AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Szymańska
Lekcja wychowawcza, Konspekty

Moje wady i zalety

- n +

Moje wady i zalety

Treści
Rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, moje wady i zalety. Mój stosunek do pozytywnych i negatywnych emocji

Zamierzone osiągnięcia
- uczeń zna swoje wady i zalety
- mówi o sobie szczerze
- potrafi się dowartościować
- zdaje sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron

Metody, techniki, formy
- praca w grupach
- praca indywidualna
- dyskusja

Materiały
- papier
- długopis, pisaki
- arkusz - moje mocne i słabe strony

Czas trwania: 45 minut

PRZEBIEG

Podajemy uczniom temat zajęć. Będziemy mówili o swoich wadach i zaletach, o swoich mocnych i słabych stronach. Macie dowiedzieć się o sobie, macie o sobie pomyśleć.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Rozdajemy uczniom arkusze: co wiemy o sobie

- mój wygląd zewnętrzny - co mi się podoba, a z czego nie jestem zadowolony
- moje uzdolnienia
- moje sukcesy
- moje porażki

Nie omawiamy głośno arkuszy. Czekam aż wszyscy wypełnią arkusze.

ĆWICZENIA W GRUPACH

Dzieci otrzymują kartki i na nich piszą swoje imię, oraz zapisują dwie wady i dwie zalety, zasłaniają kartkę. Następnie przekazują kartkę dalej i następny uczeń dopisuje po dwie cechy.
Po zebraniu kartek, wykreślamy podwójne odpowiedzi.
Po ćwiczeniu, pytamy dzieci:
- czy trudno jest wskazać zalety
- czy trudno jest wskazać wady
- czy jest różnica między wadami a zaletami
- czy umiesz mówić o sobie obiektywnie
- jak się czujesz, gdy inni mówią o tobie

Po dyskusji uczniowie na karcie pracy zapisują:

 
M o j e  w a d y M o j e  z a l e t y

 
 
- czy łatwo jest pisać o sobie
- czy łatwiej jest pisać o innych
- czy chcecie pracować nad swoimi wadami

Nauczyciel stara się, aby była atmosfera życzliwa, aby uczeń miał poczucie własnej wartości i chciał walczyć z wadami

PODSUMOWANIE

Uczniowie zastanawiają się czy lekcja pomogła poznać lepiej siebie.
Przez podniesienie ręki dowiadujemy się ilu uczniów oceniło pozytywnie lekcje.

Opracowanie: Barbara Szymańska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7481


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2