AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Wachta
Uroczystości, Scenariusze

Święto Niepodległości - scenariusz uroczystości szkolnej

- n +

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji święta niepodległości

Cele uroczystości:

- upamiętnienie j rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- przekazanie wiedzy historycznej na temat drogi Polski do niepodległości,
- budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla uznanych przez Polaków wartości,
- kontynuacja tradycji narodowych.

Dekoracje:

Tło sceny: jesienny pejzaż z motywem przydrożnej brzozy i grobem oznaczonym krzyżem (obraz namalowany na płótnie przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela plastyki), na szafirowym, granatowym tle napis: " ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI".

Bliższy plan: bezlistne gałęzie stylizujące las, na podłodze suche liście, brzozowy krzyż - symbol grobów poległych w imię wolności Ojczyzny, suche gałęzie ułożone w stos ogniska wokół kilka klocków ze ściętych drzew, na których siedzą umundurowani uczniowie, pozostali stoją wkomponowani w grupę. Kostiumy wykonawców: mundury harcerskie, wojskowe, pałatki, stroje ludowe, odświętne stroje uczniowskie (w tonacji bieli i granatu).

Przewodniczący SU wychodzi przed grupę uczniów i zaprasza zebranych do wysłuchania uroczystego apelu.

Przewodniczący SU

11 listopada to data o szczególnym znaczeniu dla Polski i Polaków. To data upamiętniająca dzień odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. 11-go listopada 1918 roku, po123 latach niewol,i Polska wróciła na mapę świata. Obowiązkiem młodego pokolenia Polaków jest pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach, którym zawdzięczamy wolność. Dlatego dzisiaj, przepełnieni głębokim uczuciem patriotyzmu, składamy hołd naszej Ojczyźnie i tym, którzy dla niej poświęcili swoje życie. Baczność! Do hymnu!

Odśpiewanie: "Mazurka Dąbrowskiego" (przez wszystkich uczestników uroczystości przy akompaniamencie jednego z uczniów).

Przewodniczący SU

Spocznij! Zapraszamy do obejrzenia części artystycznej przygotowanej z okazji Święta Niepodległości przez uczniów naszego Gimnazjum.

Narrator I (w stroju uczniowskim)

Droga naszej Ojczyzny do wolności była długa i wymagała wielu ofiar. Książę Mieszko I przyjmując Chrzest w 1966 roku uczynił nas narodem chrześcijańskim. Wielkie dzieło swojego ojca kontynuował król Bolesław Chrobry, który po uzyskaniu korony stworzył fundamenty polskiego Kościoła z niezależna stolicą arcybiskupstwa. Wielkość Bolesława Chrobrego docenił Otton III, który widział w nim Króla Słowian. Śmierć Króla Bolesława Chrobrego była wielką tragedia dla narodu polskiego. Długo nasza ojczyzna musiała czekać na władcę podobnego do Chrobrego. Po okresie rozbicia dzielnicowego nasz kraj zjednoczył król Władysław Łokietek. Kontynuatorem dzieła króla był jego syn Kazimierz Wielki, który w trosce o wychowanie i wykształcenie polskiej młodzieży stworzył Akademię Krakowską. Zreformował i umocnił nasze państwo, aby zabezpieczyć je przed wrogiem zewnętrznym. Dzieło Piastów kontynuowali Jagiellonowie,ale byli oni coraz bardziej ustępliwi wobec szlachty, która niestety nie kierowała się troską o losy naszej ojczyzny. Dbając o swoje przywileje Zapomniała o wojennym rzemiośle. Tymczasem na Zachodzie i Wschodzie władcy umacniali swoją siłę. Nasze kresy stanęły w płomieniach tatarskich najazdów. Po tragedii Podola Jan Kochanowski, jako jeden z nielicznych, wzywał do poprawy obronności kraju.

Recytator I (w odśiętnym stroju uczniowskim,)

Wieczna sromota i nienagrodzona
Szkoda Polaku! Ziemia spustoszona
Podolska leży, a pohaniec sprosny,
Nad Niestrem siedząc, dzieli łup żałosny!

Skujmy talerze na talary, skujmy,
A żołnierzowi pieniądze gotujmy!
Inszy to dawno po drogach miotali,
A my nie damy, bychmy w walce trwali?

Dajmy: a naprzód dajmy! Sami siebie
Ku gwałtowniejszej chowajmy potrzebie.
Tarczej niż pierwsi pierwej nie nastawiają
Pozno puklarza przebici macają.

Cieszy mię ten rym: "Polak po mądry szkodzie",
Lecz jeżeli prawda i z tego nas zbrodzie
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Ze i przed szkodą i po szkodzie głupi.

(J.Kochanowski, "Pieśń o spustoszeniu Podola")

Narrator II

Także, znany z płomiennych, patriotycznych kazań, ksiądz Piotr Skarga wytykał posłom ich samolubstwo i brak troski o losy ojczyzny.

Recytator II

"(...)ojczyzna jest jak okret, gdy
się źle dzieje, gdy dziur
jego nie zatkamy, gdy wody z niego nie
wylewamy, gdy dla bezpieczności jego
wszystkim, co w domu jest, nie pogardzamy,
zatonie i z nim my poginiemy(...)"


Narrator I

W obliczu zagrożenia naszej ojczyzny przez kraje ościenne głos zabrał też Stanisław Staszic, który w "Przestrogach dla Polski" wołał:

Recytator III

"Z samych panów możnowładców zguba Polaków. Oni rządowego posłuszeństwa cierpiec nie chcąc, bez wykonania zostawili prawo (...) Rzeczpospolita obywatelów zmienia się w rzeczposplitą łupieżców, zdrajców, krzywoprzysiężców, jurgielitników (...)"

Narrator II

W 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Polski. Nasi sąsiedzi, widząc słabość państwa, dokonali podziału części ziem polskich. Potem przyszedł drugi i trzeci rozbiór. Dramatyczny rok 1795 definitywnie przekreślił istnienie państwa polskiego. Nie zginęli jednak Polacy, którzy przez te wszystkie lata walczyli o odzyskanie ojczyzny.

Nie można zapomnieć o powstaniu kościuszkowskim, które choć zakończyło się klęską, dało początek kolejnym zbrojnym próbom. Potem powstały legiony polskie walczące u boku Napoleona, który jednak nie spełnił oczekiwań na zwycięstwo. Jednak dzięki Napoleonowi Bonaparte nasza ojczyzna zaistniała pod nazwą Księstwa Warszawskiego. Niestety, radość narodu polskiego nie trwała długo. Państwa zaborcze upokorzone przez Napoleona swoją nienawiść obróciły przeciw Polsce. Nasza ojczyzna na długi czas utraciła wolność. Polacy podjęli jeszcze dwie znaczące próby odzyskania wolności: w roku 1830 i w 1863. Niestety oba powstania skończyły się niepowodzeniem, a naród polski został skazany na kolejne lata cierpień pod jarzmem zaborców.

Narrator I

Dopiero pierwsza wojna światowa, podczas której zaborcy stanęli do walki przeciwko sobie, dała szansę Polakom na utworzenie swojego państwa. Kłopoty zaborców pod koniec wojny wpłynęły na to, że 11 listopada 1918 roku Polacy zaczęli tworzyć początki państwowości. Na czele państwa stanął Józef Piłsudski - wybitny działacz polityczny, który był symbolem polskiego patriotyzmu. Chór (w mundurach harcerskich) śpiewa piosenkę "My, pierwsza brygada".

Recytator IV

Mówiono, że jesteś "pawiem i papugą"...
Byłaś samotna i przez świat wzgardzona,
Gdy na niewolę skazano Cię długą.
Dziś zmartwychwstałaś Polsko Odrodzona!

Tęczą dwubarwną zalśniłaś nad nami,
Biało- czerwoną mgłą się rozpościerasz.
Ci, o nad losem Twym płakali długo,
Już nie pozwolą, byś miała umierać!

Będziesz wspaniała znowu i bogata
Jak wówczas, gdy Jagiełły trwało panowanie.
Śpiew modlitewny sprzed ołtarzy wzlata:
"Wróconą wolność racz zachować Panie!"

Chór(jw.) wykonuje piosenkę "Przybyli ułani pod okienko"

Recytator V

Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.
Nie przyszły Ciebie poprzeć karabiny
Nie wiodły za Cię bój komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
W pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!
Duchową bronią walczyłaś i zbroją,
O którą, pękał każdy cios obuchem.
Więc dziś myśl każdą podłóż ziemi swojej
I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.
Żadne Cię miana nad to nie zaszczycą
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!

(L. Staff. "Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą")

Chór (jw.) śpiewa piosenkę "Piechota"

Narrator II

Po okresie 21. lat niepodległości II Rzeczpospolita stanęła u progu drugiej wojny światowej.

1 września 1939 roku - dzień napaści hitlerowskiej na Polskę - otworzył w naszej historii kolejny rozdział dramatu Polski i Polaków. Dramat ten był tym bardziej bolesny, że 17 września 1939 roku nasza Ojczyzna została napadnięta przez drugiego agresora - Rosję. kolejny raz utraciliśmy wolność. Naród polski nie zostawił Ojczyzny w potrzebie. Do walki o wolność przystąpiła także polska młodzież. Jednym z przedstawicieli pokolenia Kolumbów był Krzysztof Kamil Baczyński, który poległ w powstaniu warszawskim, podobnie jak liczni jego rówieśnicy, których wojna pozbawiła wszelkich szans. Miał wówczas 23 lata, zdążył jednak w swojej poezji odzwierciedlić dramat czasu wojny.

Recytator VI

Oddzielili cię, syneczku od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

Wyuczyli cię, syneczku ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

Krzysztof Kamil Elegia o...(chłopcu polskim)"Baczyński"

Chór (śpiewa piosenkę) "Deszcz jesienny"

Narrator I

Polscy żołnierze o wolność swojej Ojczyzny walczyli dzielnie także poza jej granicami. Podczas wojennej tułaczki towarzyszyła im nadzieja i wiara w odzyskanie niepodległości.

Chór (śpiewa piosenkę) "Hej chłopcy..."

Narrator II

Tragiczne lata okupacji hitlerowskiej i sowieckiej pochłonęły wiele ofiar, ale poświęcenie polskich żołnierzy nie było bezowocne, dzięki nim w 1945 roku Polska powróciła na mapy świata.
Patriotycznej postawie naszych przodków, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna były wartościami najwyższymi, my młodzież polska zawdzięczamy to, że żyjemy w wolnej Ojczyźnie. Dzisiejszą uroczystością pragniemy uczcić pamięć tych wszystkich, którzy dla wolności naszej Ojczyzny, Polski oddali swe życie.

Nagranie piosenki "Biały krzyż" w wykonaniu zespołu Czerwone Gitary kończy uroczystość.
(W czasie odtwarzania nagrania piosenki "Biały krzyż", wybrani wcześniej uczniowie, w milczeniu zapalają znicze i ustawiają je przy symbolicznym krzyżu nieznanego żołnierza. Wszyscy pozostają w postawie na baczność).

Opracowanie:
mgr Maria Wachta
nauczyciel języka polskiego
w Publicznym Gimnazjum
w Drohojowie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 15610


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.