AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Tybura, Marta Szram
Przyroda, Scenariusze

Znamy rośliny uprawiane na polu - scenariusz zajęcia dla klasy III

- n +

Znamy rośliny uprawiane na polu.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA dla klasy III

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczeń:
- potrafi rozpoznać rośliny zbożowe, włókniste i oleiste po kwiatostanach i nasionach,
- rozpoznaje rośliny okopowe i zna ich budowę,
- umie sklasyfikować rośliny uprawiane na polu (rośliny zbożowe, okopowe, oleiste i włókniste),
- wie, jakie produkty otrzymujemy ze zbóż, roślin okopowych, oleistych i włóknistych,
- potrafi wykorzystać zebrany materiał przyrodniczy,
- zgodnie współpracuje w grupie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
(Zajęcia rozpoczynają się w kąciku. Uczniowie siedzą w kole na wykładzinie.)
I 1.Powitanie przez uczniów przybyłych gości (nauczycieli i rodziców) .
2. Nauczyciel informuje o charakterze zajęć (są to zajęcia, które są podsumowaniem wiadomości i umiejętności uczniów, które uczniowie nabyli w ciągu ostatniego tygodnia nauki w klasie i podczas wycieczki) .

II Odczytanie przez dzieci tematu lekcji - rozwiązywanie działań na mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
Uczniowie losują kartki z działaniami matematycznymi, zapisują wyniki, a następnie umieszczają kartki na tablicy zgodnie z poleceniem nauczyciela
- Umieść kartki w kolejności od największego do najmniejszego wyniku otrzymanego z obliczonego działania. Nauczyciel odwraca kartki i następuje odczytanie tematu zajęć: ZNAMY ROŚLINY UPRAWIANE NA POLU.

III Podział na grupy. Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach. Stoliki ustawione są w cztery grupy. Na każdym stoliku znajduje się kartka z nazwiskami dzieci należących do danej grupy. Uczniowie przypinają do ubrań emblemat z nazwą grupy.
pierwsza grupa - kłosy
druga grupa - buraczki
trzecia grupa - słoneczniki
czwarta grupa - len
i wybierają grupowego, czyli dziecko odpowiadające za całą grupę.

Nauczyciel informuje uczniów, że na zajęciach będą pracować w grupach i będą wykonywać określone zadania. Za każde poprawnie wykonane zadanie można otrzymać punkty. Punktami będą pestki dyni, które dzieci będą wkładać do swoich pojemniczków. Na zakończenie zajęć nastąpi podliczenie punktów, wyłonienie grupy zwycięzców i rozdanie dyplomów.

IV Praca uczniów w grupach. Rozwiązywanie zadań, odpowiadanie na pytania.
1. Pierwsze zadanie dla każdej grupy jest następujące (wybrany uczeń podchodzi do stolika, na którym umieszczone są zadania, bierze kopertę z numerkiem 1 i odczytuje polecenie) :

Określ jaka roślina znajduje się na emblemacie twojej grupy i do jakiej grupy roślin uprawianych na polu ją zaliczamy.
Za poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 2 punkty.
- odpowiadają uczniowie z poszczególnych grup i następuje przyznawanie punktów.
Nauczyciel zadaje dodatkowe pytanie dla każdej z grup. Za poprawną odpowiedź można otrzymać 1 pkt. Pytania są następujące:
A) Jakie rośliny nazywamy okopowymi ?
B) Jakie rośliny nazywamy zbożowymi ?
C) Jakie rośliny nazywamy oleistymi ?
D) Jakie rośliny nazywamy włóknistymi ?
- odpowiadają uczniowie z poszczególnych grup i następuje przyznawanie punktów.

2. Nauczyciel prosi przedstawicieli grup do stolika z zadaniami. Uczniowie losują koszyk z zadaniami dla swojej grupy i wspólnie w grupie wykonują zadania.
Polecenie do zadań brzmi: Rozpoznaj rośliny, podaj ich nazwy i powiedz do jakiej grupy roślin uprawianych na polu je zaliczamy.

- w pierwszym koszyku znajdują się: żyto (ziarna) , burak ćwikłowy, mak ( nasiona)
- w drugim koszyku: pszenica (ziarna) , burak cukrowy, dynia,
- w trzecim koszyku: jęczmień (ziarna) , ziemniak, rzepak.
- w czwartym koszyku: owies (ziarna) , marchew, słonecznik.

- Uczniowie z poszczególnych grup udzielają odpowiedzi i następuje przyznawanie punktów. Za poprawne udzielenie odpowiedzi można otrzymać 6 pkt.

3. Z jakich roślin otrzymujemy te produkty ? Takie jest pytanie dla wszystkich grup. Uczniowie losują koperty z produktami dla swoich grup.

- pierwsza koperta: barszcz czerwony, płatki kukurydziane, baton sojowy,
- druga koperta: cukier, płatki owsiane, kartka z oleju rzepakowego,
- trzecia koperta: sok marchwiowy, bułka grahamka, płótno lniane,
- czwarta koperta: chipsy ziemniaczane, bułka kajzerka, sznurek.

- Uczniowie z poszczególnych grup udzielają odpowiedzi i następuje przyznawanie punktów. Za poprawne udzielenie odpowiedzi można otrzymać 3 pkt.

4.Przedstawiciele grup wybierają koperty z kolejnym zadaniem. Polecenie jest następujące: Kwiaty roślin zbożowych zebrane są w kwiatostany.
Określ jaka to roślina zbożowa i jaki ma kwiatostan ?


- pierwsza koperta: pszenica,
- druga koperta: jęczmień,
- trzecia koperta: owies,
- czwarta koperta: kukurydza.

Za poprawne udzielenie odpowiedzi można otrzymać 2 pkt.

5. MATEMATYCZNE PUZZLE.
Uczniowie wybierają kolejne koperty z zadaniami. Każdy uczeń w grupie otrzymuje fragment obrazka. Zadanie polega na ułożeniu obrazka przez całą grupę poprzez wykonanie obliczeń matematycznych. Po ułożeniu uczniowie przyklejają obrazek na kartkę i nazywają co on przedstawia.

Za poprawne wykonanie zadania grupa otrzymuje 2 pkt.

- pierwsza koperta: słoneczniki,
- druga koperta: pole owsa,
- trzecia koperta: pole kukurydzy
- czwarta koperta: konopie

* ZABAWA TANECZNA "TROJAK"

6. HISTORIA CHLEBA - układanie zdań z rozsypanki zdaniowej.
Polecenie do zadania brzmi : Przeczytaj zdania. Ułóż je we właściwej kolejności przedstawiając etapy powstawania chleba. Przyklej zdania na kartkę.

Najpierw rolnik zasiewa na polu ziarna zbóż.
Ziarno kiełkuje i wschodzi zboże.
Następnie zboże dojrzewa.
Dojrzałe zboże jest koszone, a znajdujące się w nim ziarna są oddzielane od plew i mielone.
Ze zmielonych ziaren powstaje mąka.
Następnie w piekarni wyrabia się z mąki specjalne ciasto, z którego wypieka się chleb.
Uczniowie wspólnie pracują w grupach, a następnie odczytują zdania i sprawdzają kolejność ułożonych zdań.
Za poprawne wykonanie zadania grupa otrzymuje 2 pkt.


7. ZADANIE PLASTYCZNE
Każda grupa ma wykonać album roślin uprawianych na polu. Uczniowie mogą wykorzystać materiał zgromadzony w klasie, mogą wykonywać rysunki roślin. Technika pracy jest dowolna. W przygotowaniu albumów mogą pomagać dzieciom rodzice.
Za wykonanie albumu można otrzymać od 1 - 5 punktów.
Po wykonaniu następuje oglądanie albumów i przyznawanie punktów.
Wszystkie albumy są umieszczane w kąciku klasowym.
V PODSUMOWANIE ZAJĘĆ, PODLICZENIE PUNKTÓW, ROZDANIE DYPLOMÓW.

1. Uczniowie liczą punkty (pestki dyni) , przyklejają je na kartkę i wpisują ilość zdobytych punktów.
2. Rozdanie dyplomów dla poszczególnych uczniów.
3. Podsumowanie zajęć, samoocena.

Opracowanie: Marta Szram, Agnieszka Tybura

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12497


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.41Ilość głosów: 17