AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Daniela Budzińska
Różne, Artykuły

Planowanie pracy nauczyciela w przedszkolu

- n +

Planowanie pracy nauczyciela w przedszkolu

Wszyscy planujemy, mamy określone plany życiowe, zawodowe. Każda placówka oświatowa ma plan rozwoju, plan doskonalenia pracowników, plan finansowy itp. Kto nie planuje poddaje się biegowi wypadków i pozwala rządzić przypadkom. Czym wobec tego jest planowanie? - zapewnieniem ładu, harmonii, logiki działań.

Jakie korzyści wynikają z planowania pracy nauczyciela w przedszkolu?
1) Nauczyciel wie co chce osiągnąć.
2) Nauczyciel polepsza efekty pracy.
3) Planowanie powoduje odpowiedzialne i rzeczowe postępowanie.
4) Planowanie zaspokaja potrzeby osiągnięć dzieci.
5) Planowanie zapobiega żywiołowemu tokowi zdarzeń i czynności.
6) Planowanie staje się podstawą porozumienia z rodzicami, innymi nauczycielami.

Plan pracy nauczyciela w głównej mierze określa czego naucza się w szkole, przedszkolu czy innej placówce oświatowej. W procesie planowania oficjalny program nauczania ulega przetworzeniu i przystosowaniu, nauczyciel decyduje o tym na co zostanie położony nacisk, decyduje o tempie i kolejności nauczania - źródło (Arends Richards I: "Uczymy się nauczać").

Planowanie procesu wychowania i uczenia się w przedszkolu jest ukierunkowane na kształtowanie pożądanych umiejętności oraz wzbogacanie wiedzy wychowanków niezbędnych w kolejnym etapie życia i edukacji, sprzyja rozwojowi dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju przy partnerskim współdziałaniu z rodziną.

Kryteria jakości planu nauczyciela.

1) Plan pracy nauczyciela zawiera cele ogólne odnoszące się do wszystkich sfer rozwoju dzieci. Cele te są adresowane do nauczyciela zakładają co nauczyciel chce osiągnąć poprzez zajęcie, cykl zajęć, wskazują czego dzieci będą się uczyć, jakie kompetencje nabywać, co przez dzieci będzie zdobywane, ćwiczone, doskonalone, tworzone, przeżywane.
2) Plan pracy nauczyciela określa szczegółowe cele dydaktyczne (operacyjne). Cele te są sformułowane z punktu widzenia dziecka, opisują co dziecko powinno umieć wykorzystać po zakończeniu procesu nauczania, są określone w kategoriach czynności dziecka, czyli zachowań obserwowalnych.
3) Plan pracy nauczyciela obejmuje treści kształcenia ukierunkowane na kompleksowy rozwój wychowanków - umysłowy, społeczno - moralny, fizyczny.
4) Wskazuje działania nauczyciela i strategie nauczania zmierzające do osiągnięcia założonych celów i stymulacji rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju.
5) Plan ustala sposoby monitorowania osiągnięć dzieci wypracowane przez nauczyciela.

Plan pracy nauczyciela musi być zintegrowany ze wszystkimi planami w przedszkola. Istnieje bowiem zależność między planowaniem działań placówki a rozwojem jakości edukacji przedszkola, co przedstawia niżej opracowany wykres.

W procesie planowania można wyróżnić co najmniej dwa modele postępowania z punktu widzenia pozycji zajmowanej przez dziecko i dorosłego. Za każdym z tych modeli kryje się określona ideologia wychowania, teoria pedagogiczna, obraz dziecka i dzieciństwa.

Pierwszy model, w którym cele, plan działania wyznacza samo dziecko, zaś nauczyciel za nim podąża.

Drugi model, w którym nauczyciel kierujący się bardziej celami, treściami zapisanymi w programie jest inicjatorem działań dziecka.

Planowanie pracy pedagogicznej nie jest łatwym zadaniem. To nie tylko formułowanie celów, dobór treści, rodzajów aktywności zmierzających do osiągnięć zamierzonych celów, to przede wszystkim zrozumienie procesu rozwoju i procesów uczenia się dziecka, między którymi zachodzi interakcja i wzajemne warunkowanie się.

Opracowanie: Daniela Budzińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8536


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0