AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Janicka
Różne, Artykuły

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (uczeń z zespołem adhd)

- n +

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (uczeń z zespołem adhd)

W opracowaniu wykorzystałam wiadomości i umiejętności nabyte podczas następujących szkoleń:
- warsztaty - "Specyfika pracy w zespole integracyjnym", prowadzone przez KPCEN w Bydgoszczy,
- szkolenie w ramach WDN na temat: "Praca z uczniem z Zespołem ADHD", prowadzonym przez psychologa szkolnego.

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU
Chłopiec z Zespołem ADHD (Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi ) jest uczniem klasy czwartej szkoły podstawowej. Marek pochodzi z pełnej rodziny, posiada trójkę starszego rodzeństwa. Z rozmowy z rodzicami wynika, że warunki materialne rodziny są bardzo dobre. Marek ma własny pokój, dobre warunki do nauki i zabawy.

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA

Z rozmowy z nauczycielką oddziału zerowego wynika, że problem nadpobudliwości Marka dał się zauważyć już w "zerówce". Dziecko nie miało przyjaciół, kolegów .Często było agresywne w stosunku do dzieci w grupie, krzyczało, wymachiwało rękoma, nie przestrzegało przyjętych zasad. To skłoniło rodziców za sugestią nauczycielki do przebadania chłopca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Opinia wydana przez poradnię stwierdzała, że Marek nie jest dojrzały emocjonalnie. Problemy nasiliły się w klasie pierwszej i drugiej. Z rozmowy z byłym wychowawcą wynika, że chłopiec nadal zwracał na siebie uwagę negatywnym zachowaniem, krzykiem, agresją słowną i fizyczną. Na kolejne badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej rodzice dziecka nie wyrazili zgody. Tym samym współpraca domu rodzinnego i szkoły uległa pogorszeniu. Złe zachowania dziecka( hałaśliwość, agresja w stosunku do dzieci i nauczycieli, brak reakcji na upomnienia nauczyciela) negatywnie wpływały na całą klasę. Rozmowy wychowawcy z rodzicami na temat problemów wychowawczych z Markiem nie przynosiły żadnych rezultatów .Rodzice twiedzili, że chłopiec w domu zachowuje się dobrze, a właśnie szkoła wyzwala w nim agresję. Na wniosek wychowawcy i pedagoga szkolnego po kolejnym agresywnym incydencie, w którym została naruszona cielesność innego ucznia, sprawa trafiła do sądu. Lekarz biegły sądowy stwierdził u dziecka Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Rodzice rozpoczęli wówczas leczenie syna u neurologa. W klasie trzeciej na specjalny wniosek rodziców dzieci w/w klasy Marek od października 2001 r. do maja 2002 roku miał przydzielone nauczanie indywidualne.

Od 3.09.2002 roku chłopiec będąc w kl. IV za sprawą orzeczenia sądu uczestniczy w lekcjach razem z rówieśnikami. Jako wychowawca tej klasy zapoznałam się dokładnie z sytuacją Marka i pozostałych dzieci . Starałam się nawiązać dobry kontakt z chłopcem i jego rodzicami. W zdiagnozowaniu klasy pomogły mi następujące techniki: technika Moreno, niedokończonych zdań oraz "Plebiscyt życzliwości i niechęci". Na podstawie analizy wyników w/w technik socjometrycznych przekonałam się, że Marek jest źle odbierany przez klasę, nie ma serdecznego kolegi, nikt nie chce z nim siedzieć w ławce, jest również osamotniony podczas przerw śródlekcyjnych. Zachowanie chłopca także nie sprzyjało poprawie jego sytuacji w klasie .Nadal zwracał na siebie uwagę swym złym zachowaniem: biciem kolegów, wulgaryzmami, śpiewem na lekcji, wychodzeniem z klasy itp. Współpracując ściśle z pedagogiem szkolnym, psychologiem i rodzicami dziecka starałam się zmienić zachowanie Marka w klasie i w szkole. Wspólnie pracowaliśmy przede wszystkim nad zmianą relacji chłopca z grupą rówieśniczą. Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe mają na celu przede wszystkim powstrzymanie agresji u chłopca. Na podstawie rozmów z Markiem oraz technik: rysunku rodzinnego, testu niedokończonych zdań, "Plebiscytu życzliwości i niechęci" dowiedziałam się, że chłopiec pragnie być w grupie rówieśniczej , ale nie wie jak do niej dotrzeć.

3. ZNACZENIE PROBLEMU.

Problem wychowawczy mający miejsce w klasie IV jest istotny dla wszystkich uczniów w/w klasy. Negatywne zachowania ucznia z Zespołem ADHD wpływają niekorzystnie na cały zespół klasowy oraz zakłócają przebieg procesu nauczania w tej klasie. Kilku uczniów stara się naśladować zachowania Marka, grupa dzieci uważa, że jest on traktowany inaczej, że ma większe prawa, że nie obowiązują go normy zachowania się w szkole. Dlatego jako wychowawca musiałam wyjaśnić dzieciom, na czym polega problem Marka i dlaczego jest on traktowany nieco inaczej w szkole. Podjęte przeze mnie działania wychowawcze miały na celu integrację klasy, kształcenie tolerancji, przeciwdziałanie agresji.

4. PROGNOZA
a) Prognoza negatywna-w przypadku zaniechania oddziaływań.
- Uczeń na skutek agresywnych zachowań wejdzie w konflikt z prawem, rozpocznie się wobec niego postępowanie sądowe w związku z naruszeniem nietykalności osobistej (pobicie kolegi, koleżanki, nauczyciela).
- Zamiast uczyć się razem ze swoja klasą, zostanie skierowany do placówki specjalistycznej, bądź będzie miał zajęcia indywidualne.
- Nie będzie integrował się z klasą, nie będzie nawiązywał przyjaznych stosunków z rówieśnikami, jeśli nie zmieni swego postępowania i nie ulegną zmianie jego relacje z grupą rówieśniczą.
- W przyszłości na skutek odrzucenia przez zespół klasowy może wejść do grup nieformalnych.

b) Prognoza pozytywna- w przypadku wdrożenia oddziaływań:
- Uczeń będzie brał systematycznie udział w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego.
- Uczeń będzie respektował punkty kontraktu zawartego między nim, rodzicami i wychowawcą.
- Nawiąże właściwe relacje z rówieśnikami.
- Powstrzyma się od agresywnych zachowań w stosunku do dzieci i nauczycieli.

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.
Cele:
- uczeń zacznie przestrzegać norm szkolnych,
- zacznie odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników szkoły,
- jako wychowawca dopilnuję uczestnictwa Marka w zajęciach terapeutycznych grupowych i indywidualnych,
- doprowadzę do większej integracji klasy IV,
- zwiększę poczucie bezpieczeństwa w grupie,
- będę rozwiązywała na bieżąco wszystkie konflikty związane z Markiem,
- będę ściśle współpracowała z rodzicami, psychologiem i pedagogiem.

ZADANIA NAPRAWCZE:
1. Opracuję program wychowawczy dla klasy IV, w którym uwzględnię potrzeby ucznia z zaburzeniami zachowania i z zaburzeniami emocjonalnymi.
2. Rozmowy z dzieckiem, poświęcenie mu większej uwagi np. rozmowy podczas przerw, po lekcjach.
3. Dostrzeganie i chwalenie drobnych sukcesów Marka.
4. Wzmacnianie jego dobrych zachowań.
5. Konsultacje z pedagogiem, psychologiem, rodzicami dziecka.
6. Rozmowy z uczniami klasy IV na temat problemu Marka, bieżące rozwiązywanie konfliktów.
7. Realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej".
8. Stosowanie gier i zabaw integrujących klasę.
9. Udział klasy w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez psychologa.

Opracowanie: Grażyna Janicka
Zespół Szkół w Występie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6443


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.