AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Zając
Uroczystości, Scenariusze

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - scenariusz akademii

- n +

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jest to scenariusz na akademię z okazji Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. Z uwagi na to, że temat akademii jest trudny w odbiorze przez dzieci, w doborze wierszy kierowałam się możliwością odbioru przez uczniów oraz nie za długim czasem trwania akademii. Czas trwania uroczystości przewidziany jest na około 30-35 minut, dzięki czemu dzieci z mojej szkoły podstawowej wysłuchały akademię w skupieniu.

Dekoracja: napis z datami uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rozbiorów, portrety twórców Konstytucji, flaga biało-czerwona, kwiaty i inne elementy wg pomysłu organizatora.


Chór szkolny śpiewa: "Ojczyzno ma (tyle razy we krwi skąpana..)"

Narrator I
Otwieram księgę prawdy, księgę Oświecenia
Księgę szczęścia i martwej ojczyzny wskrzeszenia.

Rec. I
Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi szukających własnych dróg.
Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu.
Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń,
Rozdarta na mapach świata! A jakżeż w losach swych synów!
Ziemia przez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna.

Narrator II
Wiek XVIII , wiek, który tylko rozum uznawał i rozumem się szczycił, dla Polski był wiekiem upadku. Polska pogrąża się w chaosie wskutek samowoli magnatów i nieudolnych rządów dynastii saskiej.
Traci pozycję równorzędnego partnera państw europejskich, staje się przedmiotem przetargów i rozgrywek politycznych.
W roku 1772 następuje pierwszy rozbiór Polski.
Koniec wieku XVIII przynosi Polsce całkowity upadek i dalsze rozbiory - na ponad stulecie Polska znika z map Europ. Przez wiele lat Polacy walczą o wolność niemal na wszystkich frontach świata.

Rec. II
Żołnierz, który zostawił ślad swojej stopy
Na wszystkich niedostępnych drogach Europy,
Szedł naprzód, gdy nie mogli najbardziej zajadli,
I wdzierał się na szczyty, z których inni spadli,
Zdobywszy wolność innym dłońmi skrwawionemi,
Dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi.
I wtedy ktoś rozumny, nie rozumny szałem
Powiedział mu:

Rec. III
Od dawna wszystko to wiedziałem,
Wiedziałem, że nikt twoich ran Ci nie odwdzięczy,
Bo niczym krew, co płynie, przy złocie , co brzęczy,
I nikt nigdy nie liczył leżących w mogile,
Bo czym jest duch anielski przy szatańskiej sile?
Jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto!
I powiedz mi sam teraz, czy to było warto ?

Rec. II
A żołnierz milczał chwilę i ujrzał w tej chwili
Tych wszystkich, co wracali i co nie wrócili,
Tych wszystkich, którzy legli w cudzoziemskim grobie,
Co mówili : wrócimy, nie myśląc o sobie.
I widzi jakichś jeźdźców w tumanach kurzawy,
I słyszy dźwięk mazurka i tłumu wołanie.
Dąbrowski z ziemi włoskiej wraca do Warszawy.
Czy warto...? Odpowiedział: Ach, śmieszne pytanie !

Rec. IV
Czegóż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody
- Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody.
Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;
Jam wolny był, dziś w klatce - i dlatego płaczę.

Rec. V
Trudno z pętlą na ustach
Obrazy tworzyć roześmiane,
Różowe ramy, słodkie pieśni,
Nawet wyborne zjeść śniadanie.
Ciężko zatańczyć, choć głośno grają.
Podskoczyć także się nie da.
A jeszcze, gdy koniec trzymają
uważnie po drodze iść trzeba.
Nie schodzić z prostej
Nie myśleć wiele
Nie szarpać się
Nie uciekać
Jest jedno wyjście - polubić pętlę
Ale to KONIEC CZŁOWIEKA

Narrator I
Dzieło naprawy państwa podejmują poeci. Wielcy pisarze epoki Oświecenia za cel stawiają sobie wychowanie człowieka i obywatela. Krytykowano fałszywe wartości, ślepy zachwyt nad obcym obyczajem i modą.

Rec. VI
Ach, pamiętam ja czasy, kiedy do ojczyzny,
Pierwszy raz zawitała moda francuszczyzny!
Bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przypuszcza,
Odbiera naprzód rozum od obywateli.
Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory;
Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory:
Była to maszkarada, zapustna swawola,
Po której miał przyjść wkrótce wielki post - niewola !

Rec. VII
Polsko! Lecz ciebie błyskotkami łudzą;
Pawiem narodów byłaś i papugą,
A teraz jesteś służebnicą cudzą.
Sęp ci wyjada nie serce - lecz mózgi.

Narrator II
W tych trudnych dla Polski czasach w latach 1788 - 1792 obraduje w Warszawie Sejm Czteroletni. Stronnictwo patriotyczne podejmuje ostatnią próbę ratowania zagrożonej Ojczyzny.

Rec. VIII
Opadnie z oczu przesądów pomroka,
Ucichnąć muszą wstydne namiętności.
Pod hasłem sprawiedliwości
Serca i siły w jedną łącząc sforę,
Czyni rozum, cnota gore,
Ożywion duchem Mądrości
Bliźni bliźniego poznaje,
W związkach braterskiej miłości
Ręka się ręce podaje
I naród wstaje.

Narrator I
Trzeciego maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwala konstytucję zwaną Konstytucją 3 Maja. Oto jej twórcy: Stanisław Małachowski - marszałek sejmu Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic oraz król Stanisław August Poniatowski

Polonez 3 Maja (chór śpiewa albo słychać muzykę)

Rec. IX
Brzmi Polonez 3 Maja - skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją.
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją -
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali,
Gdy przy tańcu śpiewano:

Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród,
Wiwat wszystkie stany!

Narrator II
Sejm Czteroletni przeprowadził ważne reformy w politycznym i społecznym ustroju Polski jako państwa nowożytnego. Konstytucja znosiła liberum veto i wolna elekcję, zapowiadała chłopom opiekę prawną. "Ojczyzna nasza jest już ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu."

Król
W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski (....) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic niniejszą konstytucją uchwalony i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy.

(Pieśń chóru "Witaj majowa jutrzenko")

Narrator II
Niestety nie wszyscy chcieli się pogodzić z nowym porządkiem. Przeciwnicy reform - zdrajcy narodu zawiązali Konfederację Targowicką zwracając się po pomoc do carycy Katarzyny II. Ostatecznie doszło do II rozbioru Polski w 1793 roku, a Targowica stała się symbolem zdrady narodowej.

Rec. X
Zepsuli wszystko, tknąć się śmieli okrutnicy
Liberum veto, tej to wolności źrenicy.
Przedtym bez żadnych intryg, bez najmniejszej zdrady
Jeden poseł mógł wstrzymać sejmowe obrady,
Jeden ojczyzny całej trzymał w ręku wagę,
Powiedział: nie pozwalam! I uciekł na Pragę.

Narrator II
Rok 1795 - trzeci rozbiór Polski, koniec krótkiego okresu wolności i nadziei. Dzieło Sejmu czteroletniego ocalało jako symbol odrodzenia i ostatniej próby utrzymania niepodległości. Tym dziełem daliśmy dowód patriotyzmu i myślenia kategoriami państwa.

"Nigdy przed obcą władzą, przed mieczem tyrana nie ugięły się wolnych Polaków kolana"

rec. XI (a) i XII(b)
a) Był naród
Uwierzył Prawdzie
Nauczył się cierpieć
Zapragnął trwać
b) Naród
Przez pokolenia doświadczany
Przez wieki wierny
Przez burze dziejowe zwycięski
a) Ten naród zna
Ból rozdarcia
Hańbę niedoceniania
Niepewność jutra
b) Ten naród
Wyśmiewano
Upokarzano
Wydziedziczano
a) Utracił
Wiele krwi
Wiele ziemi
Wiele mądrości
b) Wskazano mu drogę
Oduczono myślenia
Pocieszono strzępami wolności
a) Zrozumiał
Odżył
Odbudował nadzieję
Jeśli wytrwa w Prawdzie
Zwycięży

Rec XIII
Nie wstydź się mówić - serce
Dla nich to nadmiar potasu
Nie wstydź się mówić - Polska
Jeśli to sens twego losu

Nie wstydź się mówić prosto
Na przekór podstępnym słowom
Nie milcz podstępnym milczeniem
Jeśli cię słowa bolą

Nie wstydź się zgrzebnej wiary
Tak szarej jak zgrzebna ziemia
To z niej wyrasta najgrubsza
Zielona gałąź istnienia.

Pieśń chóru "Kocham cię, Polsko"

Wiersze zebrała: mgr Anna Zając ze Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy

MICHAŁ
Na wstępie po pieśni chóru "Ojczyzno ma.."

Otwieram księgę prawdy, księgę Oświecenia
Księgę szczęścia i martwej ojczyzny wskrzeszenia.

Po V recytatorze (Magda)
Dzieło naprawy państwa podejmują poeci. Wielcy pisarze epoki Oświecenia za cel stawiają sobie wychowanie człowieka i obywatela. Krytykują fałszywe wartości, ślepy zachwyt nad obcym obyczajem i modą.

Po VIII recytatorze (Gosia)
Trzeciego maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwala konstytucję zwaną Konstytucją 3 Maja. Oto jej twórcy: Stanisław Małachowski - marszałek sejmu Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj, Józef Wybicki, Stanisław Staszic oraz król Stanisław August Poniatowski

Po X recytatorze (Michał Kulig)

Rok 1795 - trzeci rozbiór Polski, koniec krótkiego okresu wolności i nadziei.
Dzieło Sejmu czteroletniego ocalało jako symbol odrodzenia i ostatniej próby utrzymania niepodległości. Tym dziełem daliśmy dowód patriotyzmu i myślenia kategoriami państwa.

"Nigdy przed obcą władzą, przed mieczem tyrana nie ugięły się wolnych Polaków kolana"

AREK
Po I recytatorze (Kasia)
Wiek XVIII, wiek, który tylko rozum uznawał i rozumem się szczycił, dla Polski był wiekiem upadku. Polska pogrąża się w chaosie wskutek samowoli magnatów i nieudolnych rządów dynastii saskiej. Traci pozycję równorzędnego partnera państw europejskich, staje się przedmiotem przetargów i rozgrywek politycznych.
W roku 1772 następuje pierwszy rozbiór Polski. Koniec wieku XVIII przynosi Polsce całkowity upadek i dalsze rozbiory - na ponad stulecie Polska znika z map Europy. Przez wiele lat Polacy walczą o wolność niemal na wszystkich frontach świata.

Po VII recytatorze (Józek)
W tych trudnych dla Polski czasach w latach 1788 - 1792 obraduje w Warszawie Sejm Czteroletni. Stronnictwo patriotyczne podejmuje ostatnią próbę ratowania zagrożonej Ojczyzny.

Po IX recytatorze (Monika)
Sejm Czteroletni przeprowadził ważne reformy w politycznym i społecznym ustroju Polski jako państwa nowożytnego. Konstytucja znosiła liberum veto i wolna elekcję, zapowiadała chłopom opiekę prawną. "Ojczyzna nasza jest już ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu."

Po pieśni chóru "Witaj majowa jutrzenko!"

Niestety nie wszyscy chcieli się pogodzić z nowym porządkiem. Przeciwnicy reform - zdrajcy narodu zawiązali Konfederację Targowicką zwracając się po pomoc do carycy Katarzyny II. Ostatecznie doszło do II rozbioru Polski w 1793 roku, a Targowica stała się symbolem zdrady narodowej.

Opracowanie: Anna Zając

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11290


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 4