Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Justyna Strzyżewska
Różne, Artykuły

Cele wychowania rewalidacyjnego w internacie dla dzieci upośledzonych umysłowo

- n +

Cele wychowania rewalidacyjnego w internacie dla dzieci upośledzonych umysłowo.

Celowy charakter pracy wychowawczo-rewalidacyjnej w internacie jest jej najważniejszą własnością. Doprowadzić ma ona do osiągnięcia podstawowych zadań i uzyskania zamierzonych skutków pracy. Rezultatem ma być modyfikacja osobowości dziecka upośledzonego umysłowo, przyjmowanie pożądanych postaw i zachowań, a więc przyjmowanie celów wychowawczo-rewalidacyjnych w internacie związane jest przede wszystkim z przekazywaniem określonych wartości.

Większość dyspozycji wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej musi być kształtowana przez dłuższy czas i w każdym przypadku stopniowo, indywidualnie.

Teoretyczne podstawy wyznaczają następujące cele wychowania rewalidacyjnego w internacie:
1. kształtowanie postaw i przekonań wychowanków - dostarczanie odpowiednich wzorców do naśladowania i identyfikacji, kształtowanie dyspozycji osobowościowych, umożliwiające aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, pracy zawodowej itd. Zwrócenie jednocześnie uwagi na takie postawy dzieci jak:
- zaangażowanie, nie ogranicza się do wypełniania obowiązków, ale i poza nie,
- gospodarność, tj. poszanowanie dóbr społecznych, opiekowanie się nimi, chronienie przed zniszczeniem,
- użyteczność wykonywanych zadań - tworzenie wartościowych dóbr użytecznych ogółowi, jest to również przeświadczenie o obowiązujących w społeczeństwie normach postępowania w stosunku do podejmowanych zadań,
- odpowiedzialność - wyrażanie odpowiedniego stosunku do efektów własnego postępowania,
- opiekuńczość - dostrzeganie cudzych potrzeb, niesienie pomocy potrzebującym,
- samodzielność - zdolność do kierowania własnym postępowaniem, niezależność myślenia i działania,
- dyscyplina - zdolność do świadomego podporządkowania się normom i poleceniom - powinna stwarzać wyraz dojrzałości społecznej.
2. Rozwój umysłowy i fizyczny - dbałość o zdrowie i higienę psychiczną wychowanków, organizowanie:
usprawniania funkcji psychicznych, rozwijanie procesów orientacyjno-poznawczych i emocjonalnych; poprawy sylwetki i sprawności fizycznej.

Należy zwrócić uwagę na takie kierunki działania rewalidacyjnego jak:
- kompensowanie defektów fizycznych i psychicznych,
- przejmowanie funkcji zaburzonych przez inne narządy w celu doprowadzenia do usunięcia lub pomniejszenia samych braków,
- usprawnianie nie zaburzonych funkcji - postępowanie rewalidacyjne zmierza do kształtowania i wykorzystania nie zaburzonych sprawności i uzdolnień,
- terapia pedagogiczna - prowadzona przez specjalistów terapeutów np. terapia pracą, muzykoterapia.
3. Rozwój kultury osobistej - kształcenie takich dyspozycji jak potrzeby i zainteresowania kulturalne - nawyki i umiejętności praktyczne (samoobsługowe).
4. Stymulowanie adaptacyjne - dobieranie działań społecznych wychowanków i kierowanie nimi.[1]
Zadaniem wychowawcy grupy jest dostrzeżenia przede wszystkim celów ogólnych wychowania rewalidacyjnego w kategoriach szczegółowych zamierzeń w codziennym działalności pedagogicznej.

Główne cele każdej placówki zawarte są w statucie, a mogą nimi być na przykład:
- osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod,
- przygotowanie do wykonywania zawodu.

Statut placówki określa sposób realizacji celów w szczególności w zakresie:
- udzielania pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej,
- umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
- organizuje specjalistyczną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, a także pomoc materialną,
- umożliwia rozwój zainteresowań wychowanków, realizując indywidualne programy wychowawcze,
- określa zasady sprawowania opieki nad wychowankiem podczas zajęć poza terenem internatu, w trakcie wycieczek, biwaków, rajdów itp.

Jeszcze bardziej szczegółowe cele określa plan pracy wychowawczej, który mówi, że głównym celem pracy internatu jest: przygotowanie wychowanka w miarę jego indywidualnych możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym.

Cele szczegółowe, to:
- zdobycie umiejętności samoobsługi,
- wyrabianie nawyków związanych z higieną i kulturą osobistą oraz estetyką otoczenia,
- ukształtowanie umiejętności społecznych (zasady, normy, radzenie sobie w różnych sytuacjach).

Cele realizowane są przez przekazywanie (ciągłe, systematyczne) określonych, pożądanych wartości wychowawczych, takich które są uznane i ustanowione do przestrzegania i stosowania przez wszystkich członków społeczności placówki (szkoły i internatu). Są to:
- akceptacja,
- życzliwość,
- opiekuńczość,
- uczciwość,
- sprawiedliwość,
- zaufanie,
- troska o dobro wspólne,
- tolerancja.

Członkowie każdej rady pedagogicznej, tworząc powyższe lub podobne cele, wartości do Planu wychowawczego swojej placówki są przekonani co do słuszności wytyczonych celów głównych i szczegółowych. Wszyscy jednak mamy świadomość tego, że aby założenia te były realizowane a osobowość wychowanka modyfikowana w ośrodku (zwłaszcza w internacie powinien pracować przede wszystkim dobry człowiek, prawy i uczciwy - chcący pomóc tym, którzy tego rzeczywiście potrzebują).

Opracowanie: JUSTYNA STRZYŻEWSKA

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2970
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016