AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Jachacz
Religia, Scenariusze

Scenariusz zajęć rekolekcyjnych prowadzonych metodą "karuzeli"

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REKOLEKCYJNYCH PROWADZONYCH METODĄ "KARUZELI"

W przeżywaniu Wielkiego Postu pomocne są rekolekcje. W szkole, w której pracuję rekolekcje dzielą się na dwie części:
- liturgiczną, która odbywa się w Kościele i obejmuje: Liturgię Słowa, Drogę Krzyżową, Adorację Krzyża, Sakrament Pokuty, Mszę Świętą.
- duszpastersko - wychowawczą, która odbywa się w szkole.
Przy prowadzeniu zajęć rekolekcyjnych w szkole wykorzystuję sprawdzoną
w praktyce metodę "karuzeli".
Karuzela pozwala na:
- udział w zajęciach dużej liczby uczniów jednocześnie (150-180),
- umożliwia młodzieży aktywny udział w rekolekcjach,
- daje możliwość prowadzenia zajęć w różnej formie w tym samym czasie,
- pobudza do myślenia i refleksji.

Opis metody:
Karuzela polega na tym, że zajęcia o różnej tematyce odbywają się jednocześnie w kilku salach lekcyjnych (np. w 5-ciu) przez określony czas (np. 10 minut), po którym następuje dzwonek i uczestnicy przechodzą z klasy do klasy tak, aby za każdym razem wziąć udział w innych zajęciach (przejście odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i uczestniczyć kolejo we wszystkich. Młodzież wraz z opiekunami zostaje podzielona na grupy (30-40 osobowe). Każda grupa otrzymuje swój numer, który jest jednocześnie numerem sali, w której będą rozpoczynały się pierwsze zajęcia.

CEL OGÓLNY: przygotowanie młodzieży do świadomego i głębokiego przeżywania wielkiego postu poprzez rekolekcje wielkopostne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uczeń wie w jaki sposób przeżywać wielki post, by po jego zakończeniu spotkać się ze zmartwychwstałym Chrystusem.
- uczeń potrafi wymienić sposoby aktywnego uczestnictwa w rekolekcjach.
- uczeń wie ja można pracować nad sobą, by być bliżej Jezusa.
- uczeń potrafi przepraszać za swoje złe postępowanie.


I. Miłosierny Ojciec
1. Przedstawienie przypowieści o Synu Marnotrawnym (Łk 15, 11-32)
2. Zwrócenie uwagi na najważniejsze wydarzenia w przypowieści (aktywizacja uczniów).
3. Nawiązanie do życia - porównanie MIŁOSIERNY OJCIEC - BÓG MARNOTRAWNY SYN - CZŁOWIEK, KTÓRY GRZESZY.
4. Kiedy dzisiaj odbywa się pojednanie człowieka z Bogiem?- sakrament pokuty.
5. Zachęcenie do przystąpienia do sakramentu pokuty.


II. Dobre uczynki
1. Odczytanie przez uczniów napisu umieszczonego na tablicy:
"W JAKI SPOSÓB MOŻNA POMÓC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI?" - podanie przykładów.
2. Projekcja filmu pt. "Miss Świata dzieciom", opowiadający historię kobiety, zdobywczyni tytułu Miss Świata, która poświęciła się pracy
z opuszczonymi dziećmi i założyła w Kamerunie Dom Dziecka dla dzieci nieobjętych niczyją opieką.
3. Krótkie omówienie filmu.
4. W jaki sposób ja mogę pomóc drugiemu człowiekowi? Prezentacja dobrych uczynków: post, modlitwa, jałmużna - mój dar.
5. Zadanie do wykonania.
Na arkuszu szarego papieru odrysuj swoją dłoń i wpisz w nią imię osoby, której chcesz pomóc np. Jurek - modlitwa; Małgośka - pomoc w lekcjach (jako mój dar).

III. Przepraszam
1. Co to jest modlitwa?
2. Przypomnienie modlitwy Ojcze Nasz (Mt 6, 9 - 15).
3. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom - co oznacz? (Przykład: list 9 - letniej dziewczynki napisany do Chruszczowa, w którym wybacza mu, że uwięził jej ojca).
4. Zadanie do wykonania (nawiązanie do sakramentu pokuty).
Osoby, które wyrządziły komuś jakąś przykrość i chcą za to przeprosić (ucznia, nauczyciela czy innego pracownika szkoły) to mogą napisać list - który będzie zawierał: imię i nazwisko tej osoby oraz słowo PRZEPRASZAM i swój podpis (przykład listu na tablicy). Listy te zostaną doręczone adresatom. Adresat: Zbyszek K. kl. II a
PRZEPRASZAM
Grzegorz

IV. Postanowienie wielkopostne
1. Wielki Post czas duchowej odnowy - powrotu do Boga i ludzi.
2. W jaki sposób mogę przeżywać ten czas, by przygotować się na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem?
3. Postanowienie wielkopostne - nawiązanie do pracy nad sobą -przykłady postanowień (powinny być umieszczone w widocznym miejscu).
4. Zadanie do wykonania.
Osoby, które chcą podjąć wielkopostne postanowienie poprawy wypisują je na małej karteczce, którą następnie wrzucają do puszki
z postanowieniami. (Puszka zostanie złożona na ołtarzu w procesji z darami w czasie Mszy świętej kończącej rekolekcje). Osoby, które podjęły postanowienie przypinają sobie do ubrania małe, fioletowe wstążeczki.


V. Śpiew
- Przypomnienie tekstów i melodii pieśni (teksty pieśni na slajdach
i w śpiewnikach).
- Nauka pieśni śpiewanych w czasie rekolekcji i wielkiego postu
(np. "Matko, która nas znasz", "Panie przebacz nam", "Golgota",
"W drogę z nami", "Rozpięty na ramionach", "Ciągle zaczynam od nowa", "Ubi caritas").

Po zakończeniu "karuzeli" uczniowie udają się do Kościoła, w którym nastąpi podsumowanie zajęć w grupach i część liturgiczna rekolekcji.

Opracowanie: Maria Agata Jachacz
nauczyciel - katecheta

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4110


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1