AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Muchorowska, Elżbieta Skoczny
Różne, Program nauczania

"Agresja w szkole" - klasowy program profilaktyki zachowań patologicznych

- n +

Klasowy program profilaktyki zachowań patologicznych - "Agresja i przemoc w szkole"

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIDWINIE

I. WSTĘP

Problem agresji istniał zawsze, ale w ostatnich latach nasilił się szczególnie. Niepokojące jest, że rozprzestrzenia się wśród dzieci i młodzieży, trafia do szkół. Zadaniem szkoły jest uczyć i wychowywać; wpajać nowe wartości i umacniać te, które dziecko wyniosło z domu rodzinnego. Wiele czynników wpływa na to, że staje się to coraz trudniejsze, a reorganizacja oświaty też nie ułatwia jego realizacji.

Dotychczasowy system edukacji stwarzał możliwość wieloletniego oddziaływania wychowawczego na uczniów, wczesnego wykrywania patologii i szybkiego reagowania w chwilach zagrożenia.

Obecnie do gimnazjów trafiają uczniowie z różnych, obcych sobie środowisk. Istnieją obawy czy proces integracji nastąpi szybko i bez problemów. Trzeba pamiętać, że jest to młodzież w najtrudniejszym pod względem wychowawczym okresie rozwojowym. Należy uczynić wszystko, aby szkoła, do której trafią młodzi ludzie, była bezpieczna i przyjazna. Żeby tak się stało, konieczne jest podjęcie działań zwalczających agresję i ograniczających przemoc wśród uczniów.

Podstawę do niepokoju dają dotychczasowe doświadczenia oraz obserwacje środowiska i badania prowadzone przez szkołę, z których wynika, że pojawił się problem agresji i przemocy. Zrozumienie jego wagi oraz troska o dobro dziecka stały się przyczyną opracowania niniejszego planu.

Działania wychowawcze rozłożone są na dwa lata i będą prowadzone w dwóch różnych klasach przez wychowawców. Podstawą do szczegółowego opracowania założonych na wstępie zadań będą ankiety pozwalające rozpoznać i zdiagnozować zjawiska na poziomie klasy oraz wnikliwa obserwacja zachowań i relacji interpersonalnych w grupie.


Autorki

II. CELE REALIZACJI

Cel ogólny: zmniejszenie poziomu agresji i przemocy wśród młodzieży

Cele szczegółowe:
- rozpoznanie i zdiagnozowanie zjawiska na poziomie klasy
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w klasie i w szkole
- stworzenie przyjaznej atmosfery integrującej zespól klasowy
- zwiększenie dobrego samopoczucia młodzieży w czasie przebywania w szkole
- podjęcie współpracy z rodzicami i przedstawicielami placówek zajmujących się problemem agresji wśród młodzieży
- stopniowe eliminowanie aktów przemocy fizycznej i psychicznej

III. ZADANIA DO REALIZACJI


lpZadaniaOdpowiedzialnyTermin realizacji
1Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkamiWychowawcaWrzesień 2000 r
2Przeprowadzenie ankiet diagnozujących środowisko wychowawcze uczniówWychowawcaWrzesień 2000 r
3Włączanie rodziców do planowania działań wychowawczychWychowawca, rodziceII, III klasa gimnazjum
4Realizacja tematów związanych z danym problemem na godzinach do dyspozycji nauczycielaWychowawca, uczniowieII, III klasa gimnazjum
5Spotkania z policjantem lub pracownikiem Poradni Psychologiczno PedagogicznejWychowawca, pracownicy poradni lub policji1 raz w roku
6Stała współpraca z pedagogiem szkolnymWychowawca, pedagogNa bieżąco
7Pedagogizacja rodzicówWychowawcaZaplanowane spotkania oraz na bieżąco
8Wprowadzenie identyfikatorówRada PedagogicznaWrzesień 2000 r
9Dyżury wg harmonogramu opracowanego przez SUSamorząd Szkolny, wychowawcaII, III klasa wg harmonogramu
10Udział w ogólnoszkolnej kampanii "Przemoc rodzi przemoc" Wicedyrektor ds. wychowawczych i SU, wychowawcaII, III gimnazjum
11Program profilaktyczny "Agresja - jak sobie z nią radzić?" Pedagog szkolny, wychowawcaIII gimnazjum

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Zaplanowane zadania w programie walki z agresją i przemocą, będą realizowane przez wychowawcę w okresie dwóch lat pobytu wychowanków w gimnazjum. W osiągnięciu zamierzonych celów będą stosowane różne metody. Za szczególnie istotne uważa się następujące formy i metody:

- badanie problemu za pomocą ankiet diagnozujących
- spotkania z ludźmi zajmującymi się problemem agresji i przemocy: policjantem, pedagogiem, psychologiem.
- pogadanki na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami
- filmy dotyczące agresji, po których nastąpi dyskusja
- wywiady terenowe z ludźmi zajmującymi agresją i przemocą
- wykonanie ulotek, plakatów, gazetek
- śledzenie artykułów prasy lokalnej i innych czasopism w których jest mowa o agresji i przemocy
- udział w zajęciach programu profilaktycznego "Agresja jak sobie z nią radzić? "
- uczestnictwo w ogólnoszkolnej imprezie organizowanej "Przemoc rodzi przemoc"
- włączenie się do dyżurów szkolnych
- noszenie identyfikatorów
- opracowanie kryteriów samooceny zachowania
- współpraca z instytucjami lokalnymi

Założone cele wychowawcze pozwolą na zmniejszenie aktów przemocy i agresji, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, dostarczą młodzieży propozycji alternatywnych form wypoczynku

Opracowanie: mgr Elżbieta Skoczny
mgr Renata Muchorowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6067


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 1