Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Anna Żółtowska
Awans zawodowy, Artykuły

Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?

- n +

Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na nauczyciela dyplomowanego, jeżeli jego nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku od dnia nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego wynosi co najmniej 2 lata i 9 miesięcy.

Skrócenia stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym do 9 miesięcy następuje pod warunkiem, że nauczyciel:

 • posiada III stopień specjalizacji zawodowej lub
 • kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej lub,
 • stopień doktora lub doktora habilitowanego lub,
 • ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem lub,
 • ukończone studia podyplomowe zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć lub,
 • kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów lub,
 • uznany dorobek zawodowy.

  Skrócenia stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym do 1 roku i 9 miesięcy następuje w przypadku:
 • nauczycieli posiadających I lub II stopień specjalizacji lub,
 • gdy nauczyciel posiada kwalifikacje trenerskie klasy II lub I.

  Zadaniem nauczyciela mianowanego starającego się o status nauczyciela dyplomowanego jest napisanie Planu Rozwoju Zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem:
 • specyfiki i potrzeb szkoły,
 • zadań, które należy zrealizować zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym,
 • wymagań kwalifikacyjnych potrzebnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego,
 • wiedzy, umiejętności i doświadczenia,

  Plan Rozwoju Zawodowego przedstawia się do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, w której odbywa się staż.

  Nauczyciel mianowany sporządza sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres stażu.

  Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu, w którym należy uwzględnić realizację i wykonanie przedstawionego Planu Rozwoju Zawodowego. Ocena zostanie sformułowana po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna. W tym ostatnim przypadku przysługuje prawo odwołania się od oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  W ciągu 3 lat od daty uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu należy złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Wniosek kieruje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

  Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub potwierdzone kopie tych dokumentów,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie stażu,
 • zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego realizowany w okresie stażu,
 • sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,
 • ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
 • dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  Komisję Kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela dyplomowanego powołuję organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład Komisji wchodzą:
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - jako przewodniczący komisji,
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły,
 • trzej eksperci z listy MEN,
 • wskazany przedstawiciel związku zawodowego (jedynie na wniosek nauczyciela),

  Komisja przeprowadza postępowanie dla wniosków spełniających wymogi formalne:
 • złożone przed 30 czerwca - do końca roku szkolnego,
 • złożone po 30 czerwca - w styczniu i lutym następnego roku kalendarzowego,
  Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna przeprowadza postępowanie w styczniu i lutym oraz w maju, czerwcu i lipcu.
  Komisja przeprowadza postępowanie według kolejności napływania wniosków.

  Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest uzyskanie akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej co najmniej 2/3 wszystkich możliwych punktów, które mają do dyspozycji obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. Każdy z członków Komisji ocenia spełnienie wymagań według skali punktowej od 0 do 20.

  Po uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej otrzymuje się zaświadczenie o akceptacji na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  W przypadku nieuzyskania akceptacji Komisji można ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

  Jeśli ponownie nie uzyskano akceptacji Komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego, przed kolejnym ubieganiem się o akceptację należy ponownie odbyć staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.

  Opracowała: mgr Anna Żółtowska nauczycielka Z S E w Ełku
  Ełk, dnia 19.10.2000r.
  Źródło: Biblioteczka Reformy 23 (Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela).


 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13283
   
     Komentarze
 • ja, 2004-10-04

  trzeba uaktualnić, przepisy prawne uległy już dużej zmianie!!!

 • Grażyna, 2005-01-06

  Jest nowe rozporządzenie w sprawie awansu z dnia 8 grudnia 2004, w
  którym jest kilka istotnych zmian zwłaszcza w zakresie wymagań
  kwalifikacyjnych, składu komisji i punktacji.

 • basia, 2008-06-28

  Treści tu zamieszczone są nieaktualne i mogą wprawadzić w błąd mniej
  zorientowanych w temacie

 • pliszka, 2011-06-28

  Informacje stare jak świat. Już dwa razy zmianiało się rozporządzenie,
  wg nowego z 2007 roku do teczki dla komisji nie daje się już planów
  ani sprawozdania, taki artykuł poważnie wprowadza w błąd. • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 4.33  Ilość głosów: 3
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016