Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Jadwiga Zaciek
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz zajęć wyrównawczych dla ucznia klasy pierwszej

- n +

Program terapii dla Artura Cz. ucznia klasy pierwszej

Artur jest w trakcie semestru pierwszego. Praktycznie nie uczestniczy w zajęciach polonistycznych i matematycznych - zapytany milczy, nawet nie próbuje rozwiązywać danego zadania. Sprawia wrażenie dziecka zahamowanego. Wymaga ciągłej pomocy ze strony nauczyciela. Prawie zawsze kieruje wzrok w kierunku pracy kolegi.

Artur przebywa u dziadków, jego rodzice są poza granicami kraju.

DIAGNOZA WSTĘPNA

Obserwacja i badania przeprowadzone przez nauczyciela wykazały:
1. Technika czytania na niskim poziomie - głoskowanie z syntezą wyrazów krótkich;

2. Tempo czytania na niskim poziomie - 10 jednosylabowych
wyrazów na minutę;

3. Poziom analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej dziecka poniżej normy;

4. Tempo pisania - niskie;

5. W pisaniu z pamięci pisze tylko pierwszy wyraz, pozostałych nie pamięta;

6. Myli litery pisane z drukowanymi; ma trudności z pisaniem ich w połączeniach z innymi;

7. Bardzo wolne tempo pracy;PROGRAM POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO Z ARTUREM CZ.

I. KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO UCZENIA SIĘ.

1. Skłanianie do uważnego słuchania informacji, instrukcji, drugiej osoby;
2. Trening w skupieniu uwagi na wykonywanych czynnościach;
3. Wzmacnianie czynności zmierzających do wykonania zadania do końca mimo przeszkód;
4. Ćwiczenia ekspresji ruchowej.

II. ROZWIJANIE MYŚLENIA LOGICZNEGO.

1. Dobieranie jednakowych obrazków;
2. Klasyfikowanie obrazków według określonych cech;
3. Ukladanie obrazków według wzoru z własnych pomysłów;
4. Układanie obrazków z części;
5. Dobieranie części do całości;
6. Układanie obrazków według kolejności, w jakiej były demonstrowane;
7. Ćwiczenia w wykonywaniu złożonych poleceń wymagających zapamiętania kolejności wykonywanych czynności.

III. WSPOMAGANIE NATURALNEGO ROZWOJU OPERACYJNEGO ROZUMOWANIA.

1. Tworzenie całości z części, wyodrębnianie w całości części;
2. Różnicowanie i porządkowanie przedmiotów tak, aby tworzyły łańcuchy; grupowanie przedmiotów według przyjętych kryteriów i łączenie podzbiorów tak, aby zawierały się w określonym zbiorze;
3. Porządkowanie elementów w zbiorze;
4. Wnioskowanie o odwracalności obserwowanych zmian:
- w układzie elementów w porównywanych zbiorach: badanie
liczebności zbiorów przed zmianą i po zmianie;
- w ilości tworzywa: formowanie jednakowych wielkości z
plasteliny, przekształcanie, badanie efektu i przywracanie pierwotnego kształtu;
- w długości przekształcanych przedmiotów: dwa równe kawałki
sznurka, analiza długości i zmiana kształtu, powrót do stanu
wyjściowego i ponowne badanie długości;
- w objętości płynów: przelewanie tej samej ilości płynów do
różnych naczyń i wnioskowanie o zmianach lub stałości objętości;
5. Orientacja przestrzenna. Badanie schematu własnego ciała.
Określanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała, drugiej osoby i do określonego przedmiotu.

IV. KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH - WYRÓWNYWANIE BRAKÓW W MATERIALE NAUCZANIA

1. Zbiory i ich elementy. Wyodrębnianie zbioru przedmiotów spełniających dany warunek i formułowanie warunku, który spełniają elementy badanego zbioru;
2. Klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez przeliczanie i przez przyporządkowanie oraz tworzenie par. Pogłębianie rozumienia pojęć: więcej, mniej, tyle samo, równo. Utrwalanie znaków matematycznych. Badanie i porządkowanie zbiorów o różnej liczbie elementów;
3. Liczenie przedmiotów;
4. Kształtowanie aspektu porządkowego liczby. Posługiwanie się liczbą porządkową. Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania poprzez doliczanie i odliczanie - liczenie na palcach i zbiorach zastępczych;
5. Rozwiązywanie i układanie prostych zadań tekstowych. Przekształcanie sytuacji życiowych w zadania do "rozwiązania". Układanie zadań tekstowych: historyjka, wielkości dane, zależności i pytanie końcowe. Symulowanie zależności zawartych w zadaniu na konkretach i przedstawianie ich na rysunku, obliczanie wyniku;6. Arytmetyka liczb naturalnych do 20:
- monograficzne opracowanie liczb pierwszej i drugiej dziesiątki;
- dodawanie w zakresie 5, a następnie 10 (ćw. ze stemplami) ;
- wdrażanie do korzystania z prawa przemienności przy dodawaniu w zakresie 5, 10, 20;
- dopełnianie do 10;
- odejmowanie w zakresie 5, a następnie 10 i 20;
- dodawanie i odejmowanie jako operacje wzajemnie odwrotne;
- przekraczanie progu dziesiątkowego;
- ćwiczenia rachunkowe z zastosowaniem osi liczbowej i grafów, sporządzanie tabelek;
- zastosowanie łamigłówek, zagadek matematycznych;
7. Rozróżnianie, badanie i nazywanie figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło, odcinek. Mierzenie i kreślenie odcinków;
8. Kształtowanie umiejętności praktycznych:
- liczenie pieniędzy;
- korzystanie z kalendarza i rozpoznawanie godzin
- pomiar długości, ciężaru, pojemności;

V. ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA LIKWIDOWANIE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

1. Rozpoznawanie kształtu liter w rozsypce i w tekście;
2. Podział wyrazów na sylaby (ze słuchu) ;
3. Łączenie znaku graficznego z dźwiękiem;
4. Analiza i synteza głoskowa wyrazów;
5. Łączenie spółgłosek z samogłoskami i tworzenie sylab, a następnie wyrazów; czytanie i pisanie sylab i wyrazów;
6. Różnicowanie samogłosek i spółgłosek;
7. Przekształcanie wyrazów jednosylabowych w wyrazy dwusylabowe poprzez dodanie samogłoski, np. las - lasy;
8. Czytanie i pisanie trzyliterowych sylab zamkniętych;
9. Tworzenie wyrazów dwusylabowych o budowie: sylaba trzyliterowa zamknięta plus dwuliterowa otwarta, np. pił-ka, mo-tyl;
10. Tworzenie trzyliterowych sylab otwartych;
11. Opracowanie zasady zmiękczania przez "i" oraz przez kreskę;
12. Opracowanie dwuznaków; rozpoznawanie dwuznaków w tekście; poprawne wybrzmiewanie głosek; tworzenie sylab, wyrazów;
13. Pisownia wyrazów z "ó", "rz" - miejsce wymiany;

14. Doskonalenie techniki czytania:
- czytanie w krótkich ekspozycjach;
- czytanie z przesłoną;
- czytanie sylabowe;
- czytanie całościowe;
15. Usprawnienie pisania:
- ćwiczenie łącznego pisania;
- przepisywanie tekstu drukowanego i pisanego;
- pisanie z pamięci;
- pisanie ze słuchu.

POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ


1. Historyjki obrazkowe;
2. Układanki obrazkowe i liczbowe;
3. Dobieranki obrazkowe i liczbowe;
4. Alfabet liter drukowanych i pisanych;
5. Rozsypanki obrazkowe;
6. Suwak sylabowy;
7. Rozsypanki wyrazowe;
8. Rebusy, łamigłówki;
9. Rozsypanki sylabowe i wyrazowe;
10. Łatwe teksty;
11. Cyfry liczb do 20;
12. Znaki: +, -, =, <, >;
13. Liczmany;
14. Figury geometryczne;
15. Oś liczbowa;
16. Liczby w kolorach;
17. Schematy grafów, tabelek.

Opracowanie: JADWIGA ZACIEK

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6498
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016