AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Malicka
Uroczystości, Scenariusze

Scenariusze zajęć intergracyjnych

- n +

Scenariusze zajęć intergracyjnych

Rodzina i przedszkole są najważniejszym środowiskiem wychowawczym małego dziecka. Przedszkole, choć z założenia jest instytucją otwartą, to w praktyce bywa różnie. W naszym przedszkolu staramy się umożliwiać kontakty z nami, jak i z całymi rodzinami. Rodzice powinni mieć prawo uczestnictwa w wydarzeniach przedszkola. Powinni współuczestniczyć w ustalaniu najkorzystniejszych dla dziecka form kontaktów. Postarajmy się, aby tak faktycznie było otwierając szeroko drzwi przedszkola.

Wspólne obchodzenie uroczystości stanowi jedną z ważniejszych form współpracy z rodzicami i najbliższą rodziną dziecka. Doświadczenie wielu lat wskazuje na ogromne zapotrzebowania na takie spotkania.

W naszym przedszkolu takie spotkania rodzinne to już tradycja. W roku szkolnym 2002/2003 odbyły się już uroczystości:
- "Ognisko integrujące" - wrzesień 2002 r.
- "Pasowanie na przedszkolaka" - październik 2002 r.
- "Spotkanie wigilijne" - grudzień 2002 r.
- "Dzień Babci i Dziadka" - styczeń 2003 r.
- "Bal karnawałowy" - luty 2003 r.

Planujemy jeszcze "Piknik sportowy - Mamo, Tato, baw się z nami."


SCENARIUSZ SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO - "OGNISKO RODZINNE"

Cele ogólne:
1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w interakcji rodzic - dziecko - nauczyciel poprzez wytworzenie pogodnego nastroju przy wspólnych ogniskowych zabawach.
2. Rozwijanie koleżeńskości, przyjaźni, oznak dobrego przedszkolaka.

Dziecko potrafi:
- określić swój nastrój,
- nawiązać kontakt z nowopoznaną osobą,
- ostrożnie zachować się przy palącym się ognisku,
- nawiązać wspólny kontakt z rówieśnikami, dorosłymi i nauczycielem.

Pomoce: muzyka, gitara, kiełbaski, ziemniaki

Miejsce spotkania: ogród przedszkolny.

Osoba prowadząca: nauczyciele, osoby wspomagające.

Osoby uczestniczące: zaproszeni goście.

Przebieg spotkania:
1. Powitanie wszystkich.
2. Zaproszenie do utworzenia wspólnego kręgu wobec ogniska i przesłanie "iskierki przyjaźni".
3. Rozpalenie ogniska (zagadka - dzieci odgadują).
4. Wspólny śpiew "Płonie ognisko".
5. Spontaniczne zabawy dzieci z udziałem rodziców.
- "Tu zabawa ogniskowa"
- "Żabki"
- "Ślimak"
- "Papużka"
- "Myczitanga"
6. Pieczenie kiełbasek i wspólna konsumpcja.
7. Pożegnanie przy wspólnej piosence "Ogniska już dogasa blask".


SCENARIUSZ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA

Temat: Uroczyste przyjęcie dzieci w grono przedszkolaków - pasowanie.

Cele główne:
- bycie w grupie,
- uświadomienie potrzeby tworzenia praw i obowiązków.

Dziecko potrafi:
- porozumiewać z innymi,
- żyć zgodnie w grupie i szanować się wzajemnie,
- przestrzegać i przystosować się odpowiednio do przyjętych reguł.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci i ich rodziców, zaproszenie do udziału w uroczystości.
2. Odśpiewanie hymnu "Nasze przedszkole" przez wszystkich uczestników.
3. Złożenie przez dzieci ślubowania.

Tekst przyrzeczenia:
"Dzisiaj nadszedł wielki czas!
Wszystkie "Muchomorki", "Skrzaty", "Leśne Duszki"
ślubują wraz:
- być dzielnym przedszkolakiem,
- zjadać wszystko do ostatniego okruszka,
- być miłym dla kolegów i koleżanek,
- szanować zabawki,
- śpiewać i tańczyć, kiedy gra muzyka,
- dbać o dobre imię "przedszkolnej rodzinki"
- poznawać świat ze wszystkich stron".

Ślubujemy

4. Pasowanie przez Panią Dyrektor każdego przedszkolna oraz wręczenie pamiątkowego dyplomu "pasowanie na przedszkolaka".
5. Występy artystyczne w wykonaniu dzieci:
- wiersz "Wspomnienia z wakacji",
- piosenka "Kolorowe kredki",
- wiersz "Nowy elementarz",
- piosenka "Przedszkole - drugi dom",
- wiersz "Nasze przedszkole"
- taniec przy piosence "Wiewióreczka",
- piosenka "Leśne duszki",
- taniec "Poleczka".
6. Zakończenie uroczystości pamiątkowym, grupowym zdjęciem oraz nagraniem na kasetę video.


SCENARIUSZ Z PRZEBIEGU "SPOTKANIA WIGILIJNEGO" W GRUPIE DZIECI 3 - 4 -LETNICH"

Cel ogólny:
- nawiązanie do tradycji rodzinnych - wigilia,
- integrowanie się z rodzicami i dziećmi,
- wyrabianie u dzieci postawy współgospodarza sali.

Dziecko potrafi:
- zna tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na forum zaproszonych gości,
- wykonać elementy dekoracyjne - ozdoby choinkowe.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie rodziców i zgromadzonych gości.
2. Jasełka w wykonaniu dzieci.
3. Przybycie Mikołaja.
4. Wysłuchanie części artystycznej:
- kolęda "Dzisiaj w Betlejem",
- piosenka "Zima zła",
- wiersz "Dobre serduszko",
- piosenka "Zielony gość",
- wiersz "Święty Mikołaj",
- piosenka "Mikołaj jedzie samochodem".
5. Wspólne dzielenie się opłatkiem.
6. Zabawa z Mikołajem.
7. Rozdawanie prezentów.
8. Słodki poczęstunek - rozmowy, śpiewanie kolęd.
9. Pożegnanie dzieci i pozostałych gości.


SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Cel ogólny:
- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości,
- udział dzieci w planowaniu i organizacji uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- wyrabianie szacunku do osób starszych.

Dziecko potrafi:
- zaprezentować własne umiejętności wokalne, recytatorskie i artystyczne (piosenki, wiersze),
- samodzielnie wykonać drobne prezenty i zaproszenia na uroczystość przedszkolną dla Babci i Dziadka.

Przebieg spotkania:
1. Wspólnie z dziećmi przygotowanie sali na przyjęcie gości: porządkowanie półek, dekorowanie ścian.
2. Powitanie gości przez nauczycieli i dzieci.
3. Przedstawienie przez dzieci programu słowno - muzycznego
- powitanie "Witaj Babciu, witaj Dziadku",
- inscenizacja "Dla babci"
- piosenka "wzięła Babcia srebrne druty"
- inscenizacja "Dla dziadka",
- piosenka "Dla Babci",
- wiersz "Wszystko dla Babci",
- życzenia dla Babci i Dziadka,
- piosenka "Zima zła",
- Piosenka "Jagódki"
- Taniec "Siedmiokroczek".
4. Wręczenie Babciom i Dziadkom prezentów wykonanych przez dzieci.
5. Wspólny poczęstunek.
6. Konkursy:
- odgadywanie przez dziadków wnuczków,
- taniec z balonami,
- rzuty piłeczek do kosza,
- zagadki o babci i dziadku (wypowiedz nagrane na taśmę magnetofonową),
- rozpoznawanie przez dziadka babci.
7. Wspólna zabawa przy piosenkach:
- "Nie chcę Cię"
- "Dwóm tańczyć się zachciało"
- "Kaczuszki"
8. Pożegnanie przybyłych gości.

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI BAL KARNAWAŁOWY W LUTYM 2003 r.

Przebieg balu:
1. Barwny korowód przy muzyce.
2. "Prezentacja strojów" - dzieci kolejno prezentują swój strój, mówiąc
za kogo, ewentualnie za co są przebrane.
Nagradzanie dzieci brawami.
3. Zabawy przy muzyce.
4. Konkurs "krzesła" - przy dźwiękach muzyki dzieci chodzą dookoła krzeseł ustawionych w środku sali, przy czym zawsze mamy o jedno krzesło mniej
w stosunku do osób uczestniczących w zabawie.
- "Taniec z balonem",
- "Taniec na gazecie".
5. Powracamy do zabawy i uczymy "Makareny"
Tańczymy i śpiewamy
- "Kaczuszki",
- "Lambada",
- "Balonik".
6. Zabawa w "Pociąg" po całym terenie przedszkola.
7. Wspólna zabawa z rodzicami przy znanych piosenkach.

Opracowanie: Małgorzata Malicka
Nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 8
w Ciechanowie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6252


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0