AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Irena Dobrzańska
Język polski, Sprawdziany i testy

Test z epoki romantyzmu

- n +

Test ze znajomości epoki romantycznej

1. Które z wymienionych wydarzeń przyjęto za początek romantyzmu.
a. utworzenie Królestwa Kongresowego w1815r.
b. wydanie przez Adama Mickiewicza "Ody do młodości" w 1820r.
c. wydanie przez A. Mickiewicz tomu "Ballady i romanse".

2. Którego malarza zaliczysz do epoki romantyzmu?
a. Jan Matejko
b. Piotr Michałowski
c. Jacek Malczewski

3. Twórcy epoki romantycznej głosili swobodę twórczą, wyjaśnij na czym polegała.

4. Jakimi cechami odznaczał się dramat romantyczny?
a. zasada trzech jedności
b. luźna kompozycja
c. brak elementów lirycznych i epickich

5. Elementy orientalne występują:
a. w Sonetach krymskich
b. w "Konradzie Wallenrodzie"
d. w "Giaurze"

6. Które z par romantycznych połączono niewłaściwie?
a. Aldona - Werter
b. Gustaw - Klara
c. Giaur - Lila

7. W których utworach ukazana jest tęsknota za ojczyzną?
a. Nie -Boska Komedia"
b. Hymn - "Smutno mi Boże"
c. "Fortepian Szopena"
d. "Pan Tadeusz"

8. Który z utworów polemizuje z innym dziełem?
a. "Śluby panieńskie"
b. "Giaur"
c. "Kordian"

9. Który utwór uważamy za manifest romantyzmu?
a. "Oda do młodości"
d. "Romantyczność"
c. "IV część Dziadów"

10. Akcja, którego utworu toczy się w dziewiętnastowiecznej Grecji?
a. "Giaur"
b. "Cierpienie młodego Wertera"
c. "Beniowski"

11. Jakie romantyczne, a jakie klasyczne cechy drugiej części "Dziadów" możesz wymienić?

12. Wyjaśnij na czym polega przemiana:
a. Kordiana.
b. Hrabiego Henryka
c. Gustawa - Konrada

13. Przedstaw ostatnia scenę "Kordiana"- wyjaśnij jej sens.

14. W których utworach występują elementy autobiograficzne?
a. IV część "Dziadów"
b. "Nie - Boska Komedia"
c. "Kordian"

15. W jakich utworach występuje nawiązanie do Biblii?
a. "Świteź"
b. "Nie- Boska Komedia"
c. "Kordian"

16. Śluby panieńskie Aleksandra Fredry stanowią typ komedii:
a. komedii charakterów
b. komedii filtru salonowego
c. komedii mieszczańskiej

17. Bezpośrednią inspiracją napisania "Fortepianu Szopena" było:
a. spotkanie z Szopenem
b. powstanie listopadowe
c. zdemolowanie przez Rosjan pałacu Zamojskich

18. Czym według Norwida odznacza się muzyka Szopena?
a. zawiera treści wyłącznie chrześcijańskie
b. łączy w sobie elementy tradycji chrześcijańskiej, antycznej z pierwiastkami polskiej kultury ludowej.
c. dystansuje się od tradycji, otwierając na teraźniejszość i przyszłość.

Opracowanie: Irena Dobrzańska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8181


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2.25Ilość głosów: 4