AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bernadeta Pabiś
Awans zawodowy, Artykuły

Procedura awansu zawodowego nauczycieli.

- n +

Procedura awansu zawodowego nauczycieli.

Procedura awansu nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.

I. Zatrudnienie w szkole.

II. Przydzielenie opiekuna.

III. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

IV. Zatwierdzenie planu rozwoju przez dyrektora.

V. Realizacja planu rozwoju.

VI. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

VII. Opinia Rady Rodziców.

VIII. Projekt oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu.

IX. Ocena dyrektora.

X. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - ewentualnie odwołanie się lub wniosek o dodatkowy staż w przypadku oceny negatywnej.

XI. Rozmowa kwalifikacyjna.

XII. Akceptacja Komisji Kwalifikacyjnej - ewentualnie wniosek o dodatkowy staż w przypadku braku akceptacji.

XIII. Nadanie przez dyrektora szkoły stopnia nauczyciela kontraktowego.

XIV. Rozpoczęcie procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Procedura awansu nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.

I. Wniosek do dyrektora o rozpoczęcie stażu.

II. Rozpoczęcie stażu.

III. Przydzielenie opiekuna.

IV. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

V. Zatwierdzenie planu rozwoju przez dyrektora.

VI. Realizacja planu rozwoju.

VII. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

VIII. Opinia Rady Rodziców.

IX. Projekt oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu.

X. Ocena dyrektora - ewentualnie odwołanie się lub wniosek o dodatkowy staż w przypadku oceny negatywnej.

XI. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

XII. Egzamin przed komisją - ewentualnie wniosek o dodatkowy staż w przypadku niezdanego egzaminu.

XIII. Nadanie przez organ prowadzący stopnia nauczyciela mianowanego.

XIV. Rozpoczęcie procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Procedura awansu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

I. Złożenie wniosku o staż.

II. Rozpoczęcie stażu.

III. Samodzielne opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

IV. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego przez dyrektora.

V. Realizacja Planu Rozwoju Zawodowego.

VI. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

VII. Opinia Rady Rodziców.

VIII. Ocena dyrektora szkoły - ewentualnie odwołanie się lub wniosek o dodatkowy staż w przypadku oceny negatywnej.

IX. Wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

X. Analiza i ocena dokumentacji podczas posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

XI. Akceptacja komisji kwalifikacyjnej - ewentualnie wniosek o dodatkowy staż w przypadku braku akceptacji komisji.

XII. Nadanie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny stopnia nauczyciela dyplomowanego.

XIII. Rozpoczęcie starań w kierunku otrzymania tytułu Profesora Oświaty.
Opracowała: mgr Bernadeta Pabiś nauczycielka SP-4 w Giżycku,
Giżycko, dnia 20.10.2000 r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6037


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.33



Ilość głosów: 3