AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Mendakiewicz
Język polski, Scenariusze

Umarł jako zwycięzca ? opowieść o idealnym rycerzu. Scenariusz lekcji jezyka polskiego w klasie I LO

- n +

"Umarł jako zwycięzca" - opowieść o idealnym rycerzu

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I liceum ogólnokształcącego

Cele dydaktyczne lekcji:
1. Zetknięcie uczniów z najwybitniejszą epoką rycerską średniowiecza i głoszoną w niej trwałością zasad moralnych.
2. Uczenie rzetelnej pracy z tekstem.
3. Przyjrzenie się wzorowi rycerza średniowiecznego.
4. Uchwycenie przez uczniów istoty światopoglądu średniowiecznego (kontynuacja na kolejnej lekcji).

Cele w zakresie postaw:
1. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze europejskiej - przywiązanie do tradycji kulturowych.
2. Wyrobienie obywatelskiej postawy otwartej, tolerancyjnej wobec różnych opinii.
3. Uwrażliwienie na dobro, piękno.

Umiejętności:
1. Cytowanie tekstu ze zrozumieniem.
2. Współpraca w grupie - wypracowywanie wspólnego stanowiska.
3. Uczestniczenie w dialogu i dyskusji.
4. Posługiwanie się językiem.
5. Dokonywanie podstawowych zabiegów interpretacyjnych.
6. Kształcenie umiejętności przetwarzania wiedzy i krytycznego nań spojrzenia.
7. Doskonalenie umiejętności samodzielnego wyboru pośród wartości etycznych i estetycznych.
8. Wskazywanie wzorów prawości.

Metoda: " uczenie się we współpracy"

Tok lekcji:
1. Stworzenie sytuacji motywacyjnej - odwołanie do wiersza Zbigniewa Herberta.
2. Uświadomienie celów lekcji: - Roland jako bohater najwybitniejszej epopei rycerskiej.
3. Zorientowanie się w przebiegu akcji "Pieśni o Rolandzie" (jeden z uczniów streści opowieść w kilku zdaniach).
4. Zapisanie tematu lekcji: "Umarł jako zwycięzca" - opowieść o idealnym rycerzu.
5. Wejście w "uczenie się we współpracy":
- rozdanie zadań dla grup (zostały utworzone na podstawie ankiety, w której poszczególni uczniowie określali swoje zainteresowania; podzielenie zadań w obrębie grup: referujący, obserwator, sekretarz)
- zadania mają na celu przybliżenie sylwetki Rolanda - uznanego za średniowieczny wzorzec parenetyczny poprzez skupienie się na problemach:

Grupa I - Roland walczący
- zaznaczcie odpowiednie fragmenty
- ustalcie z kim walczy Roland i jakie ujawniają się cechy bohatera (czy nasuwają się jakieś analogie literackie?)
- co dyktuje Rolandowi straceńczą decyzję walki do końca?
- Wyciągnijcie wnioski

Praca grupy około 20 min., prezentacja - nie więcej niż 3 min.

Grupa II - Roland umierający
- zaznaczcie odpowiednie fragmenty
- gdzie umiera Roland (jakie nasuwają się analogie? Co symbolizuje Waszym zdaniem drzewo wzgórze?)
- jak Roland układa swe ciało?
- dlaczego żegna się ze swoim mieczem (spróbujcie odczytać, co symbolizuje miecz)
- o czym i o kim myśli Roland, umierając?
- wyciągnijcie wnioski

Praca grupy około 20 min., prezentacja - nie więcej niż 3 min.

Grupa III - Roland wierzący
- zaznaczcie odpowiednie fragmenty
- zastanówcie się, czy zachowanie Rolanda przekonuje nas, że jest to człowiek wierzący
- jak odczytujecie ofiarowanie Bogu rękawicy?
- czy śmierć Rolanda nasuwa jakieś literackie kulturowe skojarzenia
- kim dla Boga jest Roland?
- wyciągnijcie wnioski

Praca grupy około 20 min., prezentacja - nie więcej niż 3 min.

Grupa IV - Roland idealnym rycerzem - portret
"Rycerz przysiągł walczyć w imię Boga, honoru, ojczyzny"
czy Roland wypełnił zwyczajową przysięgę?
- Spróbujcie ukształtować symboliczny portret - plakat idealnego rycerza.

Praca grupy około 20 min., prezentacja z omówieniem około 3 min.

Grupa V - Roland - wzór dla współczesnego ucznia?
- Które cechy zachowania Rolanda są ponadczasowe?
- Które podziwiacie, ale uważacie, że są archaiczne
- Które podziwiacie i chcielibyście przyjąć?
- Sprawdź w "słowniku terminów literackich", co oznacza parenetyczna literatura; czy Roland jest wzorem parenetycznym?

Praca grupy około 20 min., prezentacje nie więcej niż 3 min.

Grupa VI - Współczesny rycerz
- Wykorzystując odpowiednie słowniki, ustalcie, co współcześnie oznacza słowo rycerz, rycerski
- Ustalcie synonimy wyrazu "rycerz".
- Możecie przygotować portret - plakat współczesnego rycerza.

Praca grupy około 20 min., prezentacja nie więcej niż 3 min.

6. Praca uczniów - około 20 minut.
7. Prezentacja pracy poszczególnych grup około 20 minut.

Opracowanie: mgr Elżbieta Mendakiewicz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3469


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0