AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alina Kucia
Język polski, Artykuły

Na wesoło z Janem Brzechwą

- n +

Na wesoło z Janem Brzechwą

Scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci w klasach I-III

TEMAT BLOKU: Twórczość Jana Brzechwy - poeci dzieciom

CELE DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:
- zaprezentowanie niekonwencjonalnych form pracy świetlicy,
- poszerzenie wiedzy o twórczości Jana Brzechwy,
- wzbogacenie słownictwa u uczniów,
- wdrażanie do poszanowania książek.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń potrafi:
- wyrażać myśli w formie zdań,
- słuchać wypowiedzi wychowawcy i innych dzieci,
- słuchać fragmentów bajek i wierszy nagranych i czytanych przez dzieci,
- przekazać swoje przemyślenia w formie pisemnej,
- aktywnie uczestniczyć w zabawach.

Uczeń rozwinął:
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność przestrzegania zasad kultury słowa i zachowania się,
- umiejętność kojarzenia wysłuchanych fragmentów występujących nazw roślin i zwierząt z tytułem wiersza,
- aktywność twórczą: teatralną i literacką
- poszanowanie książek.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: egzemplarze książki "Brzechwa dzieciom", wystawa książek Jana Brzechwy, piłka, kartki, rekwizyty do miniscenek, kasety magnetofonowe z wierszami i piosenkami J. Brzechwy

FORMY PRACY:
- indywidualna,
- zbiorowa, zróżnicowana,
- grupowa

METODY PRACY:
- waloryzacyjna (inscenizacja, wystawa),
- poszukująca (zabawy dydaktyczne),
- praca z tekstem,
- słowna: rozmowa kierowana,
- burza mózgów.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Powitanie i zapoznanie z tematem zajęć. Krótka informacja o Janie
Brzechwie. Zapoznanie z wystawą książek Jana Brzechwy. Zwrócenie uwago na poszanowanie książek.
2. Podział losowy na 4 grupy. W imieniu grupy wypowiada się kapitan.
3. Zadanie 1 - ZOO
W książce "Brzechwa dzieciom" każda grupa ma znaleźć 5 tytułów wierszy z nazwami zwierząt.
Po wykonaniu zadania dzieci słuchają piosenki "ZOO" odtwarzanej z kasety magnetofonowej.
4. Zabawa w kole przy muzyce relaksacyjnej.
Dzieci ustawiają się w kole. Prowadzący zaczyna zabawę, rzucając piłkę do ucznia mówi: podaj nazwę zwierzęcia występującego w wierszach J. Brzechwy. Piłka krąży między dziećmi. Każdy podający zmienia nazwę zwierzęcia.
5. Zabawa sportowa: konkurencja przedstawicieli grup w szybkości poruszania się krokami mrówczymi przez długość sali świetlicy.
6. Zadanie 2
Na podstawie odtwarzanych z taśmy fragmentów podaj tytuł wiersza. Przedstawiciele grup odpowiadają kolejno:
- "Tańcowała igła z nitką",
- "Na straganie",
- "Kaczka dziwaczka",
- "Chrzan".
Po wykonaniu zadania dzieci słuchają i włączają się śpiewem w piosenkę "Kaczka dziwaczka" odtwarzaną z kasety magnetofonowej.
7. Zadanie 3
Z wiersza "Na straganie" wypisz nazwy warzyw, w których występują:
"rz" I grupa
"ch" II grupa
"u" III grupa
warzywa, które mi najbardziej smakują IV grupa.
8. Zabawa w odgrywanie humorystycznych scenek z twórczości J. Brzechwy.
Scenki wcześniej zostały omówione z nauczycielem. Potrzebne rekwizyty zostały wykonane na poprzedzających te zajęciach świetlicowych. W przedstawieniach biorą udział reprezentanci grup.
- ZOO - wybrane zwierzęta,
- zaloty żurawia do czapli,
- rozgadana Madalińska z Gadalińską
- komizm sytuacyjny rozmowy warzyw na straganie (improwizacja ruchowo-muzyczna).
9. Zadanie 4
Przygotowanie inscenizacji wiersza "Staś Pytalski".
Tekst czyta głośno nauczyciel. Następnie czytają uczniowie z podziałem na role.
10. Zadanie 5
Zabawa w kole - imiona z rymowanką.
Dzieci w kole po kolei podają swoje imię dodając rymowankę z imieniem lub cechą charakteru. Rymowankę wszyscy powtarzają chórem. Przykładowe rymowanki:
Arek chodzi jak zegarek,
Agnieszka tu mieszka,
Alina mocna jak lina,
Jarek nocny Marek,
Krzysio - Hysio - Rysio,
Ewka marchewka,
Michał ciągle kichał,
Zdziś gruby jak miś,
Łukasz głośno pukasz,
Bartek ma za dużo kartek,
Rysio-Pysio,
Mateusz piękny jak Orfeusz,
Tadek - niejadek.
11. Zadanie 6
Zabawa słowem. Na słowo Abrakadabra zawodnik wymienia rzeczownik na literę "A". Kolejny zawodnik na ostatnią literę poprzedniego wyrazu, np. atlas-słoma - aparat - teczka - album - mata - akcesoria.. . itp. Jeśli w wyrazie ostatnia litera jest taka, że nie możemy od niej utworzyć słowa (np. słoń) grę rozpoczynamy od początku.
12. Zadanie 7
Rozmowa z dziećmi na temat: Dlaczego tak chętnie czytamy wiersze i bajki Jana Brzechwy?
Praca w grupach. Układamy wesoły wierszyk o twórczości Jana Brzechwy. Kapitanowie przedstawiają pomysły swoich grup. Wspólne wybranie najśmieszniejszego wierszyka.
Jana Brzechwę znamy nie od dziś,
Śmiejemy się jak bajkowy miś,
U niego siedzi taki leń, co leni się cały dzień
I taka samochwała, co ze sobą dyskutowała.
Zamknij oczęta,
A zobaczysz jego bajkowe zwierzęta,
Usłyszysz gadające jarzyny,
Kłócące się już od godziny.
13. Wysłuchanie piosenki "Kaczka dziwaczka" odtwarzanej z taśmy magnetofonowej.
14. Ocena pracy grup przez nauczyciela
Samoocena uczniów. Uzupełnij zdania.
Najmilszym zajęciem dzisiaj było... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Nie podobało mi się... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
15. Przekazanie iskry przyjaźni w kręgu. Podziękowanie za udział w zajęciach

LITERATURA:
Brzechwa Jan: Bajki i baśnie, Warszawa
Brzechwa Jan: Brzechwa dzieciom, Warszawa
Anna Daruk: Godzina radości z Janem Brzechwą, Biblioteka w szkole 4/97, s. 17.

Opracowanie: Alina Kucia

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2897


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.33Ilość głosów: 3