AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Domagała
Chemia, Scenariusze

Układ okresowy pierwiastków chemicznych, a budowa atomu - scenariusz lekcji chemii

- n +

Układ okresowy a budowa atomu

Scenariusz - konspekt lekcji w I klasie gimnazjum


Cele ogólne:
1. Kształtowanie umiejętności korzystania z układu okresowego.
2. Kształtowanie aktywnej postawy ucznia na lekcji.

Cele szczegółowe:
1. Utrwalenie znajomości budowy atomu.
2. Umiejętność odczytania liczby atomowej.
3. Umiejętność analizowania danych z układu okresowego.

Metody:
1. Ilustrowana.
2. Problemowa.
3. Dyskusyjna.

Formy pracy:
- praca z całą klasą (układanka),
- praca w grupach,
- indywidualna praca ucznia

Środki dydaktyczne:
- uproszczone rysunki modeli atomów,
- magnesy do przypinania na tablicy,
- układ okresowy pierwiastków chemicznych,
- układ okresowy z modelami atomów (fragment)

Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie budowy atomu.
2. Uczniowie dostają rysunki modeli atomów.
3. Przypinanie modeli wg wskazanych kryteriów na tablicy (przy pomocy magnesów) - otrzymujemy fragment układu okresowego pierwiastków.
4. Uczniowie dostają odbitki takiego fragmentu jak na tablicy.
5. Analiza układu okresowego, porównanie z układem okresowym z podręcznika.
6. Uczniowie zauważają że:
- Numery poziomych rzędów określają liczbę powłok elektronowych - czyli okresów,
- W grupie 1,2 numery grup odpowiadają liczbie elektronów walencyjnych, a w grupach o numerach: 13,14,15,16,17 i 18 liczbie elektronów walencyjnych odpowiada rząd jedności.
7. Formułowanie i zapis wniosków.

Zadanie:
- Wklej do zeszytu fragment układu okresowego,
- Porównaj go z układem okresowym z podręcznika,
- Wskaż różnicę

Zadanie dodatkowe: Wyjaśnij zaistniałą różnicę.

Fragment układu okresowego pierwiastków chemicznych
Grupy główne.
Załącznik do scenariusza lekcji.


Przeprowadzam tę lekcję według takiego scenariusza, która poprzedzona jest wcześniejszymi lekcjami, na których uczniowie poznają budowę atomu, rysują modele atomów, poznają układ okresowy pierwiastków chemicznych. Tak przeprowadzona lekcja pozwala na zilustrowanie układu okresowego i przypomnienia budowy atomu, a także pokazanie uczniom faktu, że układ okresowy pierwiastków jest ściśle związany z budową atomu. Stwierdziłam, że tak przeprowadzona lekcja pozwala uczniom zdecydowanie lepiej i efektywniej przyswoić sobie ważne informacje zawarte w układzie, niż ta sama lekcja przeprowadzona z tradycyjnym układem.

Opracowanie:
Elżbieta Domagała

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7997


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.75Ilość głosów: 4