Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Renata Szmidt
Historia, Plany metodyczne

Plan pracy koła historycznego

- n +

Plan pracy koła historycznegoprowadzonego wolontarystycznie w roku szkolnym 2002/2003

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom historycznym młodzieży naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym część zajęć wolontarystycznych prowadzonych przeze mnie będzie miała charakter koła historycznego. Jego działalność ma zapewnić warunki rozwoju dla tych uczniów, którzy mają zamiłowania i uzdolnienia w zakresie historii.

Cele:

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością własnego regionu, państwa i kręgu kulturowego
- rozwijanie myślenia historycznego zwłaszcza zdolności do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych, kulturalnych
- zainteresowanie uczniów historycznymi źródłami tożsamości narodowej
- pogłębianie postaw patriotycznych; poszanowanie tradycji historycznych, symboli narodowych
- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat Unii Europejskiej
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie jako całościowego przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłym życiu
- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych przekonań
- kształtowanie takich umiejętności jak: planowanie, organizowanie, i ocena własnej pracy, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
- kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych

Zadania do realizacji Metody i środki realizacji Przewidywane osiągnięcia ucznia
1
2
3
1. Zainteresowani uczniów historią lokalną, regionu
- co w historii naszego miasta szczególnie nas interesuje?
- miejsca pamięci narodowej w Starachowicach i najbiższej okolicy
- wykazanie powiązania historii lokalnej, regionu z historią narodu, Europy (na przykładzie II wojny światowej)
- przeprowadzenie wywiadów z uczestnikami ważnych wydarzeń historycznych związanych z II wojną światową
- organizowanie spotkań z ludźmi, którzy przedstawią "żywą" historię
- zbieranie informacji, które wykorzystamy przy sporządzeniu gazetek w klasopracowni
- sięganie do wydawnictw o Starachowicach autorstwa Aleksandra Pawelca
- poczucie silniejszego związku z własnym regionem, krajem
- szacunek dla ludzi starszych
- umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach
- docieranie do różnych źródeł wiedzy historycznej

2. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat historycznych źródeł tożsamości narodowej
- Naród - co to takiego!
- symbole narodowe - ich trwałość
- my i nasi sąsiedzi
- analiza tekstów historycznych
- debata historyczna "małe i duże Ojczyzny"
- "burza mózgów"
- przywiązanie do tradycji historycznej
- umiejętność krytycznego spojrzenia na wydarzenia historyczne
- potrafi przygotować się do debaty, bronić własnego zdania
3. Powiązanie historii Polski (współczesnej) z Unią Europejską
- dlaczego Polska chce zostać członkiem UE?
-jakie korzyści dla naszego narodu wynikają z tego?
- media (radio, prasa, TV)
- bieżące śledzenie wydarzeń związanych z tą tematyką
- ćwiczenia - sam czy w grupie (za i przeciw) w różnych sytua- cjach
- potrafi uzasadnić potrzebę jedności Europy
- potrafi w przeszłości pokazać wydarzenia, które podzieloną Europę niszczyły
- potrafi ocenić rolę Kościoła, kultury w jednoczeniu państw
4. Przygotowanie uczniów do konkursów historycznych
- pomoc w planowaniu samodzielnej pracy
- omówienie literatury niezbędnej do konkursu
- analiza źródeł historycznych
- praca z mapą
- testy
- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
- docieranie do różnych źródeł informacji historycznej
- potrafi porządkować, wykorzystywać różne informacje
5. Zaplanowanie i przeprowadzenie wycieczki historycznej
- wytyczenie trasy wycieczki
- wyszukanie w przewodnikach informacji historycznych na temat Wykusu
- zaproszenie do udziału jedną z klas III
- poprowadzenie wycieczki przez uczniów przy pomocy opiekuna koła
- wycieczka szkolna
- zbieranie informacji
- wykorzystanie przewodników
- sięgnięcie do literatury C. Chlebowskiego - "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie"
- planowanie, organizowanie i poprowadzenie wycieczki
- uczniowie stają się bardziej samodzielni, odpowiedzialni wobec grupy
- umiejętności współdziałania w grupie
- ugruntowanie wiedzy na temat walk partyzanckich w rejonie Wykusu.
6. Zbieractwo historyczne
- gromadzenie dokumentów z okresu II wojny światowej
- gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzania gazetek w klasopracowniach
- gromadzenie starych przedmiotów codziennego użytku
- ukierunkowanie zbieractwo
- dyskusja
- podejmowanie prób opisów przynoszonych przedmiotów
- samodzielne próby oceny wartości dokumentów
- uczniowie potrafią ocenić (wstępnie) wartość historyczną gromadzonych materiałów
- szacunek dla dorobku przeszłych pokoleń - m.in.pokolenia dziadków.
- właściwe obchodzenie się materialnymi źródłami historycznymi
7. Sporządzanie gazetek historycznych
- gazetki związane z ważnymi rocznicami historycznymi
- gazetki związane z aktualną tematyką lekcji
- praca z wykorzystaniem zebranych materiałów
- poszerzanie wiedzy
- planowanie, wykonanie estetycznych prac
- umiejętność pracy w grupie
- oceny przydatności zebranych materiałów
- poszerzenie wiedzy na tematy, których dotyczą gazetki


Opracowanie:
mgr Renata Szmidt
Gimnazjum Nr 4
w Starachowicach

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6183
 
   Komentarze
 • Marzena, 2005-09-06

  Pani Renato! Bardzo dobrze przygotowany plan pracy. Uczę historii od
  trzech lat, ale dopiero w tym roku dostałam propozycję prowadzenia
  koła historycznego. Z pewnością przyda mi się ten materiał do pracy z
  uczniami. Bardzo dziękuję i pozdrawiam z "historycznego" Gniezna! • Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 5.5  Ilość głosów: 2
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016