AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Irena Szwarc
Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju kariery zawodowej

- n +

PLANOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ

Projekt zajęć w III klasie LO realizowanych w ramach zajęć edukacji czytelniczej i medialnej. (czas realizacji - 2 jednostki lekcyjne" korelacja wiadomości omawianych na w ramach podstaw przedsiębiorczości)

Cele ogólne:
- Zainspirowanie uczniów do planowania ścieżki kariery zawodowej.
- Poznanie źródeł informacji o rynku edukacji ponadlicealnej oraz rynku pracy
- Zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat zmian dokonujących się na rynku pracy

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- identyfikować typ osobowości zawodowych,
- potrafi określić swoje predyspozycje zawodowe i umiejętności,
- dostrzega relacje pomiędzy typem osobowości a wykonywanym zawodem,
- wymienia istotne dla niego motywacje inspirujące go do działania,
- potrafi zaplanować własną ścieżkę kariery zawodowej wykorzystując przy tym wiedzę o typach osobowości zawodowych,
- zna źródła informacji niezbędne do wykonania planu rozwoju,
- identyfikować osoby i instytucje wspierające wybór dalszej ścieżki edukacyjnej,

Środki realizacji:
- Foliogramy
- Arkusz papieru i karteczki samoprzylepne,
- Kartki papieru A-4 dla całej grupy,
- Źródła informacji oraz informacje o źródłach prezentowane podczas lekcji (zob. bibliografia)

Podstawowe pojęcia:
- Osobowość, potencjał przedsiębiorczy, predyspozycje zawodowe,
- Plan, planowanie, plan rozwoju, kariera zawodowa,
- Cele strategiczne i operacyjne,
- Rynek pracy

Przebieg zajęć nr 1

1. Interpretacja tematu lekcji.

Nie dla wszystkich sukces to superpensja i zawrotna droga awansu zawodowego. Nasze cele są różne a wpływ na nie mają wyznaczone przez nas wartości, motywacje, zainteresowania, zdolności i umiejętności.
Wszystko to trzeba wziąć pod uwagę planując własną drogę zawodową. Właściwy wybór środowiska pracy i kierunku kształcenia podwaja szansę zaistnienia na rynku pracy XXI wieku.

2. Prezentacja i omówienie typów osobowości zawodowych.(foliogram nr 1)

Każdy człowiek reprezentuje inny typ osobowości i nie każde środowisko pracy będzie mu odpowiadało. Punktem wyjścia w poszukiwaniu miejsca pracy jest solidna ocena samego siebie.

Amerykański psycholog J.L. Holland, po wieloletnich obserwacjach ludzi, analizie ich czynności, zainteresowań" środowiska pracy, cech charakteru i temperamentu oraz uznawanych wartości, wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych. Typom tym odpowiadają zawody, które są im przyjazne.

TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWYCH WG. J. L. HOLLANDA
Omawiając poszczególne typy osobowości zawodowych należy skoncentrować się przede wszystkim na: wymaganych umiejętnościach" preferowanych wartościach i czynnościach, podaniu przykładowych zawodów typowych a także unikanych dla tego typu osobowości. Dla osób niezdecydowanych co do wyboru przyszłego zawodu wskazane jest przeprowadzenie badania za pomocą testów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych lub w urzędach pracy.

3. Ustalenie zbioru motywacji ludzkich insirujących nas do określonych działań.

Uczniowie starają się znaleźć odpowiedź na pytanie skierowane do nich przez nauczyciela:"Co motywuje Cię do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć?" Odpowiedzi zapisywane są na karteczkach samoprzylepnych i umieszczane następnie na arkuszu papieru umocowanym na tablicy. Po krótkiej dyskusji nauczyciel powinien podkreślić, że świadomość wyznawanych wartości, własnych motywacji zwiększa szansę na trafny wybór dalszej drogi edukacji a tym samym wykonywanego w przyszłości zawodu.

4. Prognozy i aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce.

Krótka dyskusja, której celem jest ocena sytuacji absolwenta na rynku pracy. Dyskusja powinna oscylować wokół problemów bezrobocia, perspektyw integracji z UE, konkurencyjności na rynku pracy, elastyczności i konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji. Nauczyciel podkreśla istotną rolę posiadania informacji o zmianach zachodzących na rynku pracy i konieczności dostosowania się do tych zmian.

5. Prezentacja źródeł informacji dotyczących kierunków kształcenia w szkolnictwie ponadlicealnym oraz rynku pracy.
Nauczyciel przedstawia materiały i różnego rodzaju dokumenty zgromadzone przez bibliotekę szkolną dotyczące omawianego tematu. Są to głównie: informatory dla maturzystów, broszury i ulotki nadesłane przez szkoły wyższe, informatory o zawodach, kasety VHS, czasopisma, strony www udostępnione na stronie biblioteki szkolnej.

Propozycja pracy samodzielnej.


Na podstawie własnych przemyśleń oraz dostępnych materiałów informacyjnych dokonaj wyboru kierunku kształcenia a tym samym zawodu, który chciałbyś wykonywać.
Uczeń powinien wiedzieć, że w razie trudności powinien zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza, pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego (Centrum Planowania Kariery w WUP.)

Przebieg zajęć nr 2

1. Omówienie terminologii związanej z proces planowania.

Przystępując do realizacji zajęć nr 2 należy w sposób przystępny wyjaśnić uczniom istotę planowania. Przedstawiamy plan rozwoju jako instrument realizacji określonych zamierzeń. Planowanie wymaga formułowania celów (strategicznych i operacyjnych) i środków realizacji. Posiadanie własnego planu mobilizuje i pobudza do lepszego działania. Efektywność planowania warunkują wysokie ale i realne wymagania (cele).

2. Atuty sporządzania własnego planu rozwoju zawodowego(ścieżki kariery)

W warunkach gospodarki rynkowej mamy do czynienia z intensywnym rozwojem cywilizacyjnym, rozwojem nauki i nowymi technologiami. W konsekwencji nieustannie powstają nowe zawody a istniejące dotąd zanikają. W drodze dyskusji prowadzonej przez nauczyciela uczniowie wymieniają korzyści wynikające z faktu posiadania i realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.

3. Prezentacja i omówienie schematu (propozycji) planu rozwoju ścieżki edukacyjnej i zawodowego.(foliogram nr.2)

Cel strategiczny:..................................................................................................................
 
L.P. CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
 
 
 
Przystępując do procesu planowania uczniowie powinni wyznaczyć cel strategiczny (stan, który chcą osiągnąć za 5 lat, np. interesująca praca), cele szczegółowe, czyli kolejne etapy na drodze do celu strategicznego (np. zdanie egzaminu maturalnego, dostanie się na określone studia,). Do każdego celu szczegółowego należy wyznaczyć zadania i środki, które zapewnią sukces.
4. Sporządzenie własnego planu rozwoju ścieżki edukacyjnej i zawodowej na najbliższe 5 lat.

Uczniowi opracowują własny plan kariery. Prace powinny być omówione co do zawartości merytorycznej jak i ich konstrukcji formalnej. Szczegółowe omówienie może się odbyć na lekcji wychowawczej, podczas której uczniowie i wychowawca klasy zostaną zaproszeni do czytelni.

Bibliografia:
1. ABC zawodów. Pakiet multimedialny. W-wa.1999
2. Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2003/ 2004. Zielona Góra. 2003
3. Informator maturzysty 2003/2004: studia dzienne, zaoczne, wieczorowe. W-wa.2003
4. Informator maturzysty: szkoły wyższe. Poznań. 2003
5. Informator o zawodach: 217 zawodów(testy predyspozycji, możliwości zatrudnienia, kierunki studiów) W-wa.2003
6. Mierzejewska- Majcherek J. Przedsiębiorczość na co dzień: Podstawy przedsiębiorczości. W-wa 2002
7. Mrozek M. Kotwice kariery. "Perspektywy"nr12, 2002, str. 50
8. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. W-wa.1996
9. Nowel E. Program Partner. Zeszyt ćwiczeń: procesy komunikacyjne. Kielce.2002
10. Strony internetowe:
www.cogito.com.pl
www.perspektywy.pl
www.powitanie.com.pl
www.1praca.gov.pl
www.ploteus.pl
11. Wyprawka maturzysty. Rok szkolny 2002/2003.W-wa 2003
12. Zawodowy informator maturzystów: prezentacje kierunków studiów, rynek pracy dla absolwentów.W-wa.2003

Opracowanie: Irena Szwarc

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10589


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.