AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Renata Topolska
Religia, Konspekty

Święta Maryjne w roku liturgicznym - konspekt katechezy

- n +

UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA MARYJNE W ROKU LITURGICZNYM.

KONSPEKT KATECHEZY

Cel ogólny: - ukazanie piękna uroczystości maryjnych,
- wychowanie do uczestnictwa w nabożeństwach do Matki Bożej
- doprowadzenie do osobistego spotkania z Matką Bożą

Cele szczegółowe:
Uczeń:

- wymienia święta maryjne obchodzone w roku liturgicznym,
- rozróżnia treść poszczególnych świąt,
- wyjaśnia, jaka jest rola Maryi w dziele Jej syna,
- wskazuje na Maryję jako Matkę Kościoła,
- uzasadnia potrzebę osobistego oddawania czci Matce Najświętszej,
- określa czym jest prawdziwe nabożeństwo dla Matki Najświętszej.

Środki dydaktyczne:

Pismo święte, KKK, plansze z gotowymi tytułami świąt maryjnych, kalendarz roku liturgicznego, śpiewnik, arkusze papieru kredki,
+
Metody:

Wykład, metody plastyczne, praca zespołowa, indywidualna, ekspozycja,

MODLITWA:"Zdrowaś Maryjo"

WPROWADZENIE:

- Jaki czas w liturgii przeżywamy obecnie? (wielkanocny)
- Od strony zewnętrznej co charakteryzuje ten okres? (radość, nadzieja, wiosna, przyroda, kwiaty, słońce, szczęście)
- Komu podarowalibyście bukiet kwiatów, gdybyście je mieli? (osobie bliskiej, kochanej, matce)

Świętego Stanisława zapytał jeden z braci.
- Czy ty kochasz Maryję? Staś zdumiony odpowiedział: -Ależ to moja Matka !
Być może i nam ktoś zadał takie pytanie, a może powinniśmy sobie je zadać sami?
Odpowiedź bywa różna. Dlaczego? Kim jest naprawdę Maryja?

PRZEDSTAWIENIE PRAWDY

Maryja jest Matką Jezusa. Dla nas jest wzorem w wypełnianiu woli Bożej. Została nam dana jako Matka przez Jezusa.

Odczytanie tekstu J 19. 25-27
- Co Jezus powiedział uczniowi, którego miłował?

W słowach"Oto Matka twoja" skierowanych do Jana Jezus ofiarował nam Matkę swoją jako naszą Matkę, Matkę Kościoła, aby tak jak Jezusem otoczyła macierzyńską opieką Kościół Chrystusowy. Aby lepiej zrozumieć tę prawdę odczytamy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z Encykliki Redemptoris Mater 45.

Katechizm str. 238 (głośne odczytanie)

- Co mówi Ojciec Święty o synowskim zawierzeniu Bogurodzicy?

(chrześcijanin - podobnie jak apostoł Jan zawierzając po synowsku przyjmuje Matkę Chrystusa i wprowadza ja w życie swe wewnętrzne, chrześcijańskie)

TEKSTY Z KKK 971 (dla każdego ucznia)

- Co na temat Maryi czytamy w KKK?

(czczona jako Matka Rodzicielka, poprzez święta liturgiczne poświęcone jej osobie, modlitwy, różaniec, pieśni)

Kult Matki Najświętszej istnieje już od pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa. Po Soborze powszechnym w Efezie (431 r.), gdzie ustalono dogmat o przysługującym Maryi tytule Theodokos tzn. Bogurodzica, wierni z radością uznają istniejący kult Maryi - jako Matki Boga.

CHWILA REFLEKSJI:
- A ty co czynisz dla Matki Najświętszej?
- Kim dla Ciebie jest Maryja?
- Jaką rolę odgrywa Maryja w Twoim życiu?

PIOSENKA:"Była cicha i piękna jak wiosna"

PODZIAŁ NA 3 GRUPY

I grupa
- Wymień modlitwy ku czci Maryi
(Anioł Pański, Zdrowaś Maryjo, Litania Loretańska, Godzinki, Pod Twoją Obronę)

II grupa
- Wymień nabożeństwa maryjne.
(Majówki, Różaniec)

III grupa

Wymień inne formy kultu Maryi niż modlitwa i nabożeństwa
(pieśni, obrazy, kościoły, rzeźby,)

W ciągu całego roku liturgia wiele dni poświęca Najświętszej Maryi Pannie. Spróbujmy je wymienić, korzystając z kalendarza roku liturgicznego. (katecheta ma przygotowane plansze z nazwami świąt maryjnych, kolejno wywiesza na tablicy odgadnięte święto)Teraz do tych świąt spróbujmy dopasować daty, kiedy je obchodzimy w ciągu roku kalendarzowego. (Uczniowie sami próbują podać odpowiednią datę, po czym umieszczamy gotowe plansze obok nazw świąt)
1 stycznia
2 lutego
25 marca
3 maja
13 maja
15 sierpnia
26 sierpnia
8 września
15 września
7 października
8 grudnia
ZASTOSOWANIE:
Święta maryjne wyznaczają różne etapy zbawienia, które przybliża nam rok liturgiczny. Ukazują stałą obecność Maryi w naszym życiu, tak jak była Ona stale obecna w życiu Jezusa. Zdarza się, że mamy swoje ulubione święta maryjne, ponieważ ich treść ich jest bliższa naszemu osobistemu życiu.

- Które ze świąt maryjnych są bliskie waszemu sercu?

Zbliża się miesiąc maj - miesiąc poświęcony Maryi. Pamiętajmy o tym.
Nabożeństwa majowe w naszej świątyni o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam.

PODZIAŁ NA GRUPY (W każdej grupie 2 osoby, tak, aby było 11 gr. ,następnie rozdajemy kartki czyste A4 oraz uczniowie losują święto, które zilustrują dowolną techniką plastyczną. Z wykonanych prac robimy gazetkę w klasie lub wystawę.

PODSUMOWANIE:

1. W jaki sposób Jezus przekazał nam Maryję jako Matkę?
2. Dlaczego powinniśmy oddawać cześć Matce Bożej?
3. Poprzez jakie święta w Roku Liturgicznym czcimy Maryję?

ZESZYT UCZNIA:
Przepisać święta maryjne z planszy na tablicy.

PRACA DOMOWA
Ułóż własną modlitwę do Matki Najświętszej.

MODLITWA: "Pod Twoją obronę"

Opracowanie: Renata Topolska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 15992


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.43Ilość głosów: 14