Plan pracy

Media

Cele szczegółowe

Lp. Temat zajęć Cele operacyjne Treści Metoda Pomoce dydaktyczne
131, 132 Pierwsze kroki w internecie Uczeń będzie umiał:
 • definiować pojęcie sieci lokalnej i sieci globalnej;
 • przedstawić korzyści płynące z internetu;
 • rozumieć zasady przesyłania informacji liniami telefonicznymi;
 • określić podstawowe uprawnienia użytkowników sieci lokalnej;
 • rozróżnić internet od intranetu;
 • Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:
  • sieć lokalna - intranet;
  • sieć globalna - internet;
  • sieć typu peer to peer;
  • siec typu klient - serwer;
 • Definicja internetu i strony internetowej;
 • Zasady przesyłania informacji w internecie;
 • Korzyści i zagrożenia internetu;
Pokaz, instruktaż, ćwiczenia komputery, internet
133, 134 Zasady obslugi przeglądarek Uczeń będzie umiał:
 • uruchomić Internet Eksplorer;
 • uruchomić przeglądarkę;
 • posłużyć się dostępną przeszukiwarką;
 • Zasady uruchamiania programu Internet Eksplorer;
 • Metody uruchamiania dowolnej przeglądarki;
 • Przegladarki najczęściej używane:
  • ONET;
  • WP;
  • EDUSEEK;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
135, 136 Adresy internetowe Uczeń będzie umiał:
 • wpisać i wejść pod żądany adres internetowy;
 • rozumieć wady i zalety modemów;
 • posłużyć się adresami http;
 • odszukać żądaną witrynę www;
 • odszukać żądane wiadomości za pomocą internetu;
 • posługiwać się różnymi metodami wyszukiwania i korzystania z informacj z internetu;
 • Adresy internetowe;
 • Wady i zalety modemów;
 • Zasady odszukiwania żądanych witryn i informacji;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
137, 138 Podstawy poczty elektronicznej Uczeń będzie umiał:
 • omówić zasady budowania adresu internetowego;
 • posłużyć się adresami http;
 • wysłać i odebrać pocztę elektroniczną;
 • założyć bezpłatne własne konto poczty elektronicznej;
 • odszukać i ściągnąć żadany plik FTP;
 • definiować format PDF;
 • Zasady budowania adresu internetowego;
 • Zasady przyłaczania się do internetu;
 • E-mail i poczta elektroniczna;
 • Zasady zakładania bezpłatnego konta na wp;
 • Format FTP i PDF;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
139, 140 Podstawy języka HTML Uczeń będzie umiał:
 • napisać prostą stronę www;
 • sformatować tło i tekst na stronie www;
 • Podstawy języka HTML;
 • Podstawowe znaczniki w języku HTML;
 • Zasady fomatowaia tła i tekstu;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
141, 142 Grafika i linki w internecie Uczeń będzie umiał:
 • wstawiać grafike do strony www;
 • tworzyc linki w stronie;
 • tworzyć witrynę;
 • Zasady wstawiania i formatowania grafiki;
 • Zasady tworzenia odsyłaczy na stronie;
jak wyżej jak wyżej
143, 144 Budowa prostych witryn Uczeń będzie umiał:
 • utworzyć prostą witrynę www za pomocą języka HTML
Wykonać prostą witrynę szkoły jak wyżej jak wyżej
145, 146 Budowa i obsługa sieci lokanej Uczeń będzie umiał:
 • administrować siecią WINDOWS NT lub NOVELL NETWARE
Zasady obsługi sieci lokalnej Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
147, 148 Zasady drukowania dokumentów w sieci lokalnej i globalnej Uczeń będzie umiał:
 • wydrukować dokument z internetu
 • omówić zagrożenia płyn+/-ce z interntu
Zasady konfigurowania drukowania dokumentów z internetu Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej
149, 150 Podstawy obsługi programu PowerPoint Uczeń będzie umiał:
 • wykonać pokaz multimedialny
 • zapisać rysunek i tekst do pliku na dysk
 • Zasady obsługi programu PowerPoint;
 • Animacja niestandardowa;
Instruktaż, ćwiczenia praktyczne jak wyżej

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik