Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Beata Długosz
Przyroda, Scenariusze

Scenariusz lekcji przyrody z wykorzystaniem komputera: "Morza i oceany - podsumowanie wiadomości".

- n +

Scenariusze lekcji przyrody z wykorzystaniem komputera

Temat lekcji: Morza i oceany - podsumowanie wiadomości.
Zakres treści:
- oceany
- morza
- zasolenie
- prądy morskie: Prąd Zatokowy
- pływy
- ukształtowanie dna oceanów

Cele:

Wiadomości:
Uczeń :

- zna pojęcia: wszechocean, morze,
- podaje przyczyny zmiany zasięgu lądów i oceanów,
- wie, jakie kontynenty oblewa każdy z oceanów,
- potrafi podać charakterystyczne cechy wybranych mórz
i oceanów
- umie opisać dno oceanów
- wyjaśnia, dlaczego woda morska jest słona
- wyjaśnia przyczynę przypływów i odpływów

Umiejętności :
Uczeń:

- wskazuje na mapie poszczególne oceany oraz wybrane morza,
- potrafi korzystać z encyklopedii multimedialnej,
- doskonali technikę posługiwania się komputerem,

Postawy:
Uczeń:

- pracuje aktywnie na lekcji,
- potrafi współpracować w grupie,
- umie korzystać z różnych źródeł informacji,

Metody : praca indywidualna z mapą, praca w grupach z wykorzystaniem encyklopedii - "Cuda natury "

Formy pracy :
indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne: atlasy, mapa ścienna, encyklopedia multimedialna
"Cuda natury "

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna:

- Sprawy organizacyjno- porządkowe.
- Wyjaśnienie celów lekcji i podanie tematu.

II. Faza realizacji:

- wskazywanie na mapkach w atlasach oraz na mapie ściennej poszczególnych oceanów; granice między nimi,
- wskazanie kontynentów, jakie oblewają poszczególne oceany,
- przypomnienie pojęć: morze, wszechocean,
- podział uczniów na 5 grup, wybór lidera poszczególnej grupy,
- wyjaśnienie przez nauczyciela sposobu pracy w grupach,
- przypomnienie zasad obsługi komputera - włączenie ich i zalogowanie się w sieci,
- praca poszczególnych grup według otrzymanych instrukcji,

Instrukcja dla grupy: I i II

1. Uruchom encyklopedię "Cuda natury".
2. Otwórz ikonę "morza, oceany, góry lodowe".
3. Przygotuj ciekawostki dotyczące:
- mórz przedstawionych w encyklopedii,
- gór lodowych
4. Zdobyte informacje przedstaw na arkuszu szarego papieru w formie plakatu.

Instrukcja dla grupy III i IV :

1. Uruchom encyklopedię "Cuda natury ",
2. Otwórz ikonę "morza, oceany, góry lodowe".
3. Przygotuj ciekawostki dotyczące :
- oceanów,
- Rowu Mariańskiego,
- zasolenia mórz i oceanów
5. Uzyskane informacje przedstaw na arkuszu szarego papieru w formie plakatu.

Instrukcja dla grupy V :

1. Uruchom encyklopedie "Cuda natury"
2. Otwórz ikonę "morza, oceany, góry lodowe".
3. Poszukaj ciekawostek dotyczących :
- ukształtowania dna oceanów
- pływów
- Prądu Zatokowego
4. Uzyskane wiadomości przedstaw w formie plakatu na
arkuszu szarego papieru.
- zamknięcie otwartych okien i prawidłowe wyłączenia komputerów.

III. Faza podsumowująca

- prezentacja przez liderów poszczególnych grup przygotowanych materiałów,
- dyskusja na temat plakatów,
- podkreślenie rozmiaru oceanów i mórz na naszej planecie,
- ocena pracy zespołów,

Zadanie pracy domowej :

Oblicz różnicę wysokości między najwyższym a najniższym miejscem na Ziemi.


Program do przyrody wydawnictwa Nowa Era opr. B. Długosz
Poradnik metodyczny do kl. VI

Temat lekcji: Strefa otwartej toni wodnej.

Zakres treści:

- przystosowanie w budowie ryb do życia w wodzie,
- czynności życiowe ryb,
- przystosowanie ssaków do życia w wodzie.

Cele:
Wiadomości
Uczeń:

- wymienia przystosowania ryby do życia w wodzie,
- wymienia części ciała ryby,
- objaśnia na czym polega żyworodność i jajorodność
- podaje przykłady ssaków żyjących w wodzie,
- zna podstawowe przystosowania ssaków do środowiska wodnego.

Umiejętności
Uczeń:

- wykonuje schematyczny rysunek ryby i oznacza części ciała ryby
- opisuje czynności życiowe ryb,
- opisuje przystosowania ssaków do życia w wodzie,
- doskonali technikę posługiwania się komputerem.

Postawy
Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- współpracuje z kolegami,
- dostrzega rolę różnych źródeł informacji,
- przejawia aktywną postawę w korzystnym wpływie na środowisko.

Metody i formy pracy: praca z wykorzystaniem komputera, pogadanka, praca w grupach 2, 3 - osobowych

Środki dydaktyczne: Encyklopedia przyrody, karty pracy, podręcznik


Przebieg lekcji:


I. Faza wstępna:

1. Czynności organizacyjne.
2. Sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej i nawiązanie do lekcji obecnej:
- Jakie strefy wyróżniamy w morzu?
- Jaką strefę omawialiśmy na lekcji ostatniej?
- Jak sądzicie, o czym będziemy się uczyć na lekcji dzisiejszej?
3. Wyjaśnienie celów lekcji i zapisanie tematu lekcji.

II. Faza realizacji:

1. Podział uczniów na grupy 2,3 osobowe- zajęcie miejsc przed komputerami.
2. Wyjaśnienie zasad pracy na lekcji, przypomnienie właściwej obsługi komputera.
3. Rozdanie uczniom płyt "Encyklopedia przyrody", instrukcji
oraz kart pracy.
4. Uczniowie pracują równym frontem w grupach według instrukcji, wypełniają karty pracy.
5. Polecenie zamknięcia otwartych okien i prawidłowe wyłączenie komputerów.

III. Faza podsumowująca

1. Uczniowie prezentują zadania wykonane w kartach pracy.
2. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania przez uczniów
zadań.
3. Wklejenie kart pracy do zeszytów.
4. Praca domowa:
ćwiczenie 10, 11, 12, 13 str. 50 (Zeszyt ćwiczeń)

Instrukcja

1. Włącz komputer i zaloguj się w sieci.
2. Uruchom "Encyklopedię przyrody"
3. Szukaj informacji na temat ryb oraz ssaków morskich.
4. Pracuj według zadań w karcie pracy.
5. Zadanie 7 w Karcie pracy "To ciekawe" pozwala ci na zapisanie tego co
cię najbardziej zaciekawiło.

Karta pracy

Zad. 1
Wykonaj schematyczny rysunek ryby i zaznacz na nim:
- części ciała ryby
- narządy ruchu
- linię boczną
- pokrywy skrzelowe

Zad. 2
Cechy umożliwiające rybie życie w wodzie to:
- ...........................
- ...........................
- ...........................
- ...........................

Zad. 3
Do ryb morskich należą:
Zad. 4
Ssaki to zwierzęta, które.................................. Ssaki żyjące w morzach i oceanach to
między innymi: ................................................................

Zad. 5
Wypisz 2 przystosowania ssaków do życia w wodzie:
- ..............................
- ..............................

Zad. 6

Narządem oddechowym ryb są .............................................a ssaków morskich
...........................

Opracowanie: Beata Długosz
33-270 Wietrzychowice 64/2

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4769
 
   Komentarze
 • aisha, 2004-07-10

  fanjnia

 • evita, 2006-07-24

  Jedne z lepszych scenariuszy • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 5  Ilość głosów: 1
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016