AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Włodzimierz Nawrot
Różne, Scenariusze

Rozwój organizacyjny i jego zastosowanie w rozwoju szkoły. Co to jest "Dobra szkoła"

- n +

Scenariusz Konferencji z Radą Pedagogiczną

na temat: Rozwój organizacyjny i jego zastosowanie w rozwój szkoły.

Co to jest "Dobra szkoła"

Prowadzący przedstawia i podaje uczestnikom temat i cel konferencji - wypisanie wcześniej na planszy.

Plan konferencji
I. Wprowadzenie
II. Wypracowanie kontaktu
III. Dlaczego Rozwój Organizacyjny Szkoły?
IV. Analiza pojęcia "Dobra Szkoła"
V. Zapoznanie z niektórymi metodami aktywnej pracy - zbieranie danych o szkole
VI. Zakończenie

Cel konferencji
1. Zrozumieć istotę Rozwoju Organizacyjnego Szkoły
2. Zrozumieć dyskusyjność pojęcia "Dobra Szkoła"

I. Wprowadzenie
Zapraszam Państwa do współpracy. Rozdam teraz kolorowe karteczki, na których jest miejsce na napisanie imienia, cechy którą cenią Państwo najbardziej, a również informacji o sobie czego nie wiedzą inni. Prowadzący rozdaje kartki na których umieścił znaczki: N, D, R, Dz. Można włączyć spokojną muzykę. Proszę przypiąć sobie wypisane kartki i zapoznać się z treścią kartek swoich sąsiadów. A teraz proszę poszukać osób, które mają kartki o tym samym znaczku. Każdemu znaczkowi przypisane jest określone miejsce na sali.
Proszę usiąść i wyobrazić sobie:

Na stole stoi kosz, który mamy wypełnić kwiatami. Te kwiaty to trzy pozytywne cechy, które posiadamy: które wypowiadamy głośno przed całą grupą.

Było to jedno z ćwiczeń wzmagających poczucie własnej wartości, nieodzowne dla stworzenia atmosfery wspólnotowej w Radzie Pedagogicznej.

II. Wypracowanie kontraktu
Wprowadzenie Rady Pedagogicznej niejednokrotnie jest uciążliwe nie tylko dla prowadzącego, ale również dla słuchaczy, dlatego proponuję państwu wypracowanie kontraktu, który byłby dla nas katalogiem przykazań, jak się zachować podczas Rady Pedagogicznej.

Prowadzący wywiesza plakat, a następnie zadaje pytanie: Co Ci przeszkadza podczas prowadzenia /trwania/ Rady Pedagogicznej?
Kontrakt wypracowujemy stosując metodę "burzy mózgów".

III. Wstęp do tematu: - Dlaczego Rozwój Organizacyjny Szkoły?
Organizacyjny rozwój szkoły to proces, w wyniku którego uzyskuje on zwiększoną zdolność do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów stanowiąc równocześnie konkretyzację wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Rozwój organizacyjny nie opiera się tylko na działaniu pojedynczego człowieka, ale działanie to jest centralnym przedmiotem powiązań pomiędzy poszczególnymi ludźmi. Nawet najbardziej fachowe wykształcenie i praktyka nauczycielska niejednokrotnie nie wystarczają aby w warunkach szkolnych reagować na wdzierające się w proces wychowania dziecka zagrożenie.
Nauczyciel ma świadomość tych problemów, ale stopień ich skomplikowania, oraz osamotnienie w walce utrudnia ich rozwiązanie. Wizja szkoły, dla której nadrzędną wartością jest dobro dziecka to taka szkoła, która staje się samodzielna i autonomiczna w swych działaniach pedagogicznych oraz powiązana z potrzebami edukacyjnymi środowiska lokalnego. Autonomia szkół jest ściśle związana z przejmowaniem przez Rady Pedagogiczne rzeczywistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich realizację. Są zatem, potrzebne nauce wzory rozwiązań, do których dochodzi się poprzez inaczej niż dotąd organizowane wewnątrzszkolne doskonalenie.

Kryteria Rozwoju Organizacyjnego:
1. Wspólna świadomość problemów
2. Współudział doradczy
3. Udział osób, których problem dotyczy
4. Wyjaśnienie problemów rzeczowych i dotyczących wzajemnych stosunków
5. Uczenie się związane z doświadczeniem

IV. Analiza pojęcia "Dobra Szkoła"
Prowadzący dzieli Radę Pedagogiczną na mniejsze grupy, stosując metodę podziału kolorowej wstążki, a następnie dochodzi do grupy, a następnie dochodzi do grupy o tym samym kolorze. Każda grupa otrzymuje papier pakunkowy, na którym w kolumnie pionowej wypisano hasło "Dobra Szkoła". Zadaniem państwa jest wypisanie przymiotników odnoszących się do każdej literki zapisanej na papierze.
Następnie liderzy grup prezentują swoje stanowiska. Tak przedstawiona analiza wykaże co każdy uczestnik zebrania rozumie pod pojęciem " Dobra Szkoła".
Dobra Szkoła powinna się rozwijać, nie powinna jednak przyjmować bezkrytycznie nowych rozwiązań, tylko dlatego że są nowe.

Dobra Szkoła:

Uczy myśleć, uczy sposobów zdobywania wiedzy, uczy życia w grupie, uczy, że człowiek musi odnaleźć siebie w życiu, w którym znajdzie satysfakcję i będzie pożyteczny dla innych.
Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy są współtwórcami jej osiągnięć i tradycji. Nowoczesna szkoła to organizacja ucząca się, która stale poszukuje sposobów odnowy poprzez nieustanny proces zespołowej refleksji, oceny dokonań, tworzenia wizji zasad postępowania oraz doskonalenie pracowników z myślą o dobru ucznia.

V. Zapoznanie z niektórymi metodami aktywnej pracy uwzględniających specyfikę "Dobrej Szkoły" - zbieranie danych o szkole.
Proszę o zdjęcie karteczek, jakie państwo mają przypięte i odwrócenie ich na drugą stronę. Otrzymacie teraz państwo zadanie polegające na wypisaniu na arkuszach papieru słabe i mocne strony szkoły z pozycji nauczyciela, dyrektora, rodzica i dziecka. O tym w czyim imieniu macie się ustosunkować do polecenia dowiecie się z waszych karteczek.

Są tam znaki które teraz umieszczam na stolikach:

D - dyrektorzy
N - nauczyciele
R - rodzice
Dz.- dzieci
Uczestnicy otrzymują potrzebne materiały jak: papier, mazaki, klej, nożyczki. Wnioski wysnute przez każdą z grup można przedstawić w formie: plakatu, scenki, po czym dzielą się i pracują przy spokojnej muzyce.
Po zakończeniu zadania prezentacja stanowisk, oraz analiza wniosków poszczególnych grup.
Na zbiorowym arkuszu prowadzący wykreśla trzy duże koła, w których zostaną umieszczone zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wynikłe z pracy w grupach - rozpatrujemy słabe strony szkoły, ten sposób zbierania danych o szkole umożliwi wskazanie obszarów z różnych punktów widzenia, które są słabe. Następnie każdy z uczestników otrzymuje trzy przylepce, które następnie przyklei na zbiorczym arkuszu, wskazując według swojego uznania najsłabszą stronę szkoły w poszczególnych obszarach jej działalności.
Metoda ta pozwala w sposób łatwy i prosty wyselekcjonować te obszary działalności szkoły, które należy niezwłocznie poprawić. Z grupy zadań, które zostały określone jako słabe strony szkoły, wybieramy to zadanie, które uzyskało największą ilość oddanych głosów, a następnie powołujemy zespół do zdiagnozowania problemu.
Materiał zebrany może być punktem wyjścia zainicjowania procesu Rozwoju Organizacyjnego Szkoły

VI. Zakończenie:
Prowadzący wywiesza na tablicy papier opakunkowy z zaznaczoną skalą ocen od 1 - 6. Rozdaje przylepce uczestnikom spotkania.
Proszę o zaznaczenie na skali ocen jak się państwu podobały zajęcia ? - barometr zadowolenia.

Dziękuję bardzo. Do widzenia

Opracowanie:
mgr Włodzimierz Nawrot
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Działoszy

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1235


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.