Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Zofia Figurska
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Jesteśmy Europejczykami - scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

- n +

Jesteśmy Europejczykami.

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Cykl tematyczny: To Ojczyzna właśnie.

Zapis w dzienniku: Swobodne wypowiedzi uczniów na temat poznanych legend, Rozmowa na temat położenia Polski na kontynencie europejskim, wskazywanie państw na mapie Europy. Zapoznanie z pojęciem UE i symbolami unijnymi. Pisownia nazw własnych wielką literą. Dodawanie jednakowych składników- wprowadzenie do mnożenia. Cięcie, klejenie papieru - flaga UE.

Treści programowe: Ojczyzna, jej symbole narodowe, baśnie i legendy związane z przeszłością państwa polskiego, budzenie poczucia dumy narodowej, pisanie nazw własnych wielką literą, wypowiadanie się na podany temat, dodawanie jednakowych składników - wprowadzenie do mnożenia

Treści poszerzające podstawę programową: miejsce Polski na kontynencie europejskim, sąsiedzi Polski, podstawowe informacje o Unii Europejskiej- flaga, hymn, waluta, rozwijanie poczucia przynależności do kontynentu europejskiego.

Kompetencje i umiejętności.
Uczeń potrafi:
- wypowiadać się na temat poznanych legend
- prowadzić rozmowę na dany temat, wykorzystując własne doświadczenia i treść omawianego komiksu
- wskazać na mapie Polski byłe i obecną stolicę Polski
- wskazać na mapie Polskę i jej granice
- pokazać na mapie Europy Polskę i jej sąsiadów
- odczytywać informacje z mapy
- wyjaśnić pojęcie Unia Europejska
- rozpoznać hymn, flagę, walutę Unii Europejskiej
- zdać sobie sprawę z przynależności do kontynentu europejskiego
- poprawnie pisać nazwy własne
- dodawać te same składniki w zakresie 20
- uzupełnić właściwymi pojęciami tekst z lukami
- podpisać na mapce Europy państwa Unii Europejskiej
- wykonać flagę Unii Europejskiej
- wykorzystać zdobyte wiadomości w pracy z mapą

Metody pracy: pokaz, opis, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, metoda problemowa, pogadanka.

Formy pracy: indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa jednolita, zbiorowa jednolita.

Środki dydaktyczne:
- mapa fizyczna Polski i Europy
- mapki Europy do pracy indywidualnej
- mapki Europy do podpisywania nazw państw UE
- mapa Unii Europejskiej - państwa członkowskie i kraje kandydujące
- płyta z hymnem Unii Europejskiej
- nagrania hymnów różnych państw
- waluta euro (10, 20, 50, 100, 200)
- ilustracje flag różnych państw
- wizerunek flagi Unii Europejskiej
- elementy potrzebne do wykonania flagi UE
- tekst z lukami
- komiks "Wojna o lody malinowe", zródło www.europa.delpol.pl
- podręcznik "Moja szkoła"
- karty pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Ćwiczenia wstępne kinezjologii edukacyjnej
1. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat treści poznanych legend.
- przypomnienie w jakiej kolejności miasta były stolicami Polski
- odszukanie na mapie Polski Gniezna, Krakowa, Warszawy
- pokazanie na mapie państw założonych przez Czecha i Rusa
2. Położenie Polski na kontynencie europejskim.
- na mapie politycznej Europy uczniowie odszukują Polskę
- stwierdzenie przez uczniów, że Polska leży na kontynencie europejskim
- wyjaśnienie przez nauczyciela różnic między miastem, państwem, kontynentem
3. Teraz, gdy uczniowie znają położenie Polski na kontynencie,
nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi mapki polityczne Europy.
- odszukiwanie i nazywanie państw graniczących z Polską
- wykonanie tego samego polecenia na dużej mapie politycznej Europy
- uzupełnianie (pod kierunkiem nauczyciela) tekstu z lukami (karta pracy 1)
nauczyciel wskazuje i nazywa kierunek na mapie, uczniowie wymieniają państwa
- przypomnienie zasad pisowni nazw państw wielką literą
4. Podsumowanie dotychczasowej pracy.
- sprowokowanie uczniów do sformułowania wniosku, że skoro mieszkamy
na kontynencie europejskim to jesteśmy EUROPEJCZYKAMI

Ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej

5. Odszukiwanie na mapkach Europy innych państw.
- praca uczniów w dwuosobowych zespołach
- wskazywanie przez uczniów na dużej mapie Europy wybranych przez
siebie państw
6. Skierowanie uwagi uczniów na kolorową mapę Europy.
(nazwa mapy została zasłonięta)
- odczytywanie nazw państw na tej mapie
- nauczyciel ukierunkowuje odpowiedzi uczniów pytaniami np.
Dlaczego, niektóre państwa są takiego samego koloru?
(fioletowego lub żółtego) - musi je coś łączyć
Czy sprawiają wrażenie jakby jednego państwa?
Czy spotkaliście się już z państwami bez granic?
7. Rozdanie komiksów"Wojna o lody malinowe".
- wielozdaniowe wypowiedzi na temat wcześniej czytanego komiksu
(uczniowie dzień wcześniej zapoznali się z treścią komiksu)
- wyszukiwanie fragmentów o wspólnej Europie bez granic; praca w
dwuosobowych zespołach
- odsłonięcie nazwy kolorowej mapy Europy"Unia Europejska- państwa członkowskie i kraje kandydujące "
- odczytywanie legendy mapy
- wspólne sformułowanie definicji Unii Europejskiej
- praca indywidualna zróżnicowana - I grupa otrzymuje kolorowe mapki
Europy i na podstawie swoich map podpisuje brakujące nazwy państw UE,
II grupa odczytuje nazwy państw UE i zapisuje w zeszycie (karta pracy 2)
- przypomnienie pisowni nazw własnych
8. Wysłuchanie hymnu UE
- własne refleksje po wysłuchaniu utworu
- podanie informacji o autorach
- pokazanie przez uczniów Niemiec - kraju skąd pochodzili twórcy hymnu
9. Pokazanie przez nauczyciela waluty euro, opisywanie wyglądu.
- wspólne przeliczanie euro na złotówki (umownie 1 euro = 4 zł)
- zapis na tablicy i w zeszytach:
1 euro = 4 zł
2 euro = 4 zł + 4zł = 8 zł lub 2 4zł = 8 zł
3 euro = 4 zł + 4 zł + 4 zł = 12 zł lub 3 4 zł = 12 zł
4 euro = 4 zł + 4 zł + 4zł + 4 zł = 16 zł lub 4 4 zł = 16 zł
5 euro = 4 zł + 4 zł +4 zł +4 zł + 4 zł = 20 zł lub 5 4 zł = 20 zł
- praca z podręcznikiem" Moja szkoła " zad. 5 str. 34, zad. 6 str. 36,
(dział programu: Dodawanie jednakowych składników, przygotowanie do mnożenia)
10. Pokaz i opis flagi Unii Europejskiej.
- wyjaśnienie przez nauczyciela znaczenia gwiazdek
- rozwiązywanie zadania (treść zadania znajduje się na tablicy)
Do Unii Europejskiej należy 15 państw. Na fladze Unii Europejskiej znajduje się 12 gwiazdek. O ile więcej jest państw niż gwiazdek?
O ile mniej jest gwiazdek niż państw?
- zapis rozwiązania w zeszytach
- praca grupowa jednolita: wykonanie flagi UE (wycinanie, przygotowanych
przez nauczyciela gwiazdek, przyklejanie ich na obwodzie koła, na
granatowym kartonie)
- wystawa prac
11. Powtórzenie i sprawdzenie zdobytych wiadomości.
- wysłuchanie kilku hymnów różnych państw, wskazanie przez uczniów hymnu
Unii Europejskiej rozpoznawanie euro wśród różnych walut wskazywanie na mapie UE państw unijnych
- wspólne uzupełnianie tekstu z lukami (karta pracy 3)
11. Ocena pracy uczniów.
12. Rozdanie pamiątkowych zakładek zawierających informacje o państwach
Unii Europejskiej.

KARTA PRACY 1

Polska graniczy z następującymi państwami:

na zachodzie z. ............................................,

na południu z. .................................................,

na wschodzie z. ..............................................,

Poza tym północną granicę stanowi. ...................................


KARTA PRACY 3

Warto wiedzieć!

......................................................... jest związkiem niezależnych państw, które wyznaczyły sobie wspólne cele.

......................................................... przedstawia dwanaście złotych gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim tle.

Kompozycja Ludwiga van Beethovena do tekstu "Ody do radości" Fryderyka Schillera to. ....................................................

Wspólna waluta dla krajów Unii Europejskiej to. .............................

Opracowanie: mgr Zofia Figurska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6278
 
   Komentarze
Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

Dodaj komentarz
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2
  Publikacje

Nowe zasady publikacji
Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Ranking publikacji 
Najczęściej zadawane pytania
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

2000-2016