AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Warczak
Język polski, Scenariusze

Scenaiursz lekcji języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej "Moja ojczyzna, mój dom"

- n +

Moja ojczyzna, mój dom. H. Cieszkowska - "Mała ojczyzna Jana Pawła II".

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO - KLASA IV

2h

Cele lekcji:
- uczeń zna i rozumie treść tekstu
- wie, kim jest Jan Paweł II
- rozumie pojęcie - "mała ojczyzna"
- potrafi wskazać na mapie "małą ojczyznę" Jana Pawła II i swoją
- umie zaprojektować plakat
- potrafi zredagować notatkę

Cel wychowawczy: wyrabianie szacunku do kraju i własnego regionu.

Metody: dyskusja dydaktyczna, zajęć praktycznych, ćwiczenia redakcyjne.

Środki dydaktyczne: fotografie, albumy, mapa Polski, tekst "Mała ojczyzna Jana Pawła II", kredki, arkusze papieru pakowego.
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

PRZEBIEG LEKCJI

I - Wprowadzenie

1. Uczniowie oglądają wystawkę fotografii i albumy poświęcone Janowi Pawłowi II.
2. Dzielą się wrażeniami po obejrzeniu wystawy.

II - Część właściwa.

1. Poznanie tekstu H. Cieszkowskiej - "Mała ojczyzna Jana Pawła II".
Uczniowie w oparciu o tekst zbierają wiadomości na temat Papieża.

2. Praca z mapą.
Uczniowie wskazują i przypinają białe gwiazdki w miejscach, w których żył i najchętniej
przebywa Jan Paweł II w czasie swoich wizyt w Polsce.
Odczytują na mapie nazwę "małej ojczyzny" Jana Pawła II.

3. Zapis tematu lekcji.

4. Dyskusja na temat "małej ojczyzny" uczniów.
Uczniowie dyskutują na temat swojego regionu. Podkreślają zalety turystyczne regionu.

5. Projekt plakatu.

Uczniowie w IV grupach wykonują projekt plakatu promujący uroki ziemi mazurskiej.
Wspólna ocena prac.

III - Zakończenie.

1. Ćwiczenia redakcyjne.
Wspólne redagowanie notatki związanej z tematem lekcji.
Ocena aktywności uczniów.

IV - Ewaluacja.
Na "termometrze uczuć" zaznacz stopień zadowolenia z lekcji.
Obok napisz, czego nauczyłeś się na dzisiejszej lekcji.

Opracowanie: Jolanta Warczak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2814


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0