Plan pracy

Przedmiot: Elementy informatyki

Edukacja informatyczna obejmuje klasy gimnazjalne i średnie

Cele ogólne:

Opracowanie: Grażyna Przyborowska-Szlufik