AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krystyna Bochaczyk, Romana Maćkowiak-Sta
Różne, Scenariusze

Rok 2003 ? moją nadzieją...

- n +

Rok 2003 - moją nadzieją? ...

Projekt zajęć bloku humanistycznego dla klasy VI szkoły podstawowej

Krystyna Bochaczyk, nauczyciel historii
Romana Maćkowiak - Stasik, nauczyciel jęz. polskiego

Temat: Rok 2003 - moją nadzieją na początku nowego wieku i tysiąclecia.

Usytuowanie lekcji: do omówienia po przeanalizowaniu treści programowych dotyczących tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych.

Czas realizacji: w bloku humanistycznym w ciągu jednego tygodnia, termin: 6 - 10 stycznia 2003 lub później

Cele operacyjne:
Po zajęciach uczeń
- potrafi wskazać dorobek przeszłości z dziedziny literatury, kultury oraz techniki,
- dostrzega walory przeszłości naszego regionu - folklor, architekturę i duchową spuściznę: literaturę, muzykę, malarstwo,
- umie powiązać fakty, że dorobek przeszłości jest skarbem, z którego czerpać będą przyszłe pokolenia i my jako członkowie tej społeczności,
- umie ujawniać swoje wewnętrzne nadzieje i określić swoją rolę w przyszłości; wie, że dużą rolę w życiu odgrywa tolerancja, szacunek i współczucie,
- rozumie, że w życiu człowieka ważne są takie wartości moralne jak: dobroć, życzliwość, mądrość, przyjaźń, prawdomówność, sprawiedliwość, pomaganie innym,
- umie logicznie i jasno precyzować swoje spostrzeżenia oraz umie bronić swojego poglądu wykorzystując argumenty i posługując się różnymi formami wypowiedzi,
- umie zamykać myśl w granicy zdania,
- potrafi współpracować w grupie rówieśniczej.

Metody: pogadanka, praca w grupie, "burza mózgów", "słoneczko", mini - sonda

Pomoce: albumy przedstawiające dawne cywilizacje np.
Wielkie Kultury Świata, t. 1 - 15, Świat Książki, 1998
Multimedialna Encyklopedia - Edycja 2000 CD.

oraz:

Kronika chrześcijaństwa, ŚK, W-wa, 1998
- A.Kamiński, Kronika dziejów Polski,Kluszcyński,K-ów 1995
- S.Arnold, Dzieje świata. Chronologiczny przegląd najważniejszych wydarzeń, wyd.V, Bellona, W-wa 1996
- B.Świątkiewicz, Polak w kosmosie, Nasza Księgarnia, 1978
- Nasze czasy.Ilustrowana historia XX wieku, ŚK, W-wa 2000
- Larousse, Dzieje ludzkości. Największe wydarzenia w historii świata, wyd.II, MAK, Wrocław 2000

oś dziejów, różne materiały dotyczące dorobku naszego regionu, w którym mieszkamy: foldery, albumy, lokalne gazety i kwartalniki, ewentualnie film dokumentalny przedstawiający nasz region,
pamiątki rodzinne wiążące się z wydarzeniami historycznymi,

teksty literackie m.in. Bogurodzica
J. Kochanowski, Fraszki (Na zdrowie)
F. Karpiński, Bóg się rodzi, Pieśń poranna
Cz. Miłosz, Piosenka o końcu świata
B. Riss, O miłości. Listy pisarzy polskich, Prószyński, W-wa 1997
inne teksty literackie zaproponowane przez uczniów, głównie pisarzy i poetów naszego regionu lub podejmujących tematykę regionalną. Wymienione wyżej teksty nie podlegają literackiej analizie, są pewną sygnalizacją, nie są wymaganymi pozycjami w tej klasie.

słowniki języka polskiego, słowniczek ortograficzny, albumy:

- I.Granfield,100 największych cudów natury,Podsiedlik, Poznań 1996
- A.Bujak, A.Mari, Gazda świata, Kwadra, K-ów 1999
- Jan Paweł II.Człowiek i historia XX wieku, MAK, Wrocław 1999
- Rand Mc Nally, Podróże marzeń, Świat Książki, W-wa 1997
- Nostradamus, Wielka księga przepowiedni, ŚK, W-wa 1995

horoskopy, fragmenty przepowiedni, cykl artykułów z czasopism np. "Życie na gorąco" - Taki był nasz wiek XX. ..z 2000 roku

- J.Włodarczyk, Niebo za oknem 2000, 2001,2002 Prószyński, W-wa 1999
- Colin Ronan, Wszechświat.Labirynty wiedzy, ŚK. W-wa 1996

zdjęcia wykonane podczas zaćmienia Słońca w sierpniu 1999 w naszej miejscowości, fotografie komet - Hale'a - Boppa, mgławic,
materiały plastyczne potrzebne do wykonania collage 'u.
Przebieg zajęć:
Historia 1 godz. Język polski 4 godz. Sztuka 1 godz. Lekcja wychowawcza 1 godz.
- ukazanie najważniejszych wydarzeń na przestrzeni wieków
- próba odpowiedzi co dana epoka wniosła na trwałe do dziejów historii?
- wykonanie dziejowej osi czasów z uwzgl. wybranych przez uczniów wydarzeń i własnej daty urodzenia,
- wzmianka o dorobku folklorystycznym naszego regionu
- co moje pokolenie wniesie do tego dorobku? - mój pogląd.
- Moje nadzieje, refleksja.
- wskazanie, że język wypłynął z potrzeby precyzyjnego komunikowania się i zwięzłego porozumiewania się
- rozwój języka motywowany był rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturalnym
- prezentacja tekstu staropolskiego i współczesnego dla ogólnego ukazania zmian jakie zachodzą w języku: archaizmy, neologizmy, zapożyczenia
- Nasze próby literackie 1.Jak rozumiem słowa Cz.Miłosza "...A którzy czekali znaków i archanielskich trąb / Nie wierzą, że staje się już. .."?
2. Ostatni dzień 2002 roku i pierwszy stycznia 2003 - notatka w moim pamiętniku . 3.Jestem poetą i tworzę swój wiersz pt. "Nowe Tysiąclecie".
4.Moje nadzieje - jestem człowiekiem z początku XXI wieku - opowiadanie z opisem przeżyć wewnętrznych lub opowiadanie fantastyczne. 5.Wyjaśnij dlaczego warto byłoby przenieść w nowy wiek i tysiąclecie słowa ks. prof. J.Tischnera: "Poeta to jest ktoś taki, kto cieszy się, że w ogóle powstaje poezja, a niekoniecznie, że on jest jej autorem. " Sprawdzenie i ocena prac, dokonanie korekty.
wykonanie pracy plastycznej techniką collage'u do wyboru: 1.Moje miejsce w przyszłości. 2.Jestem wynalazcą i ułatwiam pracę mojej rodzinie i sobie. 3.Rok 2003 początkiem mojej wielkiej nadziei. . 4.Zmieniam mój świat i region. .. 5.Pokój i miłość.. . - zorganizowanie wystawki naszych prac. - wyobrażenia mojej przyszłości - zniszczenie środowiska naturalnego spuścizną XX wieku
- co ja mogę zrobić dla środowiska w dziedzinie ekologii i kultywowania tradycji regionalnych? - zagrożenia cywilizacyjne a ja: walka z chorobami i uzależnieniami, palenie papierosów , alkoholizm, narkomania, sekty - co to znaczy być człowiekiem XXI wieku? Jakie cechy powinien posiadać człowiek przyszłości? - burza mózgów: tolerancja, szacunek, wrażliwość, mądrość, ofiarność, asertywność itp.
- mój wzorzec osobowy - mini sonda
- próba wyłonienia dziesiątki najwartościowszych postaci minionego wieku i tysiąclecia.
- horoskopy i przepowiednie, "znaki na niebie"
- prezentowanie przyniesionych materiałów , układ planet w 2003 roku, fotografie zaćmienia Słońca itp. Strach i nowe nadzieje. - dlaczego Jan Paweł II określił nasze czasy "cywilizacją śmierci"?

Opracowanie: Krystyna Bochaczyk
Romana Maćkowiak-Stasik

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 650


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.