AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Wieczerzańska-Perkins
Religia, Scenariusze

Sakrament pokuty i pojednania - scenariusz lekcji

- n +

Sakrament pokuty i pojednania

scenariusz lekcji


Kl. II - gimnazjum.

Przedmiot: Religia.
Cel ogólny: zapoznanie uczniów z podstawami biblijnymi sakramentu pokuty i warunkami odpuszczenia grzechów; utrwalenie wcześniejszych wiadomości o tym sakramencie.
Cel wychowawczy: wzbudzenie w uczniach zainteresowania właściwym rozumieniem istoty sakramentu pokuty, celem wykorzystania zdobytej przez nich wiedzy we własnym życiu religijnym.
Pomoce: tekst Pisma Świętego, kredki, blok.

I. WPROWADZENIE

Dzisiaj przyjrzymy się warunkom odpuszczenia grzechów i podstawom biblijnym sakramentu pokuty i pojednania. Na następnej lekcji zastanowimy się, dlaczego spowiedź indywidualna. Mam nadzieję, że przynieśliście kredki, ponieważ po części biblijnej, przystąpicie do wykonania plakatów (rozdam wam papier, na którym wykonacie rysunki).

II. ROZWINIĘCIE TEMATU

CZĘŚĆ I:

Nauczyciel rozdaje uczniom Pismo Święte. Zapisuje na tablicy, a uczniowie w zeszytach, fragmenty, które mają odszukać. Te fragmenty to: Mt 16, 18-19; J 20,21-23; Łk 15, 11-32. Nauczyciel prosi, aby jeden uczeń przeczytał pierwszy fragment, omawia go wspólnie z klasą. Tak postępuje z każdym następnym. Wnioski: władzę odpuszczania grzechów Bóg powierzył apostołom i ich następcom; warunkiem tego jest uznanie i wyznanie swoich grzechów. Uczniowie zapisują wnioski do zeszytu.

CZĘŚĆ II:

Nauczyciel wspólnie z klasą określa warunki odpuszczenia grzechów. Dzieli klasę na grupy czteroosobowe, przydziela zadania, każda grupa kilka minut zastanawia się, co ma przedstawić na swoim plakacie i na czym polega realizacja danego warunku. Nauczyciel rozdaje kartki bloku rysunkowego, określa czas pracy grupy.

Aktywizacja: podzieliłam was na grupy, każda z nich wykonuje plakat jednego warunku odpuszczenia grzechów; pamiętajcie - grupa nie podpisuje plakatu, nie dzieli się z klasą przydzielonym zadaniem, starajcie się na plakacie umieścić jak najwięcej informacji dotyczących danego warunku. Po wykonaniu rysunku oddajecie go mnie, a następnie wszyscy będziemy oglądali, odgadywali i określali treść warunków odpuszczenia grzechów.

Podsumowanie: nauczyciel pokazuje klasie poszczególne rysunki, wszyscy odgadują, który warunek został przedstawiony na plakacie, jaką przedstawia treść i na czym polega realizowanie tego warunku.

Wnioski:

1. Rachunek sumienia:
- należy poznać, ocenić swoje życie w świetle wiary
- analiza słów, postępowania
- dlaczego popełniłem dany grzech?

2. Żal za grzechy:
- żal jest zrozumieniem niewierności wobec Boga
- jest skruchą serca, która otwiera nas na miłość Boga

3. Postanowienie poprawy:
- "postaram się nie wracać do tego grzechu"

4. Wyznanie grzechów i rozgrzeszenie:
- spowiedź indywidualna wymaga otwarcia serca przed kapłanem
- poddaje się osądowi Boga i Kościoła

5. Zadośćuczynienie:
- naprawa wyrządzonych szkód
- może przyjąć formę modlitwy lub dobrego uczynku.

Uczniowie zapisują te wnioski do zeszytu.

Kontynuacją tego tematu powinna być dyskusja na temat problemów ze spowiedzią indywidualną. Pomocą może być list zamieszczony w książce: K. Rahner, Mój problem, Warszawa 1987, s. 66.

Opracowanie:
Agnieszka Wieczerzańska - Perkins

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5385


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0