AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Górska
Język polski, Scenariusze

"Zemsta" A. Fredry - od dramatu literackiego do filmu. Scenariusz lekcji j. polskiego w klasie II gimnzajum

- n +

"Zemsta" A. Fredry - od dramatu literackiego do filmu.

Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. II gimnazjum z wykorzystaniem Internetu oraz metod aktywizujących napisany przez Renatę Górską - nauczyciela języka polskiego.


Lekcja 3 - godzinna (można ją przeprowadzić w ciągu dwóch dni, pierwszego dnia - 2 godz./praca z komputerem/, drugiego - 1 godz.)

Kompetencje:
 • główna - rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 • poboczne - rozwijanie sprawności umysłowych, efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie.

  Cele:
 • wyszukuje informacji w Internecie,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • wnioskuje,
 • wyraża własną opinię,
 • układa pytania do wywiadu,
 • poszerza wiedzę o filmie,
 • świadomie odbiera sztukę filmową,
 • poznaje różnice między filmem a teatrem,
 • dokonuje porównań z innym filmem,
 • redaguje list,
 • snuje opowieść,
 • argumentuje,
 • bawi się w reżysera (zadanie domowe)
 • szuka analogii.

  Środki dydaktyczne:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • lektura,
 • karty pracy,
 • kredki.

  Metody:
 • z użyciem komputera,
 • eksponująca - film,
 • praktyczne - karty pracy, redagowanie listu,
 • gra dydaktyczna - snucie opowieści,
 • inscenizacja
 • analogia.

  Formy:
 • praca w grupach,
 • praca z całą klasą,
 • praca indywidualna.

  Przebieg lekcji:
  Lekcja 3 - godzinna w sali komputerowej.

  Część wstępna.

  N - Jakie są wasze wrażenia po obejrzeniu filmu "Zemsta"?
  U - Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat ekranizacji komedii przez A. Wajdę.

  Część główna

  1. Podział klasy na dwuosobowe grupy. Każda grupa siada przy komputerze i rozpoczyna pracę wg instrukcji przygotowanej przez nauczyciela.

  INSTRUKCJA
  1. Otwórz stronę internetową www.film.onet.pl. Następnie wybierz z bocznego menu hasło FILMY A - Z. W okienko zatytułowane SZUKAJ wpisz hasło ZEMSTA i kliknij na OK.
  2. Poszukaj teraz strony dotyczącej filmu "Zemsta" w reż. Andrzeja Wajdy. Po otwarciu tej strony wykonaj dalsze polecenia.
  3. Kliknij w bocznym menu na PIERWSZE PRÓBY WYSTAWIENIA "ZEMSTY". PIERWSZE EKRANIZACJE. Po przeczytaniu informacji tam zawartych, odpowiedz krótko na pytania:

  Kiedy odbyło się pierwsze przedstawienie "Zemsty" i kto zagrał wtedy główne role?
  Czy "Zemsta" była już kiedyś ekranizowana?
  Przez kogo były wyreżyserowane spektakle "Zemsty" w Teatrze Telewizji.
  .................................................................................................................................................

  4. Kliknij w bocznym menu na hasło TWÓRCY. Po odczytaniu informacji tam zawartych odpowiedz na pytanie:
 • Jakimi nagrodami mógłby się poszczycić Andrzej Wajda? Wypisz kilka.
  .................................................................................................................................................

  5. Kliknij następnie na AKTORZY i wypisz nazwiska aktorów wraz z rolami jakie odgrywali w "Zemście".

  .......................................................................................................................................................

  6. Kliknij na PLAKATY, obejrzyj te, które powstały do filmu i spróbuj zaprojektować swój własny.

  7. Kliknij na NOWA "ZEMSTA". WIERSZ FREDRY PRZED KAMERĄ i przeczytaj zamieszczony tam artykuł. Powiedz, dlaczego zekranizowanie "Zemsty" stwarzało dla reżysera duży problem?
  .................................................................................................................................................

  8. Kliknij na WIĘCEJ KINA i wypisz elementy, które zbliżyły dramat do filmu?
  .................................................................................................................................................

  9. Kliknij na GALERIA, obejrzyj wybrane zdjęcia z filmu i zredaguj swoją opinię na temat:
 • Która ze scen najbardziej Ci się podobała i dlaczego?
  .................................................................................................................................................

  10. Kliknij na ARTYKUŁY, przeczytaj jeden z wybranych, a następnie ułóż swój własny, w którym wyrazisz opinię na temat - co Cię najbardziej w filmie zaskoczyło?
  .................................................................................................................................................

  11. Kliknij na RECENZJE i przeczytaj recenzję Alicji Gancarz, a potem odpowiedz na pytanie:
 • Co autorka skrytykowała w filmie A. Wajdy?
  .................................................................................................................................................

  12. Kliknij na WYWIADY, przeczytaj wywiad z Rafałem Królikowskim - odtwórcą roli Wacława. Ułóż następnie kilka pytań (min. 6) do wywiadu, który przeprowadziłbyś z innym aktorem grającym w "Zemście".
  .................................................................................................................................................

  13. Kliknij na AKTORZY O FILMIE, przeczytaj jedną z opinii aktorów, a następnie ułóż kilkuzdaniową własną opinię o ekranizacji "Zemsty".
  .................................................................................................................................................

  Po zakończeniu zadania uczniowie prezentują swoje rozwiązania - każda grupa jedno polecenie.

  N - dzieli klasę tym razem na 4 grupy. Uczniowie otrzymują karty pracy. Wybierają sekretarza, który będzie zapisywał ich pomysły.
  KARTA PRACY UCZNIA - dla grupy 1 i 2

  1. Wybierzcie mistrza gry. On powinien zarysować scenariusz, niech wysłucha (ewentualnie zanotuje) waszych sugestii. Określcie sytuację wyjściową (np. Jesteśmy w zamku Cześnika.). Wprowadźcie nowego bohatera, określcie kim jest? Może on zmienić bieg akcji. Ułóżcie opowieść (około 10 zdań).
  .................................................................................................................................................

  KARTA PRACY DLA GRUP 3 i 4.


  1. Zmień zakończenie "Zemsty" tak żeby z komedii stała się tragedią lub dramatem właściwym. Ułóż opowiadanie - około 10 zdań.
  .................................................................................................................................................

  Część końcowa
  Prezentacja przez uczniów wyników pracy. Korekta. Samoocena.

  Praca domowa:
  Przygotuj wraz z kolegami inscenizację (scenariusz, scenografię, rekwizyty oraz kostiumy) wybranej sceny z "Zemsty".

  Opracowanie:
  Renata Górska

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8682


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0