AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Szubart
Język polski, Scenariusze

Czy poeta jest czarodziejem słów? Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej

- n +

Czy poeta jest czarodziejem słów?

Scenariusz lekcji j. polskiego w klasie piątej (Szkoła Podstawowa).

Cele ogólne:
1. Uświadomienie roli poety i poezji w literaturze.
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i czar poezji.

Cele szczegółowe:
Poziom
A: Uczeń zna wiersz J. Ratajczaka "Zaklęcia".
B: Umie wskazać w tekście strofę, wers, rym.
C: Potrafi ładnie przeczytać wiersz.
D: Dokonuje przekładu intersemiotycznego wiersza.
E: Pracuje twórczo w grupie.
F: Stosuje techniki dramowe
G: Uwrażliwienie dziecka na piękno przyrody, oddane przy pomocy różnych środków przekazu (wiersz, rysunek, plakat).

METODA:
- podająca,
- poszukująca
- model uczenia się we współpracy

STRATEGIA:
- nauczanie przez odkrywanie, przeżywanie i działanie,
- nauczyciel w roli
- w płaszczu eksperta

TECHNIKI:

- "Przynęta"
- "Uczeń w roli"
- "Inscenizacja improwizowana"

POMOCE DYDAKTYCZNE

- ilustracje naklejone na szarym papierze, rekwizyty czarodzieja, czapki wróżki, treści wiersza "zaklęcia"
(Ilustracje na plakacie naklejone są tematycznie np. I plakat - moda II kolory jesieni itd.).

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. "Przynęta" - nauczyciel wspomagający w roli czarodzieja. Przywitanie uczniów. Zainteresowanie tematem lekcji poprzez wizytę niespodziewanego gościa - czarodzieja. Gość przynosi w prezencie temat lekcji, zadania dla grupy i cukierki.
2. Nauczyciel informuje uczniów na czym będzie polegała praca i jaki cel lekcji chcemy osiągnąć?

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

1. Uczniowie zakładają swoje czapeczki, nauczyciel informuje, że wcielą się w role poety - czarodzieja. Podaje pierwsze zadania dla grupy. Uczniowie odwracają plakaty - ilustracje, które leżą na ławkach. Oglądają je, omawiają. Nadają tytuły swoim pracom. Następnie sprawozdawca odczytuje tytuł i uzasadnia jednym zdaniem, dlaczego taki właśnie wybrał / prace wywieszamy na ścianie/
2. Kolejne zadania dla grupy. Pracujemy z tekstem "Zaklęcia" - głośne odczytanie. Każda grupa otrzymuje tekst wiersza. Zdania dla grup są w kopertach. Liderzy grup losują zadania.

I Grupa

Inscenizacja wiersza "Zaklęcia". Uczniowie otrzymują w torbie rekwizyty, które mogą wykorzystać.

II Grupa

Napisz wiersz bazując na podanym schemacie. Wejście w rolę poety. Możesz wykorzystać słowa z koperty. O czym pamiętałeś tworząc tekst?

III Grupa

Wywiad z czarodziejem. Wejście w rolę dziennikarza. Zapytaj również o sceny z wiersza / uczniowie otrzymują mikrofon/.

IV Grupa

Praca ze słownikiem języka polskiego. Przypominanie znaczenia wyrazów strofa, wers, rym. Uczniowie otrzymują kartkę z napisami, którą uzupełniają własnymi słowami lub ze słownika.
Uczniowie mają określony czas na wykonanie zadań, następnie relacjonują swoją pracę.

ZAKOŃCZENIE

- Wspólne wyciąganie wniosków, które będą sugerowały notatkę i przepisanie jej do zeszytu
- Zadanie domowe
Co wyczarowałbyś dla świata gdybyś był czarodziejem?

Józef Ratajczak

ZAKLĘCIA

Klasnę w dłonie- kwiat rozkwitnie,
Klasnę znowu - zwiędnie, zginie,
Klasnę - będzie świt za świtem
I noc niczym chwilka minie.

Na żądanie przyjdzie jesień,
Zwarzy trawy, liście, zioła,
Albo wiosnę ptak przyniesie,
Jeśli ptaka tu przywołam.

Klasnę - koń przybiegnie rączy,
Klasnę - stanie między nami
I na zawsze nas rozłączy,
Tupiąc w niebie podkówkami.

Opracowanie: Ewa Szubart

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5552


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0