AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Kozyra
Uroczystości, Scenariusze

Scenariusz akademii z okazji święta Konstytucji 3-go Maja (montaż słowno-muzyczny)

- n +

Scenariusz akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

NARRATOR
Obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niestety, coraz rzadziej towarzyszy młodym ludziom głębsza refleksja nad rangą tego wydarzenia. Coraz trudniej przekonać do świętowania kolejnych rocznic. Buntujemy się przeciwko górnolotnym słowom, rocznicom i uroczystościom. Młodość na pierwszy plan wysuwa teraźniejszość. Z obawą patrzy w przyszłość. Nie chce pamiętać o przeszłości. A przecież naród bez korzeni, bez przeszłości umiera. Bez języka, historii i tradycji traci tożsamość i grozi mu utrata bytu politycznego. Właśnie Konstytucja 3 Maja próbowała zażegnać groźbę zniewolenia narodu przez obce mocarstwa, formułowała dla naszych przodków prawa i zasady wolności. Polacy ośmielili się być wolni. Dzień upamiętniający powstanie tego dokumentu nazywa się świętem wolności i radości. Niech wędrówka przez dzieje Polski pomoże nam lepiej zrozumieć tą prawdę.

RECYTATOR 1
Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów zrywanie,
Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie,
Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną.
I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą!
Gnijąc w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju,
Myśleliśmy o sobie a nigdy o kraju.


RECYTATOR 2
Ty śpisz, Zygmuncie, a twoi sąsiedzi
Do twego domu w goście przyjechali!
Ty śpisz, a czeladź przyjęciem się biedzi...
Ojczyzno moja na końcuś upadła!
Zamożna niegdyś i w sławę, i w siłę...

RECYTATOR 3
Czegoż się błędny uskarżasz narodzie,
Los swój zwalając na obce uciski?
Szukaj nieszczęścia w twej własnej swobodzie
I bolej na jej opłakane zyski.
Niegdyś w najwyższej władzy osadzony,
Rozbiegliście się jako liczne trzody,
Bez wodza, rządu, rady i ochrony.
Ostygło dobra publicznego serce.

NARRATOR
Jest rok 1788. Rozpoczęto obrady, które ciągnęły się 4 lata. Rywalizowały ze sobą trzy obozy : hetmański, dworski i patriotyczny. Różne okoliczności skłaniały zwolenników reform do szybkiej i śmiałej decyzji. Ostatnią z prób ratowania zagrożonej Ojczyzny była przygotowana przez światłych, rzetelnych patriotów - Polaków i uchwalona przez sejm czteroletni postępowa konstytucja zwana powszechnie Konstytucją 3 Maja.

RECYTATOR 4
Święta miłości kochanej ojczyzny
Czują Cię tylko umysły poczciwe!
Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny.
Dla Ciebie więzy, pięta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo, przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umysłach rozkoszy prawdziwe.
Byle Cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

NARRATOR
Od miesięcy już Warszawa żyła wiadomościami przenikającymi z zamku królewskiego, gdzie obradował sejm. Rankiem 3 maja 1791 roku miarowe kroki maszerującego w stronę zamku wojska zbudziły mieszkańców stolicy. Z każdą godziną gęstniał tłum wokół zamku. Podniosły moment uchwalenia konstytucji miał miejsce w obszernej sali zamkowej.

RECYTATOR
Pamiętasz?... Wtedy grały wszystkie dzwony,
A ty Polsko, jak można królowa,
Słuchałaś pieśni gromowego słowa,
Duchem narodu wzniesiona na trony.
Od gór, od morza, od starych rubieży,
Bronionych szabel pradziadowskich graniem,
Husarskich skrzydeł uderzyło wianem
I z krwawych mogił wionął szept pacierzy.

RECYTATOR
Rzucajmy kwiaty po drodze
Kędy przechodzić mają
Szczęścia narodu wodze
Co nowy rząd składają.
Weźmy weselne szaty,
Dzień to kraju święcony.
Jakże ten król nasz bogaty !...
Skarb jego - serc miliony.

RECYTATOR
A po tych wszystkich, którzy szli przed nami.
Z krzykiem : Ojczyzna i z męką szaloną.
A po tych wszystkich, co ginęli sami,
Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną.
Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny,
O Polsko, odmów : odpoczynek wieczny.

NARRATOR
Otwieramy pożółkłe, ale bezcenne karty historii pisane z myślą i sercem o nas. Przywołujemy dziś do wspomnień ofiary tamtych dni.
1. Drugi rozbiór Polski, odwaga kosynierów spod Racławic.
2. Polska rozgrabiona po raz trzeci, ale Rodacy nie tracili duch polskości i walczyli w Legionach Polskich.
3. Upadło powstanie listopadowe, ale Polacy dali w walce przykłady męstwa i poświęcenia dla Ojczyzny.
4. W walce powstańczej o niepodległość Polski w 1863 roku ofiarę z własnego życia złożyło wielu.
5. Powrót Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli też opłacony był niejednym życiem.
6. Nadzieja na spokojną wolność maleje, ale wybuchają kolejno trzy powstania śląskie, z których trzecie udaremniło niemieckie plany wtargnięcia do przemysłowego obszaru Górnego Śląska. Góra Świętej Anny zna największe tajemnice ginących, w grzechocie karabinów i moździerzy.
7. Przypominamy dziś rany i składamy hołd zwalonym krzyżom, zapadłym mogiłom, bohaterom pomordowanym w czasie drugiej wojny światowej, w dalekiej stronie w lasach Katynia, Kozielska i Ostaszkowa, ziemia otwarła usta milczące, a ofiary z kulą w głowie świadczą przeciw kłamliwym wyrokom po drugiej stronie ciszy.
8. Przywołujemy pamięć o tych, którzy żyli z pętlą na ustach w zniewolonej Polsce Ludowej, dźwigali z ciężką piersią swój los, pozostał po nich gwiaździsty diament, zwycięstwa zaranie.

NARRATOR
Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc, ciągle na nowo siebie posiadać. Więc schodzimy ku tobie, ziemio, by poszerzać cię we wszystkich ludziach - ziemio naszych upadków i zwycięstw, która wznosisz się we wszystkich sercach tajemnicą paschalną. Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu.

RECYTATOR
Ojczyzna, kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, Aby nas wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam... gdy myślę,Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

RECYTATOR
My z drugiej połowy xx wieku
Rozbijający atomy, zdobywcy księżyca
Wstydzimy się miękkich gestów, czułych spojrzeń,
Ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
Wykrzywiamy lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
Wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
Z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
Przy szczelnie zasłoniętych żaluzjach
Gryziemy z bólu ręce
Umieramy z miłości.

RECYTATOR
Rzadko na moich wargach -
Niech dziś to warga ma wyzna
Jawi się krwią przepojony
Najdroższy wyraz : Ojczyzna

Widziałem, jak na rynkach
Gromadzą kupczykowie,
Licytując się wzajem,
Kto ją najgłośniej wypowie.

Widziałem, jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, iż żyje dla niej.

Widziałem, jak do jej kolan -
Wstręt dotąd serce me czuje -
Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje.

Widziałem, rozliczne tłumy
Z pustą leniwą duszą,
Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej
Resztki sumienia głuszą.

Więc się nie dziwcie - kto może,
Choć milczkiem słuszność mi przyzna -
Że na mych wargach tak rzadko
Jawi się wyraz : Ojczyzna.

RECYTATOR
Pytasz się : co to Polska?
To niebieskookie niezapominajki w rowie,
To woda stojąca na łące,
To dziewczyna idąca obok łanu
I gładząca dłonią kłosy.

RECYTATOR
Ojczyzno moja, bądź błogosławiona,
I błogosławion owoc twego ducha,
Oto w błękity wyciągam ramiona,
Gdzie Bóg mnie słucha...
Majowe słońce promieni się w niebie
O Polsko moja, błogosławię ciebie!

Opracowanie:
Anna Kozyra

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5626


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0