AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia

AWANS ZAWODOWY


Awans zawodowy

Ustawy i akty prawne

Karta nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (14.06.2017)

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (14.02.2017)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli


O awansie czytaj też:

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych
Motywacja i motywowanie w teorii i w kontek¶cie awansu zawodowego nauczycieli
Blaski i cienie awansu zawodowego nauczycieli

Zobacz pozostałe artykuły nt. awansu zawodowego nauczyciela >>

Ważne adresy i numery telefonów:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel: 222 500 120

Ośrodek Rozwoju Edukacji

http://www.ore.edu.pl/
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel: 22 570 83 00, fax 22 570 83 15

ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 825 44 51 (do 53)

Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://www.cke.gov.pl/
ul. Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
tel. 22 53 66 600

Związek Nauczycielstwa Polskiego

http://www.znp.edu.pl/
ul. J. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
tel: 22 318-92-17, 318-92-18, fax (22) 318-92-19