AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Peciak
Język polski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum

- n +

Cykl lekcji z języka polskiego w II klasie gimnazjum.

TEMAT: Zapraszamy gości - tworzenie scenariusza spotkania.

CELE OPERACYJNE: Uczeń po lekcjach powinien:
- efektywnie współpracować w grupie,
- wchodzić w przydzielone mu role (Zeusa, Hery, Heleny itd.)
- dbać o kulturę słowa mówionego i pisanego,
- być odpowiedzialny za przydzielone mu zadanie,
- dokonać umiejętnej samooceny.

METODY: oglądowa - praca z tekstem, ćwiczenia redakcyjne, "burza mózgów", dyskusja.

POMOCE: szary papier, pisaki, tekst inscenizacji pt.: "Na Olimpie" autorstwa M. Karczmarek. (Tu można wykorzystać inny scenariusz inscenizacji o tematyce mitologicznej. Nie posiadam zgody autorki na publikowanie tekstu "Na Olimpie".)

ZAJĘCIA I

PRZEBIEG LEKCJI:

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA - czynności organizacyjne (podanie informacji o tematyce i celach lekcji, podział klasy na 4 grupy wg rozlosowanych wcześniej kolorowych kartoników. Przypomnienie o zasadach efektywnej współpracy w zespole.

2. CZĘŚĆ ZASADNICZA - praca w grupach (każdy zespół otrzymuje egzemplarz inscenizacji pt.: "Na Olimpie".)
Zadania do wykonania w grupach:
Grupa I: Opracowanie projektu strojów, rekwizytów i dekoracji do inscenizacji.
Grupa II: Przydział i rozpisanie ról.
Grupa III: Opracowanie krzyżówki sprawdzającej stopień zrozumienia przedstawienia o tematyce mitologicznej (przeznaczonej dla uczniów klasy V) .
Grupa IV: Przygotowanie scenariusza spotkania w świetlicy szkolnej (z udziałem zaproszonej klasy V) .
(! Nauczyciel kontroluje pracę grup, służąc radą i pomocą) .

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA.
- Przedstawienie efektów pracy grup. Ewentualnie propozycje uwagi i zmiany.
- Podsumowanie i zebranie.
- Zadanie domowe: Przygotuję się do pierwszej próby.

ZAJĘCIA II.
Jest to lekcja, podczas której odbywają się pierwsze przymiarki i próby inscenizacji.

ZAJĘCIA III.
(na świetlicy szkolnej z udziałem zaproszonych gości - klasy V)

TEMAT: Niezwykłe przyczyny wojny trojańskiej.

CELE OPERACYJNE : - uczeń (klasy V) po lekcji powinien:
- znać przyczynę wybuchu wojny trojańskiej wg wierzeń Greków,
- znać najważniejszych bogów Olimpu,
- wypowiedzieć się na temat obejrzanej inscenizacji,
- przekazać zapamiętane fakty.

METODY: inscenizacji, pogadanka.

POMOCE: kartki z krzyżówką, tablica.
(! Zajęcia prowadzone są przez uczniów klasy II gimnazjum wg wypracowanego przez grupę IV scenariusza) .

TOK ZAJĘĆ.

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: Czynności organizacyjne - podanie tematu i celu spotkania. Prośba o uważne oglądanie inscenizacji.

2. CZEŚĆ ZASADNICZA:
- Inscenizacja - przedstawienie życia na Olimpie oraz głównej przyczyny wybuchu wojny trojańskiej.
- Pogadanka - określenie wrażeń i emocji na temat obejrzanej inscenizacji ( prowadzący zadają pytania uczniom klasy V)
- Interpretowanie wyrażeń: koń trojański, jabłko niezgody. Redagowanie zdań z użyciem tych wyrażeń. Zapisywanie na tablicy.

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA:
- Podsumowanie - rozdanie kartek z krzyżówką i wspólne jej rozwiązywanie.
- Zapisanie tematu i wklejenie krzyżówki do zeszytów.
- Zadanie i objaśnienie pracy domowej: Sprawozdanie z lekcji.
- Ewaluacja (klasa II gimnazjum) .

KRZYŻÓWKA TROJAŃSKA.

1. OWOC NIEZGODY WŚRÓD BOGIŃ.
2. BÓG OGNIA I KOWALI, GOŚĆ NA UCZCIE ZEUSA.
3. NAPÓJ MŁODOŚCI UWIELBIANY PRZEZ BOGÓW.
4.. ........... TROJAŃSKI.
5. PAN PODZIEMIA, GOŚĆ NA UCZCIE U ZEUSA.
6. PORWAŁ PIĘKNĄ HELENĘ.
7. MIEJSCE WALKI GREKÓW Z TROJAŃCZYKAMI.
8. NAJPIĘKNIEJSZA KOBIETA GRECJI, UKOCHANA PARYSA.

EWALUACJA:

1. Mój osobisty wysiłek włożony w efekty pracy grupy:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
2. Zajęcia były interesujące, ponieważ:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
3. Nie podobało mi się:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
4. Dzięki tym lekcjom odkryłem, że:
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Opracowanie: Iwona Peciak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5713


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1