Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Henryka Kruszyk
Chemia, Sprawdziany i testy

Węglowodory - test z chemii (wersja I i II)

- n +

Węglowodory - test z chemii (wersja I i II)

WĘGLOWODORY - TEST I 1. Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają:
a) jednakową liczbę grup - CH2-; b) taki sam stan skupienia;
c) jednakową temperaturę topnienia; d) zbliżone własności chemiczne,

2. Który z wymienionych węglowodorów nie należy do alkanów:
a) C40H82 b) C8H18 c) C18H38 d) C28H56

3. Ile dm3 tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 2 dm3 propanu:
a) 5 b) 10 c) 11,2 d) 22,4

4. W poniższym schemacie:

X ---> Y --> Br-CH2-CH2-Br substancjami X i Y są:
a) C2H6 i C2H4 b) C2H2 i C2H4
c) C2H4 i C2H2 d) C2H4 i C2H6

5. Dwa związki organiczne o tym samym wzorze sumarycznym, a różnej budowie przestrzennej nazywamy:
a) homologami, b) izomerami c) polimerami, d) monomerami,

6.. Wybierz prawidłową nazwę systematyczną węglowodoru:
CH3
CH2-CH-CH-CH3
CH3 CH2-CH3
a) 2,4 dimetylo-3-etylopentan b) 1,3-dimetylo-2-etylobutan
c) 3-etylo-2-metylopentan d) 2-etylo-1,3-dimetylobutan

7. Węglowodór, którego wzór podano w zadaniu 5 jest jednym z izomerów:
a) butanu, b) heptanu, c) nonanu, d) oktanu,

8. Wskaż związek, który może istnieć w formie izomerów cis- i trans-:
a) 1,2-dibromoetan, b) 1,2-dibromoeten, c) eten, d) propan,

9. Produktami całkowitego spalania węglowodorów są:
a) węgiel i woda, b) dwutlenek węgla i woda,
c) tlenek węgla i woda, d) dwutlenek węgla i wodór,

10 Wskaż, które równanie opisuje reakcję addycji:
a) C2H5Cl -> C2H4 + HCl b) C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2
c) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr d) C2H5Br + Br2 ->C2H4Br2 + HBr

11. W wyniku reakcji addycji z chlorem pewnego węglowodoru otrzymano 1,1,2,2-tetrachloroetan. Węglowodorem tym był:
a) etan b) eten, c) acetylen, d) etylen,

12. Wskaż, które równanie opisuje reakcję substytucji:
a) C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2 b) C2H5Cl -> C2H4 + HCl
c) C6H6 +3H2 -> C6H12 d) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr

13. Istotą budowy związków aromatycznych jest:
a) budowa pierścieniowa i sekstet elektronów,
b) budowa pierścieniowa i zdelokalizowane wiązanie łączące wszystkie atomy tworzące pierścień,
c) budowa pierścieniowa i wiązania podwójne pomiędzy atomami tworzącymi pierścień,
d) żadna odpowiedź nie wyjaśnia budowy związków aromatycznych,

14. Węglowodory aromatyczne różnią się właściwościami od węglowodorów nasyconych i nienasyconych tym,
że:
a) nie mają właściwości redukujących, b) nie reagują z bromem,
c) łatwo ulegają reakcji nitrowania, d) reagują z wodorem,

15. Mieszanina nitrująca składa się z kwasów:
a) solnego i siarkowego (VI), b) azotowego(V) i siarkowego(VI)
c) azotowego(V) i solnego, d) azotowego(V) i fosforowego (V),

16. Toluen poddano reakcji bromowania na świetle. Produktem tej reakcji jest:
CH2Br CH3 CH3 CH3

17. Do produktów otrzymywanych bezpośrednio z ropy naftowej nie należą:
a) benzyna i nafta b) gliceryna i stearyna
c) oleje napędowe i smarowe, d) parafina i asfalt

18. Liczba oktanowa LO służy do określenia jakości:
a) benzyny samochodowej, b) ropy naftowej,
c) nafty, d) oleju napędowego,

19. Proces, w wyniku którego podwyższeniu ulega liczba oktanowa benzyny nosi nazwę:
a) polimeryzacji, b) reformingu, c) destylacji, d) rektyfikacji,

20. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów zawierających tylko:
a) alkeny, b) alkany, c) alkiny, d) węglowodory aromatyczne


WĘGLOWODORY- TEST II

1. Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają:
a) jednakową liczbę grup - CH2-;
c) jednakową temperaturę topnienia i wrzenia,;
b) zbliżone własności chemiczne,
d) taki sam stan skupienia

2. Który z wymienionych węglowodorów należy do alkenów:
a) C40H82 b) C8H18 c) C18H36 d) C28H54

3. W pewnym węglowodorze stosunek masowy C:H wynosi 4:1 Tym węglowodorem jest:
a) CH4 b) C2H6 c) C4H10 d) C6H14

4. W poniższym schemacie:

X ---> Y --> Br-CH2-CH2-Br substancjami X i Y są:
a) C2H6 i C2H4 c) C2H2 i C2H4
b) C2H4 i C2H2 d) C2H6 i C2H6

5. Dwa związki organiczne o tym samym wzorze sumarycznym, a różnej budowie przestrzennej nazywamy:
a) homologami, b) izomerami c) polimerami, d) monomerami,

6.. Wybierz prawidłową nazwę systematyczną węglowodoru:
C2H5
CH3 -C- CH-CH-CH3
CH3 CH3 CH2-CH3
a) 3,3,3,5 - tetrametyloheptan b) 1,3-dimetylo-2-etylobutan
c) 3-etylo-2-metylopentan d) 2,4-dietylo-3,4-dimetylopentan

7. Węglowodór, którego wzór podano w zadaniu 6 jest jednym z izomerów:
a) butanu, b) heptanu, c) nonanu, d) żadnym z wymienionych,

8. Izomer trans przedstawia wzór:9. Produktami całkowitego spalania węglowodorów są:
a) węgiel i woda, b) dwutlenek węgla i woda,
c) tlenek węgla i woda, d) dwutlenek węgla i wodór,

10 Wskaż, które równanie opisuje reakcję addycji:
a) C2H5Cl -> C2H4 + HCl b) C2H4 + Cl2  C2H4Cl2
c) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr d) C2H5Br + Br2 -> C2H4Br2 + HBr

11. W wyniku reakcji addycji z chlorem pewnego węglowodoru otrzymano 1,2-dichloroetan. Węglowodorem tym był:
a) etan b) eten, c) acetylen, d) etylen,

12. Wskaż, które równanie opisuje reakcję substytucji:
a) C2H4 + Cl2 -> C2H4Cl2 b) C2H5Cl -> C2H4 + HCl
c) C6H6 +3H2 -> C6H12 d) C2H6 + Br2 -> C2H5Br + HBr

13. Istotą budowy związków aromatycznych jest:
a) budowa pierścieniowa i sekstet elektronów,
b) budowa pierścieniowa i wiązania podwójne pomiędzy atomami tworzącymi pierścień,
c) budowa pierścieniowa i zdelokalizowane wiązanie łączące wszystkie atomy tworzące pierścień,
d) żadna odpowiedź nie wyjaśnia budowy związków aromatycznych,

14. Benzen od benzyny różni się zachowaniem wobec:
a) wody bromowej, b) roztworu nadmanganianu potasu,
b) mieszaniny nitrującej, d) wszystkich wymienionych wyżej substancji

15.Aby uzyskać grupę nitrową należy użyć:
a) azotowego (V) i siarkowego (VI), b) azotowego(III) i siarkowego(VI)
c) azotowego(V), d) azotowego(V) i fosforowego (V),

16. Toluen poddano reakcji bromowania w obecności katalizatora. Produktem tej reakcji jest:
CH2Br     CH3     CH2Br     CH3     CH3     CH3

a)             b)             c)             d)

17. Do produktów otrzymywanych bezpośrednio z ropy naftowej nie należą:
a) benzyna i nafta b) oleje napędowe i smarowe,
c) gliceryna i stearyna d) parafina i asfalt

18.Z mazutu, po przeprowadzeniu destylacji próżniowej otrzymuje się:
a) oleje smarowe, b) parafinę,
c) asfalt naftowy, d) wszystkie wymienione produkty,

19. Proces, w wyniku którego podwyższeniu ulega liczba oktanowa benzyny nosi nazwę:
a) reformingu, b) polimeryzacji, c) destylacji, d) rektyfikacji,
20. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów zawierających tylko:
a) alkeny, b) alkany, c) alkiny, d) węglowodory aromatyczne

Opracowanie: Henryka Kruszyk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 28798
 
   Komentarze
 • Iwona, 2004-02-09

  Test dobry, ale brakuje kryterium ocen.

 • renatca, 2004-04-03

  zgadzam sie z Iwoną, brak punktacji i kryterium oceniania

 • Angelia, 2013-11-24

  Można prosić o odpowiedzi • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 4.4  Ilość głosów: 10
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016