AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Karczmarczyk
Zajęcia przedszkolne, Scenariusze

Dzień i noc w życiu zwierząt i ludzi

- n +

Dzień i noc w życiu zwierząt i ludzi.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
dla dzieci 5 i 6-letnich

Cel ogólny: Rytmiczna organizacja czasu - uświadomienie stałego następstwa dni i nocy.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- prawidłowo łączy związki przyczynowo-skutkowe i poznaje lub utrwala wiadomości dotyczące zwyczajów zwierząt leśnych,
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne,
- potrafi posegregować zwierzęta na te które prowadzą dzienny i nocny tryb życia oraz te, które polują zarówno w dzień jak i w nocy (wyodrębnia część wspólną zbiorów),
- dostrzega stałe następstwo dni i nocy,
- rozwija ekspresję ruchową,
- przewiduje skutki określonych sytuacji.

Metody: słowna, czynna i oglądowa.

Formy: praca z całą grupą, indywidualna jednorodna i zróżnicowana.

Pomoce: 2 obrazki przedstawiające słońce i księżyc, opowiadanie L. Krzemienieckiej "Jak się borsuk z krasnalem na spacer wybierali", historyjka obrazkowa do opowiadania, obrazki zwierząt i ptaków leśnych, 2 obręcze, encyklopedie przyrodnicze, czasopisma przyrodnicze "Przyjaciele z zielonego lasu", paski papieru dla każdego dziecka, małe kartoniki z obrazkami słonka i księżyca, kasztany, żołędzie, szyszki, woreczki z grochem w 2 kolorach.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Zaciekawienie dzieci tematem. Nauczycielka prezentuje dzieciom dwa obrazki: jeden ze słonkiem, a drugi z księżycem. Zachęca dzieci do odgadnięcia co mogą oznaczać te symbole (dzień, noc).
2. Słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej "Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybierali" czytanego przez nauczycielkę i ilustrowanego historyjką obrazkową składającą się z trzech obrazków. Zdaniem dzieci jest zapamiętanie zwyczajów bohaterów opowiadania
a) rozmowa z dziećmi na temat jesiennej przygody krasnala - poznanie zwyczajów borsuka (poluje nocą, dba o swoją norę, jest bardzo czystym zwierzątkiem), sposobów odżywiania się i wyglądu,
b) snucie przez dzieci przypuszczeń dlaczego borsuki prowadzą nocny tryb życia. Wysłuchanie wyjaśnień zaczerpniętych z encyklopedii.
3. Zabawa dydaktyczna "Kto spaceruje w dzień, a kto w nocy". Segregowanie zwierząt na te, które prowadzą dzienny tryb życia i te, które prowadzą nocny tryb życia. Nauczycielka rozkłada przed dziećmi obrazki zwierząt leśnych. Na sali za obrazkami ustawia dwie duże obręcze, nad jedną z nich kładzie obrazek ze słonkiem, a nad drugą z księżycem. Zadaniem poszczególnych dzieci jest rozpoznanie, nazwanie zwierzątka i zakwalifikowanie go do odpowiedniej obręczy zgodnie z jego zwyczajami. Dostrzeżenie przez dzieci zwierząt polujących zarówno w dzień jak i w nocy (lis, wilk). Utworzenie wspólnej części zbiorów i umieszczenie tam sylwet tych zwierząt.
4. Zabawa ruchowa "Zwierzęta na spacer, zwierzęta do domu". Nauczycielka zamienia dzieci w leśne zwierzęta. Każde dziecko samo wybiera sobie zwierzątko, które będzie odgrywało w zabawie. Gdy nauczycielka podnosi obrazek ze słonkiem, dzieci ruchem naśladują zwierzęta prowadzące dzienny tryb życia. Pozostałe dzieci, które wybrały sobie zwierzę prowadzące nocny tryb życia, w tym czasie śpią w swoich domkach. Gdy nauczycielka podnosi obrazek z księżycem, zwierzęta aktywne w dzień zasypiają, a budzą się i poruszają zwierzęta o nocnym trybie życia. Nauczycielka powtarza zabawę jeszcze dwukrotnie, próbując odgadnąć i nazwać zwierzęta naśladowane przez dzieci.
5. Zabawa dydaktyczna "Dzień - noc", w oparciu o pomysł E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, polegająca na układaniu przez dzieci rytmów.
a) nauczycielka trzykrotnie opowiada dzieciom historię o następstwie dnia i nocy, jednocześnie układając na swoim kalendarzu (pasku papieru) kartoniki oznaczające dzień i noc. Następnie rozdaje paski papieru dzieciom i prosi, żeby ułożyły swój kalendarz. Po ułożeniu kalendarza dzieci odczytują go.
b) układanie przez dzieci kalendarza składającego się z dni i nocy, ale z wykorzystaniem dowolnych przedmiotów zastępczych (kasztanów, szyszek, żołędzi). Odczytanie kalendarza przez dzieci.
c) każde dziecko układa przed sobą dwa różnokolorowe woreczki z grochem. Rytmicznie uderza w nie, z jednoczesnym wypowiadaniem słów: dzień, noc..., zachowując kierunek od strony lewej do prawej.
6. Podsumowanie zajęć
a) zabawa w snucie przypuszczeń "Co by się działo, gdyby na świecie nie było dnia" - odkrycie znaczenia następstwa dnia i nocy w życiu ludzi i zwierząt,
b) udzielanie pochwał dzieciom.

Opracowanie: mgr Elżbieta Karczmarczyk
nauczycielka Filii PP nr 51 w Szczecinie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8675


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 5