AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Kamińska
Chemia, Scenariusze

Scenariusz lekcji dla kl. II gimnazjum. Chemia. Dział: Kwasy i wodorotlenki. Temat lekcji: ?Elektrolity i nieelektrolity?.

- n +

Elektrolity i nieelektrolity.

Konspekt lekcji

Dział: KWASY I WODOROTLENKI

Cele operacyjne:
Uczeń wie:
- co to są elektrolity i nieelektrolity (poda przykłady)
- co to są i do czego służą wskaźniki (przykłady)
Uczeń potrafi:
- zbadać zjawisko przepływu prądu przez roztwór danej substancji
- zbadać wpływ różnych substancji na zmianę barwy wskaźników
- zidentyfikować roztwory różnych substancji za pomocą wskaźników

Metody:
- doświadczalna (praktyczna)
- słowna

Materiały, środki dydaktyczne:
- wodne roztwory różnych substancji (kwasu solnego, wodorotlenku sodu, soli kuchennej, cukru, gliceryny)
- przyrządy i sprzęt laboratoryjny:
probówki, statywy, zlewki, wskaźniki (papierki wskaźnikowe,
fenoloftaleina, oranż metylowy), źródło prądu stałego
- zeszyt, tablica, zeszyt ćwiczeń, podręcznik część 2
(wydawnictwo "Nowa Era")

Przebieg lekcji:
1. Część nawiązująca:
- sprawy organizacyjne
- przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji dotyczących roztworów
2. Część właściwa:
- badanie właściwości przygotowanych roztworów, tj. zjawiska przepływu
prądu przez roztwory wodne różnych substancji
- dokonanie podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity - zapisanie na
tablicy i w zeszycie
- sformułowanie tematu lekcji
- rodzaje odczynów roztworów
- co to są wskaźniki i do czego służą - podaje nauczyciel, uczniowie
zapisują w zeszycie
- badanie wpływu różnych substancji na zmianę barwy wskaźników -
nauczyciel wykonuje doświadczenie, a uczniowie wypełniają tabelę na
tablicy i w zeszycie
Lp. Substancja chemiczna Rodzaj substancji chemicznej Przewodzenie prądu elektrycznego Zmiana barwy wskaźnika
fenoloftaleina oranż metylowy papierek uniwersalny
1. woda destylowana tlenek        
2. roztwór wodny kwasu solnego kwas        
3. roztwór wodny wodorotlenku sodu wodorotlenek (zasada)        
4. roztwór wodny chlorku sodu sól        
5. roztwór wodny gliceryny alkohol        
6. roztwór wodny cukru węglowodan        
3. Część podsumowująca:
- określenie przez uczniów jakie nowe pojęcia wystąpiły na lekcji
- zdefiniowanie przez uczniów tych pojęć
- uczniowie w grupach identyfikują roztwory za pomocą wskaźników
4. Zadanie pracy domowej:
zeszyt ćwiczeń 1, 2, 3, 4 str. 7, 8, 9 ("Nowa Era")

Opracowanie: mgr Małgorzata Kamińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4198


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 2