AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Strumińska
Uroczystości, Scenariusze

Ślubowanie klas pierwszych - program uroczystości szkolnej

- n +

PROGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNEJ

Uroczystości, imprezy i rocznice szkolne są integralnym i stałym elementem życia zespołu ogólnoszkolnego. Upowszechniają one dorobek kulturowy i naukowy, dostarczają bodźców emocjonalnych, są źródłem doznań estetycznych, sprzyjają aktywności wychowanków, kształtują poglądy i przekonania, postawy twórcze i odtwórcze.

Imprezy i uroczystości stanowią zintegrowaną sytuację ujętą w formach organizacyjnych, metodach, treściach, obejmują zróżnicowanie sposoby mieszczące się w nowoczesnej teorii wszechstronnego uczenia się (przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie).

Treści programowe w nauczaniu początkowym uwzględniają zapoznanie uczniów z wartościowymi pozycjami literatury pięknej i dobranymi w zależności od percepcyjnych możliwości dziecka w młodszym wieku szkolnym. Doskonałą okazję realizacji tego zagadnienia programowego stanowi przygotowanie scenariusza imprezy, a przede wszystkim jego strony literackiej.
Duże znaczenie dla właściwej konkretyzacji utworu literackiego w przygotowaniach do uroczystości mają każdorazowo:
- warunki samego utworu,
- stworzona przy tym (analizie) sytuacja (stan psychiczno - fizyczny),
- wyraźna postawa czytelnicza (potencjalna gotowość do przeżyć estetycznych).

Podstawą inscenizacji jest zespołowy ruch, gest i słowo. Dlatego należy pamiętać, że w klasach I - III najważniejszym celem inscenizacji jest wydobycie wartości wychowawczych, kształcenie sprawności językowej, praca nad bogaceniem słownictwa uczniów, a dopiero na dalszym miejscu postawić należy sprawę popisu wychowanków.

Wyróżnić można następujące formy pracy skuteczne dla kształtowania tych dyspozycji:
1. Wybór tekstu (wiersze, piosenki).
2. Kilkakrotne czytanie (urozmaicane różnymi dodatkowymi poleceniami) w celu dobrego zrozumienia treści i udoskonalenia techniki czytania.
3. Ćwiczenia w czytaniu z podziałem na role jako bezpośrednie przygotowanie do inscenizacji.
4. Podział ról uczniów z uwzględnieniem cech charakterystycznych przedstawionych postaci.
5. Zapamiętanie ról (uczenie się na pamięć).
6. Przygotowanie piosenek:
- zapoznanie ze słowami,
- wysłuchanie muzyki,
- śpiewanie słów piosenek z wykorzystywaniem nagranych melodii.

Ślubowanie klas pierwszych - pasowanie na ucznia.

Cele uroczystości:
poznawczy - zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia klasy I, poznanie symboli narodowych.

kształtujący - rozwijanie umiejętności w zakresie recytacji utworów poetyckich.

wychowawczy - główny: kształtowanie czynnej postawy wobec praw i obowiązków ucznia.

szczegółowe: - poznanie symboli polskości oraz potrzeby poszanowania przyborów szkolnych,
- oddziaływanie na sferę emocjonalną uczniów (miłowanie Ojczyzny, odpowiedzialność za dobre imię szkoły, ochrony środowiska),
- uroczyste złożenie ślubowania,

Metody: inscenizacja - śpiew, recytacja.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna zróżnicowana.
Materiały dydaktyczne: kolorowe emblematy dla każdego ucznia klasy I, tarcza szkoły, duży, ozdobny ołówek, dyplomy dla pierwszoklasistów, upominki dla klas (sprzęt sportowy), taśma magnetofonowa z podkładem muzycznym do piosenek.
Miejsce: hala sportowa.
Odpowiedzialny: wychowawca klasy I.
Termin: 12 października 2002 r.
Zaproszeni goście: rodzice uczniów klas I, przedstawiciele władz miasta , kościoła, Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, nauczyciele klas I.

Prace przygotowawcze:
1. Opracowanie scenariusza uroczystości.
2. Przygotowanie części artystycznej.
3. Wykonanie i wysłanie zaproszeń.
4. Zamówienie i zakup dyplomów.
5. Zakup upominków (sprzętu sportowego) przez rodziców uczniów klas I.
6. Dekoracja hali sportowej i stołówki szkolnej.

Ślubowanie klas pierwszych - pasowanie na ucznia.

Scenariusz uroczystości.

A. Część oficjalna:
- raport przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego,
- odśpiewanie hymnu państwowego,
- powitanie przez p. Dyrektor rodziców uczniów i gości zaproszonych.
B. Część artystyczna.
C. Ślubowanie.
D. Pasowanie na ucznia i wręczenie dyplomów.
E. Wręczenie upominków (sprzętu sportowego) przez rodziców wychowawcom poszczególnych klas.
F. Część nieoficjalna:
- wykonanie pamiątkowych zdjęć klasowych,
- "słodki poczęstunek" w stołówce szkolnej,
- sadzenie "drzewka klasowego" przez uczniów klas pierwszych.


ŚLUBOWANIE KLAS I - SCENARIUSZ CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ.

Dzieci występują na tle kolorowej dekoracji przedstawiającej dróżkę wśród drzew i kolorowych kwiatów, która prowadzi do budynku uśmiechniętej szkoły.

1. Powitanie uczniów klas pierwszych przez uczennicę ze starszej klasy. Proponowany tekst:

Drodzy mali przyjaciele.
Od pierwszego września tworzycie wraz z nami wielką, szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do niej wdrożą Was nauczyciele i rodzice. My - starsi koledzy podamy Wam pomocną dłoń. Korzystajcie z naszych szczerych rad i wskazówek. Możecie zawsze zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami. Wiemy, że tych może być dużo.
Mały Kolego, Koleżanko - pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszymi przyjaciółmi , którzy służyć Wam będą pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne. Uśmiechnijcie się, bo w szkole jest radośnie. Cieszymy się, że powiększyła się nasza rodzina. Życzymy Wam samych wzorowych ocen na pierwszym świadectwie.

Występ rozpoczyna pierwsza grupa dzieci.

2. Piosenka " Płynie Wisła, płynie..."

Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie.
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. (bis)

Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała, wnet go pokochała.
I w dowód miłości, wstęgą opasała. (bis)

Chociaż się schowała w niepołomskie lasy, w niepołomskie lasy.
I do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis)

Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie.
A dopóki płynie, Polska nie zaginie. (bis)

3. Recytacja wierszy.

Ojczyzna nasza to wieś i miasto.
I las, co szumi piosnką o zmroku.
Obłok i słońce, co świeci jasno.
Zboże, co w polu rośnie wysoko.

Ojczyzna nasza to dom i szkoła.
I szara wstęga drogi za domem.
I wszystko, wszystko, co jest dokoła.
Tak bliskie sercu, drogie, znajome.

To mowa, którą od dziecka znamy.
To ludzie, których nic nie pokona.
Gorącym sercem Ciebie kochamy.
Ojczyzno nasza, ziemio rodzona.

Siadł na rękawie nieba kawałek i cyfra srebrem świeci.
Nie trzeba pytań, to zrozumiałe. Uczniowie, szkolne dzieci.


Maleńka tarcza, ale wystarcza by z dumą myśleć o niej.
Bo jak prawdziwa, rycerska tarcza honoru szkoły broni.


Występ kontynuuje druga grupa dzieci.

4. Piosenka " Nasze polskie ABC".

Już w przedszkolu dzieci wiedzą, co to Wisła, co to Bałtyk.
Że na Śląsku leży węgiel, a znów góry to są Tatry.
Taki polski elementarz, raz zobaczysz i pamiętasz.

Ref: Nasze polskie ABC, każde dziecko o nim wie.
Wchodzi w głowę, wchodzi w serce jak literka po literce.
Coraz lepiej czytasz je, nasze polskie ABC.

Kiedy będę taki duży, jak na przykład są rodzice.
Z książek, z kina i z podróży poznam kraju okolice.
Jak zakładka - Wisły wstążka, no a Polska jest jak książka.
Ref.

5. Recytacja wierszy.

Jestem bardzo wesoły, bo już idę do szkoły.
Piaskownicę zostawiam bez żalu, książki niosę w tornistrze.
Od czystości aż błyszczę, przecież jestem już Pierwszak nie Maluch.

Idą pierwszaki - dawne maluchy. Jeden w drugiego to same zuchy.
Buzie umyte i ręce czyste. Każdy na plecach dźwiga tornister.
Z bijącym sercem stoją przed szkołą. Jak im tu będzie? Chyba wesoło.

Kiedy będę już duży, chcę się ludziom przysłużyć.
Chcę być dobry i miły, by mnie dzieci lubiły.
Dużo czytać i umieć, żeby wszystko rozumieć.
I nieść pomoc słabszym w potrzebie.

Pisze kreda po tablicy. Pisze bardzo rada.
Bielutkimi literkami, dzieciom opowiada.
- Tu jest lala.
- Tu jest kot.
- Tu jest dom.
- A tu płot.

Wszyscy:
Gdy się pisać nauczymy, słowo tak po słowie.
Szereg liter na tablicy więcej nam opowie.

6. Piosenka " Biegnie kreda po tablicy".

Biegnie kreda po tablicy, szur - szur - szur !
Zawijasy kreda ćwiczy, szur - szur - szur !
Wtem literki hop ! i zwinnie uciekają poza linię !

Ref: Równaj szereg ! Prostuj grzbiet ! Rząd literek naprzód, bieg !
Szur - szur - szur.

Skacze kreda po tablicy, hop - hop - hop !
Kółka i krzyżyki ćwiczy, hop - hop - hop !
Wtem cyferki hyc ! ukradkiem wyskakują poza kratkę !

Ref: Równaj szereg ! Równaj krok ! Rząd cyferek naprzód, skok !
Hop - hop - hop !

Występ kontynuuje grupa trzecia.

7. Recytacja wierszy.

Gdy witamy się ze szkołą, wszystkim robi się wesoło.
Wszyscy śmieją się przyjaźnie, z przyjaciółmi zawsze raźniej.

Wspólnie uczyć się jest miło, choćby to niełatwe było.
A gdy komuś idzie gorzej, to ktoś zawsze mu pomoże.

Każdy w klasie pilnie ćwiczy, czyta, pisze, kreśli, liczy.
I zdobywa wiedzę stale, żeby świat poznawać dalej.

8. Piosenka " Czas do klasy".

Weź plecak, książki i ćwiczenia, wakacje zostaw we wspomnieniach.
I śmiało ruszaj już do szkoły, bo nauki przyszedł czas.

Ref: Już czas, już czas, do szkoły czas.
Już czas, już czas, nauka czeka nas. (bis)

9. Recytacja wierszy.

W naszej pierwszej klasie, jak we wszystkich klasach.
Nie brak wiercipięty, nie brak ananasa.
Mamy parę gaduł i spóźnialskich furę.
Oraz tych, co piszą jak kura pazurem.

Ktoś się nieraz w szatni rozpycha łokciami.
Więc się martwi pani, aż wzdycha czasami.
Ale kiedyś z nami skończą się kłopoty.
Już my wszyscy panią przekonamy o tym.

Niech pani nie myśli, że to puste słowa.
Bo dziś między nami stanęła umowa.
Gdy tylko od dzisiaj lat dwadzieścia minie.
Wszyscy się u pani zjawimy w gościnie !

10. Piosenka " Ćwierkają wróbelki. .."

Ćwierkają wróbelki od samego rana.
Ćwir, ćwir dokąd idziesz, Marysiu kochana. (bis)

A Marysia na to, śmiejąc się wesoło.
Szkolny rok się zaczął, więc idę do szkoły. (bis)

Występ kontynuuje czwarta grupa dzieci.

11. Recytacja wierszy.

Gdy godzina siódma bije, wstaje każdy pierwszak zuch.
Prędziuteńko się umyje, mydło, szczotka idą w ruch.
Klasa pierwsza się nie spóźnia, chociaż jest najmłodszą z klas.
Klasa pierwsza się nie spóźnia, zawsze w szkole jest na czas.

12. Piosenka " Mam 7 lat".

Mam 7 lat i jestem wesoła. Mam 7 lat, już czeka na mnie szkoła.
Z nowymi kolegami poznamy świat, oni także mają 7 lat.

Mam tornister, worek i kapcie. No i chyba już rozpoznacie.
Że jestem uczennicą I a, chłopcy z mojej klasy to są Asy.

13. Recytacja wierszy.

Szkoła wzywa nas na lekcje, o wakacje pyta nas.
I otwiera swoją bramę i zaprasza nas do przepięknych, jasnych klas.

Kochamy naszą szkołę, kolegów, książki, dzwonek.
Tu wszystko jest wesołe i dzień się zmienia w dzionek.

Jasne, złote słonko stanęło nad szkołą.
Widzi pierwszą klasę, o jak tam wesoło.

Buzia jedna w jedną, uśmiecha się ładnie.
Pewnie w całej klasie, nie ma dwójki żadnej.

14. Piosenka " Uczeń I klasy".

Dostał Jacek elementarz, ależ buzia uśmiechnięta !

Ref: Hejże hej ! Hejże ha ! Elementarz Jacek ma !

Idzie Jacek środkiem ścieżki, dumny z pierwszej swej książeczki !

Ref: Hejże. ..

Spojrzał Burek w Jacka oczy, jakby pytał dokąd kroczy !

Ref: Hejże. ..

Ja do szkoły, też pytanie. Jestem uczniem, miły panie !

Ref: Hejże. ..

Występ kontynuuje piąta i szósta grupa dzieci.

15. Recytacja wierszy.

Jeszcze wczoraj miś pluszowy żegnał nas w przedszkolu.
Dziś z tornistrem pełnym książek idziemy do szkoły.
Jeszcze wczoraj kolorowe klocki Staś układał.
Dziś ołówkiem w swym zeszycie pierwsze kreski stawia.
Jeszcze wczoraj barwne lale, sto zabawek różnych.
Dziś już szkoła, pierwsza klasa, czas naszej nauki.

My tu przyszliśmy pierwszy raz. Pierwszaki. Zupełnie nowi.
Ciekawym okiem każdy z nas przygląda się sąsiadowi.
On też jest nowy. Tak jak ja. Może się z nim zaprzyjaźnię?
Gdy razem idą pierwszaki dwa, zaraz im się robi raźniej.

Gdzie nasza klasa? Tu. Pierwsza A, a pierwsza B zaraz obok.
Do której wejdzie on? Tam, gdzie ja? Tak? Więc będziemy ze sobą.
Tamci, koledzy z wyższych klas od dawna znają się wszyscy.
My - nie. I to już łączy nas: Pierwszaki - więc sobie bliscy.

W jednej parze stoimy, siedzimy w jednej ławce.
Ja mam Janek na imię, a mój kolega - Jacek.
Raz wylałem atrament na ławkę i na podłogę.
Pomógł mi wytrzeć plamę. Ja mu też kiedyś pomogę.

Raz Jacka ząb zabolał. Bał się pójść do dentysty.
Więc poszedłem z nim razem i zaraz przestał bać się.
Czekałem w poczekalni, a kiedy wyszedł Jacek.
Pan doktor go zapytał: - To pewno twój przyjaciel?

Nasz kolega - Grzesiek, uczeń klasy pierwszej.
Grzecznie siedzi w ławce, ładnie mówi wiersze.
Czyste ma książeczki, często myje ręce.
A w zeszycie piątek zbiera coraz więcej.

Moja koleżanka ma oczy zielone. Nos jak kartofelek, a w policzku dołek.
A usta? Usta od ucha do ucha.
I czy kto słucha, wciąż grucha, grucha i grucha:
Że szkoła jest ładna, a nie brzydka, że pani jest cienka jak nitka.

Że w klasie mieszka hałas, a nie cisza, że gumka, chociaż myszka,
nie myszka, że rybki, te z akwarium, to żaby, że dzieci z drugiej klasy
są gapy, że gapy mają w głowach pstro.
I tak przez całą lekcję: Gru, gru i gro, gro, i gro, gro. ..
Mówię dziś: Sza, bądź cicho lepiej ! -
A ona trzepie, trzepie i trzepie. Proszę ją: Ciii. .. pani się patrzy -
A ona gada i gada. .. za trzy.

Na środek sceny wychodzą trzy dziewczynki i śpiewają zwrotki piosenki. Refren śpiewają wszystkie dzieci.


16. Piosenka " Podajmy sobie ręce".

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki,
a my tacy mali, mali jak kropelki. ..

Ref: Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence.
W ogródku przed domem, na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce przez burzę i przez tęczę.
Pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. ..
Ref.

Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry,
nieskończone drogi, zachmurzone chmury. ..
Ref.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego staje na środku sceny z " tarczą szkoły".
Prowadząca uroczystość odczytuje te oto słowa:

- Proszę powstać. Przedstawiciele klas - proszę podejść do tarczy.
- Do ślubowania !

Ślubuję uroczyście !
Będę starał się być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Będę uczył się tego co piękne.
Będę kochał swoją ojczyznę.

- Po ślubowaniu. Proszę usiąść.

Po ślubowaniu nastąpiła dalsza część uroczystości - pasowanie na uczniów klas I przez p. Dyrektor "Czarodziejskim ołówkiem" i wręczenie dyplomów.

BIBLIOGRAFIA:

1. Długosz J. - "Imprezy i uroczystości szkolne." Agencja Wydawnicza "Fraza", Rzeszów 1996.
2. Lenkiewicz K. - "Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I - III. " WSiP, Warszawa 1994.
3. Służewska I. - Chyła - Szypułowa I. - "Scenariusze imprez szkolnych dla klas I - III." Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1995.

Opracowanie: mgr Iwona Strumińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10235


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.