AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krystyna Pisarska
Ekonomia, Scenariusze

Rachunki bankowe - scenariusz zajęć z rachunkowości przedsiębiorstw

- n +

Rachunki bankowe

Scenariusz zajęć


Przedmiot: Rachunkowość przedsiębiorstw
Dział: "Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe".
Klasa: III Technikum Ekonomicznego
Czas trwania lekcji: 2 godziny lekcyjne


Cel lekcji ogólny:

1. Sporządzanie dokumentacji bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych w jednostkach gospodarczych.
2. Przedstawienie schematu księgowań na koncie "Rachunek bankowy".
3. Ewidencja obrotu bezgotówkowego.

Cele operacyjne


Uczeń potrafi - wymagania podstawowe Uczeń potrafi - wymagania rozszerzające
- wymienić i scharakteryzować bezgotówkowe formy rozliczeń (polecenie przelewu, czek rozrachunkowy),
- wypełniać dokumenty obrotu pieniężnego przy pomocy nauczyciela (czek rozrachunkowy),
- ewidencjonować proste operacje gospodarcze na koncie "Rachunek bankowy",
- analizować schemat księgowań i wykonać ćwiczenia przy pomocy nauczyciela,
- rozróżniać blankiet Polecenia przelewu/Wpłaty gotówkowej
- scharakteryzować inne bezgotówkowe formy rozliczeń (akredytywa, rozliczenia saldami, rozliczenia planowe),

- wypełniać polecenie przelewu samodzielnie

- odczytać wyciąg bankowy (analiza).


Metody pracy: wykład, praca wspólna z nauczycielem, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: dokumenty księgowe: (polecenie przelewu, czek rozrachunkowy, weksel własny), schemat księgowań- foliogram sporządzony na postawie "Zbioru zadań z rachunkowości przedsiębiorstw" T. Bartel, plan kont, ćwiczenia dla uczniów.

Przebieg lekcji:

1.Sporządzanie dokumentów.

Krajowe i zagraniczne środki pieniężne służące głównie rozliczeniom bezgotówkowym są gromadzone w banku na rachunkach bankowych Każde przedsiębiorstwo posiada rachunek bieżący w wybranym przez siebie banku, dokonując za pośrednictwem tego rachunku wszelkich rozliczeń bezgotówkowych. W tej formie rozliczeń pieniądz występuje w postaci zapisów na rachunkach bankowych i taki pieniądz nazywany jest pieniądzem bankowym.(Wypełnianie dokumentów).

2.Ewidencja środków pieniężnych.

Do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych przez jednostkę ze środków rachunku bieżącego w banku oraz stanu na tym rachunku służy konto 130"Rachunek bieżący". Na koncie tym ujmuje się rozliczenia pieniężne jednostki. Podstawa zapisów na tym koncie jest wyciąg bankowy wraz z załączonymi do nich dowodami potwierdzającymi wpływ środków na rachunek bankowy oraz wypłaty z tego rachunku.

a) po stronie Wn tego konta księguje się wszelkie wpłaty dokonane na rachunek bankowy, a w szczególności: wpłaty własne, wpłaty dokonane przez kontrahentów jednostki za sprzedane składniki majątkowe (otrzymane przelewy, zainkasowane czeki rozrachunkowe), odsetki przypisane od lokat wolnych środków na rachunku bankowym.
b) po stronie Ma natomiast księguję się wszelkiego rodzaju wypłaty z rachunku bieżącego, między innymi: podjecie gotówki czekiem gotówkowym przez własną kasę, spłatę wszelkiego rodzaju zobowiązań wobec kontrahentów i rozrachunków publicznoprawnych, spłatę kredytów bankowych.
c) konto może wykazywać wyłącznie saldo debetowe, które oznacza stan środków pieniężnych jednostki, znajdujących się na rachunku bieżącym w banku. Saldo to potwierdzone przez bank wyciągiem bankowym na dzień bilansowy wykazuje się w aktywach bilansu. Schemat ewidencji na koncie rachunek bieżący (Zał.1).

3.Wyciąg bankowy.

W celu udokumentowania operacji bankowych jest wystawiony dowód księgowy zwany wyciągiem bankowym- WB. Dowód ten jest wystawiony przez bank do udokumentowania wszystkich operacji- wpłat i wypłat na danym rachunku bankowym. W dowodzie tym bank podaje stan początkowy, wszystkie operacje powodujące zwiększenie i zmniejszenie stanu początkowego oraz stan końcowy Do wyciągu są dołączane dokumenty źródłowe, uzasadniające wpłaty i wypłaty z rachunku bankowego. Wyciąg bankowy najczęściej obejmuje operacje gospodarcze na rachunku w ciągu jednego dnia. Bank jednak, zgodnie z zawartą umową z posiadaczem rachunku, może sporządzać wyciągi bankowe za okres dłuższy niż jeden dzień, ale nie dłuższy niż jeden miesiąc. Wyciąg bankowy jest podstawa księgowania na koncie "Rachunek bieżący".


3.Schemat ewidencji na koncie 130 "Rachunek bieżący" (Zał.1)
Operacje gospodarcze:

1. Wpłata gotówki z kasy na rachunek bieżący (potwierdzony przez bank).
2. Wpływy środków pieniężnych w drodze (np. złożenie w banku czeku rozrachunkowego w celu realizacji).
3. Wpływ należności od odbiorcy.
4. Wpływy innych należności.
5. Bankowa nota uznaniowa - odsetki od środków ulokowanych na rachunku bankowym.
6. Bankowa nota obciążeniowa - opłata za przelewy.
7. Pobranie gotówki z banku do kasy.
8. Przelewy z tytułu nabycia udziałów obcych.
9. Spłata zobowiązań wobec dostawców.
10. Spłata zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatku.
11. Zapłata odsetek od kredytów bankowych.
12. Spłata zobowiązań z różnych tytułów.

Opracowanie:
Krystyna Pisarska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 14782


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.