżej
23, 24 Powtórzenie materiału Uczeń będzie umiał:
 • wykonać podstawowe operacje na katalogach i plikach na dyskietce za pomocą poznanych systemów według dołączonych ćwiczeń;
 • rozwiązać podane zadania za pomocą systemów operacyjnych dotyczące katalogów i plików - analogiczne do wykonywanych na poiprzednich zajęciach;
 • rozwiązywać problemy dotyczące katalogów i plików, wymagające wykorzystania poznanych systemów operacyjnych;
Ćwiczenia praktyczne według podanych zestawów w rozdziale "Ćwiczenia" ćwiczenia praktyczne jak wyżej

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik