AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Dermont
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla kl. II. Temat bloku: "Witaj wiosno", temat dnia: "Piękno otaczającej nas przyrody wczesną wiosną".

- n +

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Temat bloku: Witaj, wiosno!

Temat dnia: Piękno otaczającej nas przyrody wczesną wiosną.

Cele operacyjne:
Uczeń:

- zna zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną;
- wzbogaca słownictwo wyrażające uczucia i nastroje: radość, zadowolenie, podziw, przyjemność, oczarowanie, zachwyt;
- tworzy swobodny tekst o wiośnie;
- dostrzega piękno w otaczającej nas przyrodzie;
- określa rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej według zakończenia towarzyszącego mu przymiotnika;
- Umie piosenkę "Mazurek wiosenny";

Metody pracy: drama, rozmowa, twórczego działania, praca z tekstem, ogladowe - pokaz, obserwacja.

Formy pracy: indywidualna, zespołowa

Środki dydaktyczne: "Zagadki dla najmłodszych", wiersze "Znaki wiosny"
i "Idzie wiosna", "Głos przyrody" pod red. M. Kowalewskiej i M. Kownackiej, tom I, Przewodnik metodyczny "Drama w nauczaniu początkowym", "Żywioły" - książka dla nauczyciela pod red. K. J. Szmidta i J. Bonar, s. 54, piosenka "Wiosenny Mazurek" H. Rostworowskiego i W. Szpilmana, obserwacje
z wycieczki.

Zapis w dzienniku: Tworzenie swobodnego tekstu o wiośnie na podstawie wycieczki do parku i na ogrody działkowe, inspirowane wierszami E. Szelburg - Zarembiny "Idzie wiosna" i M. Buczkównej "Znaki wiosny". Określanie i przedstawianie uczuć wywołujących w nas nadejście wiosny. Określanie rodzajów rzeczowników i przymiotników. Przedstawianie środkami plastycznymi samodzielnie napisanych tekstów o wiośnie. Śpiewania piosenki "Mazurek wiosenny".

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do tematu - rozwiązywanie zagadek i krzyżówki.
Gniazdo z błota lepi,  Słońce mocniej świeci  Wracamy, nowina wesoła!
pod dachu okapem.  zielenią się łąki.  Pozdrawiamy nasz kraj
Przylatuje wiosną,  W górze już śpiewają  kochany!
aby uciec z latem.  wesołe...  Szykujcie już brony, koła!
(jaskółka)  (skowronki)  Kle, kle, kle. Stop! (bociany)
- Rozwiązywanie krzyżówki - praca indywidualna.


1. Pierwszy obudził się. ..
2. Jest bardzo malutki, łodygę ma krótką i liliową główkę.
3. Wiosenny, górski kwiat.
4. W nazwie mają "sanki".
5. Przez śnieg się odważnie przebija.
6. Zakwita wczesną wiosną na biało.

2. Przygotowanie do pisania swobodnych tekstów.
- odczytanie wierszy "Znaki wiosny" i "Idzie wiosna";
- określanie nastrojów wierszy (nastrój; pogodny, wesoły, radosny);
- wyszukiwanie fragmentów, które wyrażają radość z nadejścia wiosny;
- odszukiwanie w wierszach zwiastunów wiosny, zapisanie ich na tablicy;
"wiosna idzie"  "znaki wiosny"
przyleciały skowroneczki  pierwsze pąki
przyleciały bocianiska  wzeszła trawka
przyleciały jaskółeczki  żółte kiełki
   pierwsze fiołki
   motyle
   zbudziły się pszczoły

- rozmowa z uczniami na temat wrażeń z wycieczki do parku i na ogrody działkowe:

Gdzie widzieliśmy wiosnę? - W parku i na ogrodach działkowych.
Jakie znaki wiosny zaobserwowaliśmy? - W parku: młodą trawę, pąki na drzewach i krzewach, bazie na wierzbie, w krzakach ptasie gniazdo, nad parkiem lecące jaskółki.

Na ogrodach działkowych: kwitnące wiosenne kwiaty - pierwiosnki, krokusy, przebiśniegi, irysy, grządki przygotowane do siewu, pąki kwiatów drzew owocowych.

Co odczuwaliście patrząc na młodą trawę, pąki, lecące i wesoło śpiewające ptaki, kwitnące kwiaty?
- Przyczepianie na tablicy kartek z wyrazami oznaczającymi uczucia: radość, przyjemność, zadowolenie, zachwyt, podziw, oczarowanie.

Ćwiczenia dramowe - improwizacja ruchowa:
N. - Wykorzystując twarz i ręce spróbujcie przedstawić kolejno uczucia, Na klaśnięcie n-la uczniowie zaczynają improwizację ruchową, na sygnał stop nieruchomieją (ćwiczenia odbywają się na środku klasy, w luźnej grupie).

Zabawa pt. "Drzewo" (Na tle muzyki - A.Vivaldi "Cztery pory roku - Wiosna") - Wyobraźcie sobie, że jesteście maleńkimi nasionkami drzew, które spoczywają w pulchnej ziemi. Cały czas jesteście pod ziemią i czekacie aż się zrobi ciepło. I rzeczywiście - nadchodzi przedwiośnie, słonko przygrzewa coraz mocniej. Z każdym dniem jest coraz cieplej. Przychodzi miły, wiosenny deszczyk, który zrasza ziemię i oto dzieje się z wami coś dziwnego: wypuszczacie pierwszy pęd, a potem następny. I już wkrótce wychodzicie na światło dzienne, świat staje przed wami otworem. Pędy z każdym dniem rosną
i rosną, i zamieniają się w silne gałęzie. Rośniecie i rośniecie, aż stajecie się silnym młodym drzewem. Rozwijają się wam gałęzie i tworzy duża korona drzewa. Świeci wspaniałe słońce, a wy wystawiacie do niego swoją uśmiechniętą koronę z liści.

- Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat - Dlaczego wiosna budzi tak radosne uczucia?
3. Pisanie swobodnego tekstu (praca w grupach)

N. - W tym pogodnym i wesołym nastroju postarajcie się napisać tekst. Możecie pisać w dowolnej formie - opowiadanie, opis, list, rozmowa, wiersz.
- podział uczniów na czteroosobowe grupy,
- tworzenie tekstu w grupach,
- odczytywanie tekstu przez przedstawicieli grup,
- wybór jednego spośród prezentowanych przez grupy tekstu, ponowne odczytanie go,
- praca nad tekstem - korekta stylistyczna i ortograficzna,
- przepisanie tekstu do zeszytu.

4. Wyszukiwanie w tekście rzeczowników i przymiotników - określanie ich rodzajów:
przymiotniki  rzeczowniki  rodzaj
biały  przebiśnieg  r. męski
fioletowy  krokus  r. męski
złociste  słońce  r. nijaki
kolorowy  motyl  r. męski
młoda  trawa  r. żeński
pracowita  pszczoła  r. żeński

5. Rysowanie ilustracji do tekstu, który nam się najbardziej podoba:
a) farbami plakatowymi na kolorowej kartce,
b) wycinanka z kolorowego papieru na błękitnym tle,
c) wycinanka ze szmatek na żółtym tle,
d) malowanie kredkami świecowymi na szarym papierze.

6. Śpiewanie piosenki "Wiosenny mazurek":

Miła wiosna już nadchodzi,
topi lody, śniegi zmywa.
Nocą jeszcze wietrzyk chłodzi, (bis)
ale dniem już cieplej bywa.

Ma już wierzba listki młode,
biała brzoza małe pąki.
Już na polu za ogrodem (bis)
odezwały się skowronki.

7. Praca domowa - Ułóż rymowankę o wiośnie.

Opracowanie: Bożenna Dermont

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 17897


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1