AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Wątorczyk, Jolanta Bańbuła, Anna
Różne, Scenariusze

Scenariusz imprezy "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka + rys historyczny."

- n +

Scenariusz imprezy "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka + rys historyczny."

Rys historyczny. Gimnazjalista 1

Przenieśmy się do Genewy, gdzie w 1924 roku zostaje podpisana Deklaracja Genewska, w której po raz pierwszy zostaje zapisane, że dziecko to też człowiek i swoje prawa ma. Musiało jednak upłynąć wiele lat, by prawa te zaczęły być respektowane. Rok 1989 przynosi dzieciom pełny zbiór praw, który zostaje zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka. Rząd naszego kraju dopiero w dwa lata później, czyli w 1991 roku podpisuje Konwencję przygotowaną przez ONZ.

DZIECKO

O jakich prawach jest mowa w Konwencji?

Gimnazjalista 2

Słuchaj uważnie. Prawa dotyczą osobistych, socjalnych, politycznych i kulturalnych dóbr każdego dziecka. Ja, ty i nasi koledzy mamy prawa osobiste, bo należą się one każdemu człowiekowi, dlatego że jest człowiekiem. Tych praw nie można nikomu dać, ani nikomu odebrać.Natomiast prawa socjalne są wynikiem umowy między obywatelem a państwem.

Przykładem takiej umowy jest prawo do ochrony zdrowia każdego z nas. Prawa polityczne mamy wtedy, gdy możemy się stowarzyszać, działać w różnych organizacjach. A czy wiesz do jakich praw zaliczymy prawo do nauki?

/dziecko kiwa przecząco głową, że nie wie/

Oczywiście do praw kulturalnych.

Gimnazjalista 3

Wśród przysługujących nam praw jedno jest prawem najistotniejszym i najważniejszym - to prawo do życia i rozwoju. Dorośli muszą dbać o nasze zdrowie, wygląd oraz o to abyśmy byli mądrzy.

DZIECKO

A jeżeli dorośli o to nie dbają? Czy ponoszą za to jakieś konsekwencje?

Gimnazjalista 3

Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie.Są jednak przypadki, że rodzice nie chcą lub nie mogą się nimi opiekować. W tych wyjątkowych sytuacjach tylko sąd może rozstrzygnąć, czy dziecko należy zabrać rodzicom. Jeżeli tak się stanie, wtedy państwo przejmuje obowiązek opieki i umieszcza dziecko w domu dziecka albo rodzinie zastępczej.

DZIECKO

A co się stanie, gdy trafi do rodziny zastępczej w Szwecji?

Gimnazjalista 4

Dziecko nadal ma prawo do polskiego obywatelstwa, do swojego rodowego nazwiska, imienia i wiedzy o własnym pochodzeniu. Zapamiętaj! Prawo do tożsamości jest chronione prawem.

DZIECKO

Nie lubię, gdy brat czyta listy, które są adresowane do mnie. Może jest jakieś prawo, które obroni mnie przed moim ciekawskim bratem?

Gimnazjalista 5

Masz rację. Tajemnica korespondencji jest zagwarantowana każdemu z nas prawem. Mówi o tym artykuł 16 Konwencji o Prawach Dziecka, który chroni sferę życia prywatnego oraz potępia bezprawne ingerowanie w cudzą korespondencję.

Gimnazjalista 6

Podobnie ma się rzecz z poglądami, wyznawaną religią czy kolorem skóry. Nie podlegają one ingerencji innych ludzi, ponieważ nie wolno nikogo prześladować z powodu jego poglądów, wiary czy też narodowości.

DZIECKO

Zdarza się czasem, że dziecko nie chce chodzić do szkoły...

Gimnazjalista 7

Wolałbyś ciężko pracować? Myślę, że żadne dziecko nie zamieniłoby szkoły, kartkówek, klasówek, odpytywania i odrabiania zadań na ciężką pracę.

Pomyśl sobie, że masz siedem lat i musisz pracować przez 8 godzin dziennie...

Tak, tak... Na świecie są takie kraje, gdzie dzieci nie chodzą do szkoły lecz muszą ciężko pracować. W tych krajach prawo do nauki nie jest respektowane.

A przecież ustanowiono je po to, by każde dziecko bez względu na to, czy jego rodzice są zamożni, czy biedni, mogło się uczyć. W związku z tym uczniowie mają prawo być informowani o sposobach oceniania, nagradzania i karania.

Gimnazjalista 1

W prasie, radiu i telewizji często słyszymy, że żyjemy w państwie demokratycznym. Sprawdzianem dla demokracji jest swoboda zrzeszania się, działania w różnych organizacjach. Mogą do nich należeć nawet dzieci.

Dla nas dzieci najważniejszą organizacją jest samorząd szkolny. Jak on działa, czy ma wpływ na życie szkoły, czy podejmuje decyzje w ważnych sprawach szkoły, zależy oczywiście tylko od nas samych. Prawo do samorządności potwierdza ustawa o systemie Oświaty art.5 p. 5, który brzmi:

"Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczegółności dotyczących ralizacji podstawowych praw uczniów."

Scenariusz imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

(chór - piosenka "Konik na biegunach") A, P - dwoje uczniów prowadzących imprezę

A: Spotykamy się na drugim w historii naszego gimnazjum świętowaniu Międzynaro - dowego Dnia Praw Dziecka. Witam serdecznie pana dyrektora, wszystkich nauczycieli i was - koleżanki i koledzy.

P: Czy wiecie, że w tym roku przypada mały jubileusz? Oto mija 10 lat od momentu ratyfikowania przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Przypomnijmy sobie kilka faktów historycznych.

(uczniowie prezentują rys historyczny; gdy skończą:)

P: Muszę przyznać, że czuję się znacznie bezpieczniej, wiedząc, że chroni mnie tyle praw.

A: Ale znać swoje prawa to jedno, a umieć korzystać z nich - to drugie. Pamiętajcie, że domagając się przestrzegania swoich praw mamy jednocześnie obowiązek szanowania praw innych. Przekonajmy się, czy wiedzą o tym najlepsi z najlepszych! Powitajmy reprezentantów poszczególnych klas!

P: Drużyna "A"! (zawodnicy przedstawiają się podając imię, nazwisko i klasę)
Drużyna "B"! (. ..)
Drużyna "C"! (. ..)
Drużyna "D"! (. ..)
Drużyna "E"! (. ..)

(po prezentacji drużyn, następuje prezentacja jury)

P: Przebieg rywalizacji obserwować i oceniać będzie jury w składzie:

1) pan (. ..) - dyrektor naszego gimnazjum
2) pani (. ..) - opiekun Samorządu Uczniowskiego
3) koleżanka (. ..) - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w naszym gimnazjum.

A: Przystępujemy do pierwszej konkurencji. Za chwilę usłyszycie pytanie. Waszym zadaniem będzie udzielenie pisemnej, wyczerpującej odpowiedzi. Pracujecie zespołowo. Na wykonanie zadania macie 4 minuty. Po upływie tego czasu reprezentanci poszczególnych drużyn przedstawią odpowiedzi jury, które przyzna wam punkty w skali od 0 - 3. Uwaga. Czytam pytanie:
Co by było, gdyby nie było prawa do nauki, a możliwość uczenia się zależałaby jedynie od zasobności i dobrej woli rodziców?

Powtarzam pytanie (. ..) . Gotowi? Czas start!

P: (zwracając się do publiczności) Oni niech się męczą, a my w tym czasie będziemy podziwiać umiejętności sportowe naszych koleżanek.
(zwracając się do grupy dziewcząt) Prosimy dziewczęta!

(występ około 3 minuty, po występie)

A: Czas minął. Prosimy drużyny o przedstawienie swoich odpowiedzi.
(reprezentanci drużyn kolejno odczytują odpowiedzi)

(zwracając się do komisji) Prosimy komisję o ogłoszenie i uzasadnienie werdyktu.

(następuje przyznanie punktów; 1 punkt to jeden duży cukierek w efektownym opakowaniu)

P: Zatem po pierwszej konkurencji sytuacja przedstawia się następująco:

(wymienia kolejno drużyny i podaje ilość punktów)

A: Konkurencja numer 2. Za chwilę obejrzycie scenkę rodzinną. Waszym zadaniem jest wymienić możliwie najwięcej praw dziecka, które w opisanej sytuacji zostały złamane. Pracujecie zespołowo. Odpowiedzi zapisujecie na kartkach. Za każde poprawne odgadnięte prawo przyznajemy 1 punkt.

P: Prosimy znakomitych aktorów - amatorów.

(aktorzy wchodzą, zajmują miejsca, odgrywają scenkę)

Kasia: Mamo! Mamo! List do Basi! O!

Basia: Oddaj mi zaraz!

Kasia: Oddam, jak przeczytam!
"Droga Basieńko...!"

Jurek: Kochani! Rewelacja! Udało mi się pożyczyć z biblioteki Harrego Pottera,
ale tylko na dwa dni.

Tato: O! Taka gruba, chyba nie zdążysz przeczytać, bo jutro wszyscy
kopiemy ziemniaki i nie pójdziecie do szkoły.

Basia: Ale tato, mamo! Ja jutro mam klasówkę z fizyki, a wiecie że muszę na niej być, ponieważ jestem zagrożona. Wszystko obkułam. Być albo nie być?

Matka: Może niech Basia idzie do szkoły?

Jurek: Tato! Ona musi iść.

Tato: Cicho! Dzieci i ryby głosu nie mają. I tak będzie jak powiedziałem.

(po odegraniu scenki aktorzy ustawiają się w rzędzie, po czym następuje ich prezentacja)

W "dramacie" wystąpili:
- głowa rodziny, czyli ojciec -. ..
- szyja rodziny, czyli matka -. ..
oraz ci, bez istnienia których nie spotkalibyśmy się tu dziś, czyli dzieci:
- rozsądny Jurek -. ..
- ciekawska Kasia -. ..
- zagrożona z fizyki Basia -. ..

A: (zwracając się do drużyn) Uwaga drużyny! Na wykonanie zadania macie tyle czasu, ile zajmie chórowi szkolnemu wykonanie znanej piosenki.
(zwracając się do publiczności) Można śpiewać razem z chórem.

(piosenka "Dozwolone od lat 18")
(po wykonaniu piosenki)

A: Kończymy pracę! Drużyny prezentują kolejno swoje odpowiedzi, a jury prosimy o werdykt z uzasadnieniem.

(wypowiedzi członków komisji, przyznanie punktów)

P: Ogłaszam, że po drugiej konkurencji sytuacja wygląda następująco:
drużyna A -. .. punktów
drużyna B -. .. punktów
drużyna C -. .. punktów
drużyna D -. .. punktów
drużyna E -. .. punktów

A: A teraz kolejne zadanie. Każda drużyna wylosuje kopertę, w której znajdują się kartki z literami. Z tych liter należy ułożyć ważne słowo, a następnie wyjaśnić co ono oznacza. Wyrazy układajcie na stolikach lub podłodze tak, aby je widziała publiczność i jury. Drużyna, która pierwsza wykona zadanie sygnalizuje to podniesieniem ręki. Za tę konkurencję możecie uzyskać maksymalnie 3 punkty.
Zaczynamy losowanie.

(gdy wszystkie drużyny mają już koperty)

Uwaga! Zaczynam odmierzać czas - 3 minuty. Start!

(tu np. P: opowiada jakieś dowcipy)

(po upływie 3 minut)

Proszę reprezentantów drużyn o objaśnienie znaczenia ułożonych słów.

(objaśniają kolejno)

A teraz proszę jury o przyznanie punktów.

(następują wypowiedzi członków jury i punktacja)

P: Tak więc po trzech konkurencjach mamy:
drużyna A -. .. punktów
drużyna B -. .. punktów
drużyna C -. .. punktów
drużyna D -. .. punktów
drużyna E -. .. punktów
Uwaga, uwaga! Przed nami ostatnia konkurencja.

(zwracając się do publiczności)

Trzymajcie mocno kciuki za swoich faworytów!

A: Ponownie losujecie kopertę. Wewnątrz znajduje się karteczka z zapisanym prawem dziecka. Zadaniem drużyn będzie przedstawienie wylosowanego prawa za pomocą rysunku (bez żadnych słów!) tak, aby zasiadająca w komisji przedstawicielka społeczności uczniowskiej mogła odgadnąć, o jakie prawo chodzi. Oceniać będziemy również pomysłowość autorów dzieła.

(gdy A: jeszcze mówi, drużyny otrzymują kartki i pisaki)

Na wykonanie zadania macie 5 minut. Uwaga! Czas start!

P: (zwracając się do publiczności) A wam proponujemy krótki pokaz tańca z elementami gimnastycznymi w wykonaniu naszych koleżanek
(po pokazie)
A: Proszę drużynę "A" o przedstawienie swojej pracy.
(bierze do ręki pierwszą pracę i zwraca się do przedstawicielki społeczności uczniowskiej w jury)

Czy możesz nam powiedzieć, jakie twoim zdaniem, prawo przedstawia ten rysunek?

(przedstawicielka społeczności uczniowskiej zastanawia się i odpowiada - uczennica prowadząca konkurs sprawdza, czy jest to zgodne z treścią wylosowanej kartki; za poprawne odgadnięcie 1 punkt, za błędne 0 punktów)

A teraz proszę jury o ocenę pomysłowości prac w skali od zera do trzech punktów.

(komisja wypowiada się, przyznaje punkty)

P: Uwaga, uwaga, napięcie sięga zenitu. Za chwilę poznamy ostatecznych zwycięzców naszego konkursu!
Komisja udaje się na naradę, a publiczność i zmęczonych zawodników zapraszam na kolejny występ naszych utalentowanych dziewcząt.

(po występie)

Prosimy komisję o ogłoszenie wyników i wręczenie nagród najlepszym z najlepszych!

(wypowiedzi członków komisji, wręczenie nagród)

A: Dziękujemy drużynom za fantastyczną rywalizację, jurorom za rzetelną i obiektywną ocenę.

(zwracając się do zwycięskiej drużyny)

Gratulujemy zwycięzcom.

(zwracając się do wszystkich drużyn)

Cukierki są oczywiście wasze. Zapracowaliście na nie solidnie!

(zwracając się do publiczności)

Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu staliście się bardziej świadomi swoich praw. Pamiętajcie o nich, domagajcie się ich przestrzegania uważając jednak, by nie łamać przy tym praw innych.

P: A teraz żegnamy się piosenką.

(chór śpiewa piosenkę pt. "Dalej wesoło")

Opracowanie: Jolanta Wątorczyk
Anna Kramarz
Jolanta Bańbuła

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5158


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.