AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Grzanka
Ekonomia, Prezentacje

Popyt i podaż jako regulator rynku - prezentacja

- n +

Popyt i podaż jako regulator rynku

Konspekt

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości
Klasa: II LO
Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele lekcji:
Uczeń po lekcji potrafi:
- zdefiniować pojęcia: popyt, podaż, równowaga rynkowa
- rozróżnić pojęcia: prawo popytu i prawo podaży
- wyznaczyć cenę równowagi
- scharakteryzować rynek producenta i konsumenta

Metody: pogadanka, prezentacja
Forma: praca zespołowa, praca indywidualna
Środki dydaktyczne: prezentacja w programie Power Point

Przebieg lekcji:

I. Czynności wstępne

- sprawdzenie listy obecności

II. Powtórzenie wiadomości

- Funkcjonowanie gospodarki centralnie planowanej.
- Cechy gospodarki rynkowej.

III. Lekcja właściwa

Omawiane zagadnienia

- pojęcie rynku
- definicja popytu i prawa popytu
- definicja podaży i prawa podaży
- równowaga rynkowa (niedobór i nadwyżka rynkowa)
- rynek producenta i konsumenta

Czynności nauczyciela i ucznia

Nauczyciel krótko charakteryzuje pojęcie rynku. A następnie przechodzi do omawiania poszczególnych zagadnień. Podczas lekcji zadaje uczniom szereg pytań dotyczących poruszanych pojęć np.: "Co według nich oznacza słowo popyt?"" ,Jak zinterpretowaliby pojęcie podaż?", "Czy możliwe jest zrównanie popytu i podaży?". Po otrzymaniu odpowiedzi nauczyciel przedstawia definicje wykorzystując przygotowaną prezentację. Uczniowie analizując tabele zawarte w prezentacji wykazują zależności miedzy ilością produkowanych lub nabywanych towarów a ceną. Sporządzają także wykresy, które następnie są porównywane z wykresami zawartymi w prezentacji. Nauczyciel omawia punkt przecięcia się obu krzywych oraz określa, kiedy mamy do czynienia z nadwyżką lub niedoborem rynkowym. Nauczyciel omawia także rynek producenta i konsumenta.

IV. Utrwalenie wiadomości

- Co to jest popyt?
- Jak brzmi prawo popytu?
- Co to jest podaż?
- O czym mówi prawo podaży?
- Co oznacza punkt przecięcia się krzywej popytu i podaży?

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Grzanka

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4350


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1