AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Zuzanna Lach
Przyroda, Różne

Kontynenty i oceany na Ziemi

- n +

SCENARIUSZE LEKCJI - Przyroda w kl. VI

Temat: Kontynenty i oceany na Ziemi

1 godz. lekcyjna

Zakres treści:
- nazwy kontynentów i oceanów,
- położenie kontynentów i oceanów na mapie oraz globusie,
- odkrycie Ameryki przez Kolumba.

Cele lekcji:

Wiadomości - uczeń:
- wyjaśnia pojęcia: kontynent, ocean,
- wymienia nazwy kontynentów i oceanów na Ziemi,
- wymienia oceany i kontynenty od największego do najmniejszego,
- wie kim był Krzysztof Kolumb i czego dokonał.

Umiejętności - uczeń:
- pokazuje na mapie oraz globusie kontynenty i oceany,
- posługuje się różnymi źródłami informacji przyrodniczej,
- pokazuje na mapie trasę pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba,
- pokazuje na mapie wyspy odkryte przez Krzysztofa Kolumba.

Postawy - uczeń:
- pracuje z zaangażowaniem na lekcji,
- dostrzega znaczenie wypraw Krzysztofa Kolumba i jego odkryć w dziejach ludzkości.

Metody pracy: praca z mapą, globusem, encyklopedią multimedialną, podręcznikiem, burza mózgów, praca w grupach.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: globusy, mapa świata, mapa odkryć geograficznych, atlasy, podręcznik, encyklopedie multimedialne, ksero mapki świata dla każdego ucznia.

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna:
1. Sprawy organizacyjno - porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu przez przypomnienie wiadomości dotyczących kształtu Ziemi.

II. Faza realizacji:
1. Korzystając z globusa i mapy świata, uczniowie określają, czy na Ziemi jest więcej wody czy lądu?
2. Uczniowie odszukują i wskazują na globusach i mapach w atlasach półkule: północną i południową oraz wschodnią i zachodnią.
3. Następnie odpowiadają na pytanie: Na której z półkul jest więcej kontynentów, a na której oceanów?
4. Uczniowie wskazują na mapie kontynenty i określają ich położenie na półkulach N S oraz E W.
5. Dzieci porządkują kontynenty według wielkości oraz pokazują je na mapie od największego do najmniejszego ( wykorzystanie encyklopedii multimedialnej).
6. Metodą burzy mózgów ustalamy, co to jest kontynent. Porównujemy z definicją ze Szkolnego słownika geograficznego lub innego źródła.
7. Uczniowie wskazują na mapie i globusie oceany i odczytują ich nazwy (zwracamy uwagę na poprawność pokazania na mapie Oceany Spokojnego).
8. Dzieci porządkują oceany według wielkości i wskazują je na mapie od najmniejszego do największego.
9. Wspólnie ustalamy, co to jest ocean ( jak w punkcie 6. lub przez odczytanie określenia z dostępnego źródła).
10. Dzielimy uczniów na trzy zespoły. Zespoły przygotowują odpowiedzi na następujące pytania:
I - Kim był Krzysztof Kolumb i w jakim celu zorganizował swoją pierwszą wyprawę?
II - Wskaż na mapie oraz krótko opisz trasę pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba.
III - Jakie było znaczenie odkrycia "Nowego Świata" przez Krzysztofa Kolumba?
11. Sprawozdawcy poszczególnych grup dokonują prezentacji przygotowanych odpowiedzi.

III. Faza podsumowująca:
1. Ocena pracy uczniów.
2. Podanie pracy domowej: Zaznacz na mapie świata trasę wyprawy Krzysztofa Kolumba z 1492 roku (uczniowie otrzymują do wklejenia do zeszytu mapki).

Opracowanie: mgr inż. Zuzanna Lach
nauczyciel przyrody i opiekun Koła Przyrodniczego

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7174


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.33Ilość głosów: 3