Awans Informacje Forum Dla nauczyciela Dla ucznia Korepetycje Sklep
  [ Zaloguj się ]   [ Załóż konto ]
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Krystyna Pisarska
Ekonomia, Scenariusze

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych - konspekt lekcji z elementów rachunkowości

- n +

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych.

Konspekt lekcji z elementów rachunkowości.


Klasa: III Liceum Agrobiznesu.
Dział: Rachunkowość finansowa
Czas trwania lekcji: 90 minut

Uczniowie są po zajęciach w których:

 • poznali zasadę podwójnego zapisu,
 • umieją otwierać i zamykać konta księgowe.
 • stosowali zasadę podwójnego zapisu na wybranych przykładach operacji bilansowych.

  Celem lekcji jest:

  1. Przedstawienie uproszczonej formy zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych.
  2. Ukazanie zasad sporządzania zestawienia obrotów i sald.
  3. Sprawdzenie poprawności księgowań operacji gospodarczych, poprzez sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych do ćwiczenia.

  Metody nauczania: wykład, pogadanka, ćwiczenia.

  Środki dydaktyczne: podręcznik G. Borowska "Zasady rachunkowości" Warszawa 1999r., B. Gierusz "Podręcznik samodzielnej nauki księgowania" Gdańsk 2001, tablica dydaktyczna- wzór uproszczonej formy zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych.

  Przebieg lekcji:

  1. Istota zestawienia obrotów i sald:

  a) jednym ze sposobów sprawdzania poprawności księgowania jest zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych zw. bilansem próbnym, pozwalające na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych, które naruszają zasadę podwójnego zapisu,
  b) zestawienie pełni również rolę informacyjną, stwarzając podstawy poznania i oceny sytuacji gospodarczej jednostki jeszcze przed sporządzeniem sprawozdań ostatecznych,
  c) zestawienie obrotów i sald zawiera wykaz wszystkich kont syntetycznych (symbole, nazwy), ich salda początkowe, obroty debetowe i kredytowe oraz salda końcowe,
  d) podstawą sporządzenia zestawienie obrotów i sald jest ewidencja księgowa, zawierająca zapisy, które odzwierciedlają kompletnie ujęte operacje gospodarcze z danego okresu sprawozdawczego,
  e) zestawienie obrotów i sald, występuję jako ogniwo pośrednie między ewidencją księgową a bilansem i innymi sprawozdaniami finansowymi, ułatwia ich sporządzanie. Gromadzi bowiem, porządkuje oraz weryfikuje dane wykorzystywane następnie przy opracowaniu tych sprawozdań.

  2. Uproszczona forma zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych.  Jeżeli przy dokonaniu zapisów księgowych i przy sumowaniu obrotów nie popełniono błędów, to:

 • ogólne sumy obrotów Dt i Ct wszystkich kont są równe,
 • ogólne sumy sald Dt i Ct wszystkich kont są równe.

  3. Czynności przy sporządzaniu zestawienia obrotów i sald:

  a) ustalanie obrotów debetowych i kredytowych na wszystkich kontach przez sumowanie zapisów księgowych,
  b) wpisanie nazw kont oraz ich obrotów do odpowiednich kolumn zestawienia,
  c) zsumowanie i uzgodnienie ogólnych sum obrotów debetowych i kredytowych,
  d) obliczanie i wpisywanie sald końcowych poszczególnych kont,
  e) zsumowanie i uzgodnienie ogólnych sum sald debetowych i kredytowych.

  Kolejność czynności wymaga uzgodnienia obrotów wszystkich kont, a dopiero później uzgodnienia sald kont-po sporządzeniu zestawienia obrotów i sald dokonuje się zamknięcia kont księgowych, wpisując salda końcowe poszczególnych kont wykazane w zestawieniu.

  4. Błędy wykryte za pomocą zestawienia obrotów i sald: Różnica w łącznych obrotach wskazuje na brak równowagi bilansowej i błędach księgowych wynikających z naruszenia zasady podwójnego zapisu.
  Różniąca w łącznych sumach kont w sytuacji gdy uzgodnione są już obroty wykazuje, że nastąpiła pomyłka przy obliczaniu sald. Zestawienie obrotów i sald wykrywa następujące błędy księgowe:

  a) naruszenie zasady podwójnego zapisu (zaksięgowanie tylko na jednym koncie),
  b) zaksięgowanie operacji księgowych na dwóch kontach, lecz na tych samych stronach,
  c) złamanie zasady jednakowego zapisu ( wpisanie dwóch różnych kwot tzw. "czeski błąd".),
  d) błędne sumowanie na kontach obrotów i sald.

  5. Za pomocą zestawienia obrotów i sald nie można wykryć następujących błędów:

  a) zaksięgowanie operacji na niewłaściwych kontach (ale na dwóch kontach i po przeciwnych stronach),
  b) zaksięgowanie niewłaściwej kwoty operacji, ale równej na obu kontach
  c) zaksięgowanie operacji po przeciwnych stronach kont niż należało (obciążenie konta, które należało uznać i uznanie konta, które należało obciążyć),
  d) zaksięgowanie operacji wielokrotnie,
  e) pominięcie operacji gospodarczej.

  Błędy stwierdzone w urządzeniach księgowych mogą być poprawiane przez skreślenie zapisu błędnego (czytelnie) i umieszczenie nad nim zapisu prawidłowego lub przez przeprowadzenie zapisu korygującego, zwanego stornem.

  Opracowanie:
  Krystyna Pisarska

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13889
   
     Komentarze
  Jeszcze nie ma żadnych komentarzy, Twój może być pierwszy!

  Dodaj komentarz
    Barometr
  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0
    Publikacje

  Nowe zasady publikacji
  Szukaj autora i tytuł
  Ostatnio dodane materiały
  Ranking publikacji 
  Najczęściej zadawane pytania
    Twoje konto
  Zaloguj się
  Załóż konto
  Zapomniałem hasła
    Forum
  Nauczyciel - awans zawodowy
  Matura
  Korepetycje
  Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam


  O Profesorze - Napisz do Nas - Reklama - Polityka prywatności - Najczęściej zadawane pytania - Zgłoś błąd

  2000-2016